İPTAL KOŞULLARI

4-) İptal - Devir ve Değişiklik ;

a) Tüketici, Mavi Tur rezervasyonunu mutat kendisinin veya birinci derecede akrabalarının vefatını resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple Mavi Tur başlamadan 15 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde işlem minimum %20, 15 günden az bir süre kala ise minimum %50'ini acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

b) Tüketici, Mavi Tur rezervasyonu yapıldığı andan itibaren yapılacak bütün değişiklik ve iptallerde acenta’ nın belirleyeceği işlem ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu işlem ücreti her halükarda toplam Mavi Tur bedelinin %20'inden az olmayacağını taraflar kabul ederler.

 c) Tüketici, indirimli satış döneminde ( Erken Rezervasyon Dönemi Satışlar ve Aksiyonlu Satışlar bu kapsamdadır. ) satın almış olduğu Erken Rezervasyon İndirimli Mavi Tur 'u herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, Mavi Tur başlama tarihinden 15 gün öncesine kadar Mavi Tur bedelinin minimum %35'ini, 15 günden az bir süre kala ise Mavi Tur bedelinin tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

d) Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

 e) Acenta, Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı Mavi Tur 'a iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları Mavi Tur başlama tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapmama hakkına sahiptir.

f)  İptal ve değişiklik yapılan rezervasyonlarda ödeme kredi kartı ile yapıldı ise, kredi kartı komisyonu aynı şekilde Tüketiciden tahsil edilir, geri ödemeler 30 iş günü içerisinde ödemenin yapıldığı şekilde iade edilir.

Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi

a) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

 

b) Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

 

 5-) Acenta, yol engeli, grev, terör(bu bâbta rezervasyonun yapıldığı Mavi Tur rotasındaki bölge dahilinde terör hareketi sayılacak bomba, ses bombası patlatılması, yangın çıkarılması, gösteri coğrafi ve toplu halk hareketleri gibi haller) savaş, iç savaş veya savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve Mavi Tur 'un başlamasına veya devamına engel teşkil eden bu gibi mücbir sebeplerden dolayı Mavi Tur rotasını değiştirebilir veya Mavi Tur 'u tamamen iptal edebilir, bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

 6-) Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli ve acenta tarafından talep edilen tüm belgelerin teslim makbuzu mukabili eksiksiz olarak acentaya teslim edilmesi halinde vize harcı ve işlem ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. Bu takip keyfiyeti bir taahhüt olmayıp, hizmetin sıhhati ve işlem sürelerinin kısaltılmasına matuf bir tavsiyedir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan acentanın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

7-) Tüketicinin karayolu veya havayolu ile tekne kalkış noktasına ulaşımını sağlaması kendi sorumluluğundadır. Karayolu ulaşımlarında veya Uçak rötar ve iptallerinden doğabilecek aksaklıklardan acenta sorumlu değildir. Turun seyrini ve tarihini değiştirebilecek bu durumlardan doğabilecek iptal ve değişiklik taleplerinde acenta ek ücret talep etme hakkına sahiptir. 

 8-) Mavi Tur 'a katılan Tüketicinin;  50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz,  getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir. Kokan, akan, yanıcı ve patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentanın açıkça ve yazılı izni olmadan Mavi Tur 'a çıkacak Yatlara  alınmazlar. acenta personelinin kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumunda, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, Mavi Tur 'un toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/5 'i kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak acenta tarafından eşya sahibi Tüketiciye ödenir. Acenta, Tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok Mavi Tur 'un 1/5’ i kadar sorumludur.

 9-) Tüketicinin satın almış olduğu Mavi Tur 'un başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal dışındaki sebeplerden yat işletmesi sorumludur. Acenta gerekli olan hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri  Tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve Mavi Tur esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat hakların ortadan kaldırır.

10-) Tüketici bu Mavi Tur rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen Mavi Tur hakkında her türlü bilgiyi gerek acenta’ ya ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan, sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve acentanın farklı firmalardan ve Yat sahiplerinden sağladığı Kiralık Yat 'lar ile ilgili aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı mal’dan dolayı doğacak şikayetlerinden  acentayı sorumlu tutamaz.