BitekneBul
Tekne Ekle Oturum aç

İşbirliği Ve Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ
BU YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. BU İNTERNET SİTESİNE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMETTEN YARARLANARAK BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN BU ŞARTLARI KABUL ETMEDEN ÖNCE BÜTÜN SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
(AŞAĞIDA TANIMLANAN) HİZMETLER, (AŞAĞIDA TANIMLANAN) TEKNE SAHİPLERİ’NİN (AŞAĞIDA TANIMLANAN) TEKNE’LERİ VE/VEYA (AŞAĞIDA TANIMLANAN) BİTEKNEBUL DENEYİMLERİ İÇİN (AŞAĞIDA TANIMLANAN) İLANLAR OLUŞTURDUĞU VE (AŞAĞIDA TANIMLANAN) KİRACILAR’IN TEKNELER HAKKINDA BİLGİ EDİNİP REZERVASYON YAPTIKLARI BİR ONLİNE PLATFORMDUR. (AŞAĞIDA TANIMLANAN) HİZMET SAĞLAYICI’NIN TEKNE SAHİPLERİ VE KİRACILAR ARASINDA DÜZENLENEN HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE TARAF OLMADIĞINI VE HİZMET SAĞLAYICI’NIN CHARTER FİRMASI, TEKNE BROKERI, ACENTE YA DA SİGORTA ŞİRKETİ OLMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. HİZMET SAĞLAYICI’NIN, TEKNE SAHİPLERİ, KİRACILAR VE BU SİTENİN HİÇBİR KULLANICISIN VEYA HİZMETLER VE TEKNELERİN HAL VE HAREKETLERİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KONTROLÜ BULUNMADIĞINI VE BU BAĞLAMDA HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMADIĞINI KABUL VE BEYAN EDERSİNİZ.

• TANIMLAR
Bu Sözleşme’de aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir:
“Ön Ödeme” Kiracı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Rezervasyon sırasında yapılan ödemeyi ifade eder. Ön Ödeme Rezervasyon Bedeli’nin belli bir oranıdır ve Tekne’den Tekne’ye farklılık göstermektedir (bu oranın belirlenmesi tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın ya da – bazı Tekne’ler için – onun belirleyeceği kişinin serbest takdirine bağlıdır).
“Kalan Ödeme” Kiracı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Zamanaşımı Tarihi’ne kadar veya Giriş’te ödenmesi gereken, Rezervasyon Bedeli ile Ön Ödeme arasındaki fark kadar ödemeyi ifade eder.
“Sözleşme” https://www.biteknebul.com/en/termsofuse adresinden erişilen ve Hizmet Sağlayıcı’nın zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak tadil edebileceği işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni ifade eder. Hizmet Sağlayıcı’nın Sözleşme’nin yer aldığı internet sayfası adresini tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.
“Tekne” Üyeler tarafından rezerve edilmek için Site’de yayınlanmaya uygun bulunmuş, Tekne Sahibi’ne ait ve yelkenli, motor yat, katamaran ya da herhangi bir başka çeşitte deniz taşıtını ifade eder.
“Tekne Teslim Tutanağı” Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanan ve Tekne Sahibi’ne elektronik ortamda ulaştırılan (ya da Site veya başka bir yolla ulaşmasına imkan verilen), seyahat başlangıç tarihinde Tekne’nin Kiracı’ya teslimatı sırasında Kiracı tarafından imzalanması gereken, Tekne’nin Kiracı’ya teslim edildiğini ve Kiracı’nın Hizmetler’den ve Rezervasyon Onayı’nda üzerinde anlaşılmış olan (Tekne Sahibi’nin) diğer hizmetlerinden yararlandığını kanıtlayan belgeyi ifade eder.
“Tekne Sahibi” bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulunduran sahibi olan, ya da bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulundurmakta olan sahibince uygun şeklide yetkilendirilmiş olan, ya da bir Tekne’nin kullanımına ilişkin münhasır ve koşulsuz hak kazanmış olan veya Biteknebul Deneyimler’i sağlayan ve İlan’larını bir Kiracı tarafından Rezervasyon yapılması amacıyla Site’de paylaşan Üye’yi ifade eder.
“Rezervasyon” bir Kiracı tarafından belirli bir Tekne Sahibi tarafından sunulan ve Site’de yayınlanan bir Tekne, Biteknebul Deneyimi ya da İlan’a yönelik yapılan rezervasyonu ifade eder.
“Rezervasyon Onayı” bir Kiracı tarafından yapılan bir Rezervasyon’un bir Tekne Sahibi tarafından resmi olarak kabulünü ifade eder.
“Rezervasyon Talebi” Kiracı tarafından bir Rezervasyon için, bu Rezervasyon öncesinde yapılan talebi ifade eder.
“İş Günü” Türkiye bankalarının açık olduğu günleri ifade eder.
“İptal ve Değişiklik Seçeneği” bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.
“İptal ve Değişiklik Şartları” bu sözleşmenin Bölüm – 7 isimli kısmında tasvir edilen rezervasyon iptal ve değişiklik kurallarını ifade eder.
“Giriş” onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği anı ifade eder.
“Çıkış” onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği anı ifade eder.
“Giriş Tarihi” Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği günü ifade eder.
“Çıkış Tarihi” Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği günü ifade eder.
“İçerik” Üye İçeriği ve Biteknebul İçeriği toplamını ifade eder.
“Harici Hesap” bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.
“Ücretsiz İptal Süresi” Rezervasyon Onayı ile başlayan ve en geç Zamanaşımı Tarihi’ne kadar sürebilen, (aksi belirtilmedikçe) en çok 3 günlük (72 saatlik) süreyi ifade eder.
“Tam Rezervasyon Bedeli” bir Rezervasyon’a ilişkin olarak Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya verilecek hizmetler karşılığında Kiracı’nın ödemekle yükümlü olduğu tekne Rezervasyon Bedeli ile Ekstra Hizmetlerin Bedeli’nin toplamını ifade eder.
“Rezervasyon Bedeli” Tekne Sahibi’nin İlan’ında belirttiği fiyata dahil olan hizmetlerin, Tekne Sahibi ve Kiracı arasında anlaşılan ücretini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne yansıttığı Hizmet Bedeli’ni bu tutar üzerinden belirler. Bazı Tekne Sahipleri, yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi bazı ekstra hizmet bedellerini de bu tutara dahil edebilir.
“Ekstra Hizmetlerin Bedeli” yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere Rezervasyon Bedeli’ne dahil olmayan, Kiracı tarafından Giriş’te doğrudan Tekne Sahibi’ne ödenmesi gereken zorunlu ve/veya opsiyonel ekstra hizmetlerin ücretlerinin toplamını ifade eder.
“İlan” bir Tekne Sahibi tarafından (i) Site’de rezervasyon için müsait olması sebebiyle paylaşılan ve Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, belirli bir Tekne’nin, mürettebat detayları, sağlanan hizmetler, Tekne’nin teknik ve diğer özellikleri, yakıt ve yemek masrafları ile Tam Rezervasyon Bedeli’ne dahil ya da hariç tutulacak herhangi başka giderlere ilişkin şartları içeren ilanı ve de (ii) Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, Biteknebul Deneyimler’e dair ilanları ifade eder.
“Biteknebul Deneyimi” ya da “Deneyim” Tekne Sahipleri tarafından sunulacak, Site üzerinden satın almaya konu olacak, işbu Şartlar altındaki Tekne kiralamasıyla ilgili koşullara tabi olacak ve de her halükarda Hizmet Sağlayıcı’nın kendi serbest takdirine göre vereceği onayı olmaksızın İlan’a konu edilemeyecek her türlü deneyimle ilgili hizmetleri (bunlara her halükarda her türlü eğlence aktivitesine dair hizmetler, su sporları, turlar, geziler vs. dahildir) ifade eder.
“Zamanaşımı Tarihi” “İptal ve Değişiklik Politikası” başlıklı 7.bölümde açıklandığı üzere, farklı İptal ve Değişiklik Seçenekleri’ne göre (Giriş Tarihi baz alınarak hesaplanacak) değişiklik gösteren tarihi ifade eder. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir ve bu tarih sonrasında Kiracı tarafından yapılan iptallerde Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilmiş olan ödemeler Kiracı’ya iade edilmez.
“Üye” Şartlar & Koşullar’ı kabul etmek suretiyle Site’yi kullanarak hesap kaydı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. Şüpheye mahal vermemek adına bir Üye, Kiracı ya da Tekne Sahibi (ya da farklı kira ilişkileri çerçevesinde hem Kiracı hem de Tekne Sahibi) olabilir.
“Üye İçeriği” Üye’nin Site ya da Hizmetler vasıtasıyla oluşturacağı İlan ya da Üye profilinde veya diğer Üyeler’in profillerinde paylaştığı, yayınladığı, buraya yüklediği, ilettiği ya da dahil ettiği tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyalleri ve bunlarla ilgili var olan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını ifade eder.
“Opsiyon” Tekne Sahibi’nin belirli bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Kiracı’ya ödeme yapabilmesi için verdiği süreyi ifade eder. Bu süre zarfında, Tekne Sahibi Tekneyi Kiracı için ayırır ve başkasına kiralamaz.
“Özel Teklif” Tekne Sahibi’nin belirli bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, İlan’da yer alan fiyatı, tarihi ve/veya diğer detayları değiştirmesi ve bu revize teklifi sadece ilgili Kiracı’nın görebileceği şekilde göndermesi anlamına gelmektedir.
“Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı” ya da “ÖHS” ödeme kabul edebilmek için gereken ödeme hizmetlerini sunan, ödeme aracısı olan ve Hizmet Sağlayıcı tarafından (Hizmet Sağlayıcı’nın kendi serbest takdirine bağlı olarak seçilecek / seçilmiş olan) üçüncü taraf şirketleri ifade eder.
“Kiralama Süresi” onaylanmış bir Rezervasyon için (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Giriş ile başlayıp (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Çıkış ile biten zaman zarfını ifade eder.
“Kiracı” Bir gerçek kişi veya tüzel kişi olan, belirli bir Tekne Sahibi ile bir Tekne veya Deneyim için Rezervasyon yapmak amacıyla hizmet ilişkisine giren ve Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi Kabul etmiş bir Üye’yi ifade eder.
“Hizmet Sağlayıcı” Süvari Caddesi Kartaltepe Mahallesi No:1-1 Küçükçekmece/İstanbul Türkiye adresinde kayıtlı ve Türkiye’de kurulu olan, Mersis numarası 0776064759000011 olan Seyahat Merkezi Organizasyon Tur. Tic. Şti.’yi ifade eder.
“Hizmetler” tanımlı Site’den erişilebilen, kiralık Tekneler’e sahip Tekne Sahipleri ile bunları kiralamayı hedefleyen Kiracılar’ı birleştiren online platform da dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan tüm hizmetleri ifade eder.
“Hizmet Bedeli” Site vasıtasıyla bir Tekne ya da Deneyim’in Rezervasyon’u sonrasındaki Rezervasyon Onayı ile birlikte Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Hizmetler’in sağlanmasının karşılığı olarak ödenme yükümlülüğü oluşan, Tam Rezervasyon Bedeli’inin (Hizmet Sağlayıcı tarafından tek taraflı olarak bir indirim yapılmadığı sürece) 20%’sine eşit meblağı ifade eder. Hizmet Sağlayıcı söz konusu %20 tutarındaki oranı (ya da Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi arasında ayrı bir oran üzerinde anlaşıldıysa ilgili oranı) tanıtım ya da herhangi başka amaçla düşürme ya da kendi serbest takdirine bağlı olarak yükseltme hakkına sahiptir.
“Hizmet Sağlayıcı İçeriği” ya da “Biteknebul İçeriği” Hizmet Sağlayıcı’nın Site ya da Hizmetler vasıtasıyla sunduğu, bir üçüncü taraftan lisanslanmış içeriğin de dahil edildiği fakat Üye İçeriği’nin hariç tutulduğu tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyali ifade eder.
“SPS” bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.
“SPS İçeriği” bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.
“Şartlar & Koşullar” ya da “Şartlar” bu Sözleşme’de bulunan tüm şart ve koşulları ve bu şart ve koşullarda Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdiriyle tek taraflı olarak yapabileceği tüm değişiklikleri ifade eder.
“Biz” ya da “biz” Hizmet Sağlayıcı’yı ifade eder.
“KDV” katma değer vergisini ifade eder.
“Biteknebul” tescilli bir marka olan Biteknebul’yı ifade eder.
“Biteknebul Hesabı” bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.
“İnternet Sitesi” ya da “Site” Hizmet Sağlayıcı tarafından sahip olunan, yönetilen ve kayıtlı bulunulan, https://www.biteknebul.com alan adına sahip online platform ile ona bağlı tüm uygulama (bilgisayar uygulamaları, cep telefonu ve tablet uygulamaları ve sair mobil uygulamalar vs. buna dahildir) ve sosyal paylaşım hesaplarını ifade eder.
“Siz” ya da “siz” yerine göre Üyeler, Tekne Sahipleri, Kiracılar’ı ve Site’nin kullanıcılarını ifade eder.

• SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, AKDEDİLMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER
Biteknebul, Site ve Hizmetler’i erişilebilir kıldığı herhangi diğer siteler de dahil olmak üzere farklı kanallardan, kiralık Tekneler’e ya da kiralık Tekne’leri işletme hakkına sahip olan ve/veya Deneyimler’i sağlayan Tekne Sahipleri ile bu Tekneler’i kiralamayı ve/veya bu Deneyimler’i satın almayı hedefleyen Kiracılar’ı birleştiren bir platform sağlar.
Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri ve Kiracılar’a, Üye olarak Site’yi kullanmak ve Site aracılığıyla işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler’den (Sözleşme’de açıklandığı sınırlar ve koşullar çerçevesinde) yararlanmak konusunda münhasır olmayan, devredilemeyen ve geri alınamayan bir izin sağlamak suretiyle bu Site’de bulunan ve bu Şartlar & Koşullar’a tabi olan Hizmetler’i sunar. Hizmetler’in kayıtlı bir kullanıcısı olmamış olsanız dahi, Site’ye ya da Hizmetler’e kayıt olarak, erişim sağlayarak ve/veya Site’yi kullanarak bu Şartlar & Koşullar’a uyum sağlamayı ve bu Şartlar ile yasal olarak bağlı bulunmayı kabul etmiş olursunuz. Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar & Koşullar, Site ve Hizmetler ile tüm İçerik’e erişiminizi düzenler ve sizinle Hizmet Sağlayıcı arasındaki yasal, bağlayıcı anlaşmayı oluşturur. Hizmet Sağlayıcı, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak değiştirebilir. Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu https://www.biteknebul.com/tr/termsofuse adresinden inceleyebilirsiniz (Hizmet Sağlayıcı Şart & Koşullar’ın yayınlandığı internet adresini tek taraflı olarak değiştirebilir). Ayrıca, Site’de belirli hizmetleri kullanırken, sizin Site’yi ve söz konusu hizmetleri kullanımınıza ilişkin belirli ilave ilke ve kurallar yayınlanabilir. Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiniz, Site’de zaman zaman yayınlanabilecek tüm ilke ve kurallara tabidir. Eğer bu Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu kabul etmiyorsanız, Site ya da Hizmetler’den bilgi edime veya Site ya da Hizmetler’i kullanmaya devam etme hakkınız bulunmaz.
Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir tekne için (buna – sınırlama niteliğinde olmaksızın – burada tanımlı Tekneler dahildir) kiralama veya mürettebat sağlama ve/veya diğer İlan ve hizmetlere ilişkin organizatör, acente veya hizmet sağlayıcısı olarak iş yapmaz, görev almaz. Hizmet Sağlayıcı sigortacı ya da sigorta acentesi olarak çalışmaz. Hizmet Sağlayıcı vergi danışmanlığı sağlayamaz ve sağlamaz. Tekne Sahipleri ve Kiracılar vergi danışmanlarına danışarak kendi vergi beyan gerekliliklerine karar vermek konusunda sorumlu olduklarını anlar ve kabul ederler. Hizmet Sağlayıcı, bir Kiracı veya Tekne Sahibi’nin beyan edilmemiş herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne ait herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulması halinde, Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’nın bu sebeple uğradığı tüm zararları derhal tazmin edecektir.
Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahipleri ve Kiracılar’ın, belirli bir Tekne’nin veya İlan’ın Rezervasyon’u için anlaşıp ayarlama yapabilmeleri için Site’yi açık bulundurur ve gerekmesi halinde Kiracılar’dan Tekne Sahibi adına ödeme kabul etme ve bu ödemeyi Tekne Sahibi’ne iletmek amacıyla aracılık yapar.
Eğer bir Kiracı, Tekne Sahibi’nin Tekne’si için bir Rezervasyon talep eder ve Tekne Sahibi’nin Tekne’sini kullanırsa, söz konusu kullanım ile ilgili hukuki ilişki ve anlaşma Tekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulur ve Hizmet Sağlayıcı söz konusu hukuki ilişkiye ve anlaşmaya taraf değildir ve bu hukuki ilişkinin veya anlaşmanın şartlarıyla bağlı olmaz.
Onsekiz (18) yaşını doldurmamış Üyeler Kiracı veya Tekne Sahibi olarak Kabul edilmeyecektir. Üye, Kiracı veya Tekne Sahibi olabilmek için, onsekiz (18) yaşın üzerinde olduğunu ve sağladığı tüm kişisel bilgilerin doğru olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder. Kiracı, kendi adına ya da onun adına hareket eden herhangi bir acente ya da temsilci adına, bir Tekne Sahibi ile anlaşmaya girecek yasal yetkinliği olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder.
Hizmet Sağlayıcı’nın, Kiracılar, Tekne Sahipleri ve Site ya da Hizmetler’in diğer kullanıcılarının davranışlarının ya da herhangi bir Tekne, Deneyim ya da İlan’ın üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu anlamdaki tüm yükümlülüğü yasalarca izin verilen en geniş kapsama kadar reddeder. Başka bir ifade ile, hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri, Hizmet Sağlayıcı’nın (i) Kiracılar’ın davranışlarından, (ii) Tekne Sahipleri’nin davranışlarından, (iii) Site’yi ya da Hizmetler’i kullanan başkaca kişilerin ve Üyeler’in davranışlarından (iv) İlanlar’ın içeriklerinden ve de İlan’da yer alan her türlü açıklama, resim ve sair içerikten sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler (Şüpheye mahal vermemek adına “davranışlar” ifadesi her türlü beyan, açıklama ve ifadeyi de içermektedir). Bu çerçevede, her bir Kiracı, Tekne Sahibi, Üye ve Site’nin ya da Hizmetler’in diğer kullanıcıları, kendi davranışları nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edecektir.
Hizmet Sağlayıcı ve Üye, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygundur.
Metin aksini gerektirmediği sürece, tekil sözcükler çoğulları ve de tam tersini ifade edecektir. Başlıklar bu Sözleşme’yi kurarken göz ardı edilecektir. Başka bir belgenin bir madde ya da bölümüne açık bir referans yapılmadığı sürece “Madde(ler)” / “Bölüm(ler)” bu Sözleşme’nin maddeleri ve bölümleri anlamına gelir. “Dahildir” ve “dahil” ifadeleri hiçbir zaman sınırlama amacıyla yorumlanmamalı, bu ifadeler sadece örnek verilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Her bir Tekne Sahibi, işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul ederek Hizmet Sağlayıcı’nın kendisine elektronik ortamda taslağını iletmiş olduğu ya da Site üzerinde yayınlamış olduğu Biteknebul Ödeme Transfer Sözleşmesi’ni (“Transfer Sözleşmesi”) de kabul etmiş olur. Eğer Site’de herhangi bir Transfer Sözleşmesi yayınlanmıyor ise ve de Tekne Sahibi’ne söz konusu sözleşmenin taslağı gönderilmemiş ise, Tekne Sahibi basiretli bir tacir gibi davranarak Hizmet Sağlayıcı’dan söz konusu Transfer Sözleşmesi’nin bir suretini – işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmeden önce – talep etmeli ve incelemelidir. Aksi takdirde, Tekne Sahibi söz konusu Transfer Sözleşmesi’nin en güncel versiyonunu kendiliğinden kabul etmiş sayılacaktır. Site’de Transfer Sözleşmesi’nin yayınlanması ancak Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne Transfer Sözleşmesi’nin farklı bir versiyonunu göndermiş olması ve bu versiyonun karşılıklı olarak imzalanmış olması halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne göndermiş olduğu Transfer Sözleşmesi versiyonu Tekne Sahibi’ni bağlayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Transfer Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olması için Tekne Sahibi’nin söz konusu Transfer Sözleşmesi’ni ayrıca imzalamasına gerek olmayacak, Tekne Sahibi’nin işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmesi, Transfer Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı hale gelmesi sonucunu doğuracaktır.

• ÜYELİK
Bu Site’nin belirli özelliklerine erişmek, İlan oluşturmak ya da Rezervasyon yapmak için bir hesap (“Biteknebul Hesabı”) oluşturmak ve Üye olmak zorundasınız. Üye olma sürecini tamamlayarak doğrudan Site üzerinden ya da (her biri bir “Harici Hesap” olan, Facebook ve Google’ı dahil eden ama bunlarla sınırlı olmayan) belirli üçüncü taraf sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarınıza (“SPS”), aşağıda anlatıldığı gibi, Site üzerinden giriş yaparak kayıt oluşturabilirsiniz.
Bu Site ve Hizmetler’in işleyişinin bir parçası olarak, Biteknebul Hesabı’nızı Harici Hesaplar’ınızla, (i) Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya Site üzerinden sağlayarak, ya da (ii) Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza, bu Harici Hesaplar’ınızı kullanımınızı düzenleyen ilgili şartlar ve koşullar tarafından izin verildiği şekliyle, erişim yapmasına izin vermek suretiyle bağlayabilirsiniz. Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmek ve/veya Hizmet Sağlayıcı’ya Harici Hesap’ınıza (işbu Sözleşme’de bahsi geçen fakat bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir sebeple) erişim izni vermek konusunda yetkili olduğunuzu, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir parasal bedel ödetmeksizin, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında bırakmaksızın ve de Hizmet Sağlayıcı’yı ilgili SPS tarafından dayatılan herhangi bir kullanım kısıtına tabi tutmaksızın kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir Harici Hesap’ınız için erişim izni sağlarken Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza sağladığınız ve kaydettiğiniz herhangi bir içeriğe (“SPS İçeriği”), Site’de Biteknebul Hesabı’nız ve Biteknebul Hesabı profil sayfanız yoluyla gösterilmek üzere erişeceğini, kullanılabilir hale getireceğini ve (eğer mümkünse) kaydedeceğini kabul edersiniz. Bu Şartlar & Koşullar’da başka şekilde belirtilmediği takdirde, eğer varsa, bu Şartlar & Koşullar’ın tüm amaçları için, bütün SPS İçeriği Üye İçeriği olarak kabul edilecektir. Seçtiğiniz Harici Hesap’a bağlı olarak ve bu Harici Hesap’a kurduğunuz güvenlik ayarlarına tabi olarak, Harici Hesap’ınızda paylaştığınız kişisel bilgiler Biteknebul Hesabı’nızda ve Site ile Hizmetler’de kullanılabilir hale getirilecektir. Bu Şartlar’ı kabul ederek, bir Harici Hesap’ın ya da ilişkili hizmetin kullanılamaz hale gelmesi ya da SPS’in Hizmet Sağlayıcı’nın bu Harici Hesap’a erişimini durdurması halinde bile, SPS İçeriği’nin Site’de yayınlanmaya devam edilmesine dair Hizmet Sağlayıcı’ya gayrikabili rücu bir onay vermektesiniz. Herhangi bir anda Site’nin “Hesabım” bölümüne erişerek Biteknebul Hesabı’nızla Harici Hesap arasındaki bağlantıyı kaldırma hakkınız vardır. SPS ile Harici Hesap’ınıza ilişkin ilişkiniz yalnızca bu SPS ile olan anlaşma(ları)nızca düzenlenir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir SPS İçeriği’ni, doğruluk, yasallık ya da herhangi bir mevzuat hükmünün veya üçüncü kişi hakkının ihlal edilip edilmediğine dair kontrol de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla incelemek gayretinde bulunmayacak olup Hizmet Sağlayıcı (Biteknebul Hesabı’nda, Biteknebul Hesabı profil sayfanızda ya da Site’de herhangi bir şekilde yayınlansa dahi) herhangi bir SPS İçeriği’nden sorumlu değildir. Üye, SPS İçeriği nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.
Biteknebul Hesabı’nız ve Biteknebul Hesabı profil sayfanız, Site’yi kullanmanız için, sağlamış olduğunuz ya da yukarda açıklandığı şekilde SPS’den elde edilen kişisel bilgilere dayanarak oluşturulacaktır. Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin ve Biteknebul Hesabı profil sayfasında yer alan bilgilerin kapsamına karar verir ve bu kapsamı genişletebilir. Bu bilgileri sağlamak istemeyen kişi Site aracılığıyla herhangi bir Rezervasyon yapma ya da İlan verme ya da kiralama ya da başkaca hizmet satın alma işlemi yapamaz. Hizmet Sağlayıcı izin vermediği sürece biri Tekne Sahipler’i diğeri Kiracılar için hazırlanmış olan Biteknebul Hesaplar’ı olmak üzere ikiden (2) fazla aktif Biteknebul Hesabı’nız olamaz. Üyelik esnasında doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamayı ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olacak şekilde güncellemeyi kabul edersiniz.
Hizmet Sağlayıcı, (i) İkiden (2) fazla Biteknebul Hesabı oluşturursanız, ya da (ii) kayıt esnasında veya daha sonra sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hileli, eski ya da eksik olduğu kanıtlanırsa Biteknebul Hesapları’nızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için bu Sözleşme’nin Bölüm – 14 isimli kısmını inceleyiniz.
Şifrenizi güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğinizi ve Biteknebul Hesabı’nız ile yapılan tüm işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonlar için ve bunlarla ilgili tüm sorumluluğa sahip olduğunuzu, (bu işlem, davranış, fiil, aktivite ve aksiyonlar için izin vermenizden bağımsız olarak) Biteknebul Hesabı’nızın herhangi bir izinsiz kullanımını halinde Hizmet Sağlayıcı’ya derhal bu durumu bildireceğinizi kabul edersiniz. Her bir Üye, Biteknebul Hesabı ile yapılan herhangi bir işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyon nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edeceğinizi Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt eder. İlgili işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonun bir üçüncü şahıs tarafından yapılması Üye’nin söz konusu tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

• İLAN
İlan Oluşturma
Tekne Sahibi statüsündeki bir Üye olarak İlan oluşturabilirsiniz. İlan oluşturan Üyeler ilanı verilecek ve (Tekne Sahibi’ne ait olan ya da Tekne Sahibi’nin kullanımı için yetkilendirilmiş olduğu) Tekne ve/veya Biteknebul Deneyimi hakkında açıklama, fotoğraflar, konum, büyüklük, özellikler, mürettebat, sahiplik belgeleri, Tekne’nin müsaitliği, fiyat, iptal politikası, ilgili kurallar ve parasal koşullar da dahil olmak üzere çeşitli bilgiler sunmak zorundadır. Bir İlan’ın yayınlanmasından önce Hizmet Sağlayıcı bu İlan’ı kendi serbest takdirine göre onaylamalıdır, Hizmet Sağlayıcı’nın onaylamadığı İlan’lar Site üzerinde yayınlanmaz.
Tekne Sahibi olarak yayınladığınız tüm İlanlar’dan ve söz konusu İlanlar’ın tüm içeriklerinin gerçeğe uygunluğundan sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Buna göre, yayınladığınız herhangi bir İlan’ın ve bir İlan sonucunda Tekne’nin Rezervasyon’unun ya da bir Kiracı tarafından kullanımının (i) herhangi bir üçüncü taraf ile girdiğiniz herhangi bir anlaşmayı ihlal etmeyeceğinden, (ii) (a) tüm yasalara, vergi yükümlülüklerine ve yayınladığınız bir İlan’a dahil olan herhangi bir Tekne’ye uygulanabilecek, sigorta gerekliliklerine, sahil güvenlik düzenlemelerine, imar kurallarına, marina düzenlemelerine ve Tekneler’in kiralanması ve işletilmesine ilişkin yasalar da dahil olmak üzere kural ve düzenlemelere uyduğunu, (b) üçüncü tarafların haklarıyla çelişmeyeceğini veya ihlal etmeyeceğini Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz. Hizmet Sağlayıcı bir Tekne Sahibi’nin uygulanabilir herhangi bir yasa, kural ve düzenlemeye uygunluğundan sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir anda ve önceden haber vermeksizin, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak herhangi bir İlan’a erişimi kaldırma ya da engelleme hakkını saklı tutar.
Üye, bir Tekne için İlan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya Tekne’nin sahibi olduğunu veya Tekne’nin kiralama hakkını elinde bulundurduğunu kanıtlayan belgeleri ve Tekne’nin kiralanmasına ilişkin herhangi ilgili yasa tarafından şart koşulan tüm sigorta, lisans, izin ve sair belgeleri sunar.
Üye, bir Deneyim için İlan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya ilgili hizmeti sağlamak için yasa tarafından şart koşulan tüm sigorta, lisans, izin ve sair belgeleri sunar.
Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı ve Kiracılara aşağıdakileri taahhüt eder, beyan eder ve üstlenir:
Tekne Sahibi Tekne ve İlan’ın yasal ve kullanım hakkını elinde bulunduran sahibidir ve/veya Tekne’yi kullanmak, kiralamak ve İlan sunmak konusunda hukuka uygun şekilde yetkilendirilmiştir ve/veya Tekne’nin kullanımı ve kiralanması ile İlan’ın oluşturulmasına ilişkin koşulsuz bir hak elde etmiştir.
Tekne Sahibi Tekne‘nin kiralanması ve/veya Deneyim’in sağlanması için gereken tüm lisans, izin, sigorta ve herhangi diğer gereklilikleri edinmiştir ve bu lisans, izin ve sigortaların Hizmetler’in kullanımı sırasında, bu Şartlar & Koşullar’ın hükümde olduğu zaman zarfında ve ayrıca Kiralama Süresi boyunca yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Tekne Sahibi tarafından Site’ye yüklenen Tekne’ye veya Deneyim’e ilişkin herhangi bir resim, fotoğraf, çizim, ikon, logo, grafik, imaj, Site’de Kiracı tarafından kiralanan Tekne’ye veya satın alınan Deneyim’e aittir ve Tekne veya Deneyim ile ilgili verilen tüm bilgiler doğru ve gerçektir.
Tekne Sahibi Kiracı’ya sağladığı hizmetler konusunda somut bilgi ve uzmanlık sahibidir ve hizmetlerini yerine getirirken en yüksek kalite standardına uyacaktır.
(i) Hizmetler süresince, (ii) Kiralama Süresi boyunca ve (iii) bu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece ortaya çıkabilecek herhangi bir yükümlülüğü kapsayacak, itibar sahibi bir sigorta şirketince düzenlenmiş, bir veya birden fazla sigorta poliçesi vardır.
Tekne Sahibi, İlan’ın Site veya Hizmet Sağlayıcı’nın işleri üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenecek bir yasa ya da idari düzenleme ihlaline sebep olmayacaktır.
Kendisine ya da herhangi bir iştirak ya da ilişkili tarafına karşı, Hizmetler ya da Kiralama Süresi’nde sağlanan hizmetler üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenecek (i) hiçbir iddia bulunmamaktadır, (ii) hiçbir takibat veya soruşturma yapılmamaktadır veya yürütülmemektedir ve de (iii) hiçbir dava ya da icra takibi bulunmamaktadır.
Tekne Sahibi Kiracılar’a hizmetlerini sağlarken makul özen ve beceri sergileyecektir.
İşbu Sözleşme üçüncü kişi lehine düzenlemeler içermekte olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi uyarınca Tekne Sahibi’nin bir Kiracı ya da Kiracılar’a karşı yüklendiği tüm edimlerin ifasını ilgili Kiracılar da Tekne Sahibi’nden talep edebilir.
İlan İçeriği
Tekne Sahibi olarak Site üzerindeki tüm Tekne, Deneyim ve İlanlarınızdan ve İlanlar’ınızın tüm içeriğinden tek başınıza sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. İlanlar’ın Hizmetler vasıtasıyla halka açık olarak sunulacağını onaylar ve kabul edersiniz. Diğer Üyeler Tekne’nizi, veya Deneyim’inizi İlan’ınızda sağlanan bilgilere dayanarak, Hizmetler vasıtasıyla rezerve edebileceklerdir.
Tekne Sahibi olarak Hizmet Sağlayıcı’ya, İnternet Sitesi’nde yayınlanan İlanlar’ınıza, Deneyimler’inize ve Tekneler’inize dair Üye İçeriği’nin Site’de yayınlanmasına ilişkin geri alınamaz bir izin ve kullanım hakkı sağladığınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Söz konusu izin ve kullanım hakkı, Hizmet Sağlayıcı’nın işinin tanıtımı için, Hizmet Sağlayıcı uygun bulduğu takdirde, bu İçerik ve Üyeler tarafından verilmiş tüm diğer bilgilerin, sosyal paylaşım siteleri, bültenler ve herhangi başka tür reklam ve ticari amaç için kullanımını kapsar, fakat bununla sınırlandırılamaz.
Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’nin Site’ye yaptığı tüm yüklemeleri inceleyebileceğini ve de Hizmet Sağlayıcı’nın (i) isim soyad, şirket adı, Tekne adı, diğer sitelere bağlantılar, telefon numaraları gibi Tekne Sahibi’nin kimliğini ifşa ettiğine inandığı tüm bilgiler ve sair Üye İçeriği’ni ve (ii) Tekne Sahibi tarafından yapılan ve yasa dışı olduğunu düşündüğü / tahmin ettiği tüm bilgiler ve sair Üye İçeriği’ni ve (iii) Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ını ya da uygulamadaki yasaları veya mevzuatı ihlal ettiğine inandığı yüklemeler ve sair Üye İçeriği de dahil olmak üzere dilediği tüm içeriği kaldırabileceğini ya da yayınlamayı reddedebileceğini veya durdurabileceğini kabul ve beyan eder.
Eğer Tekne Sahibi ve/veya ilgili İlan Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ına ya da uygulamadaki yasaya veya mevzuata uygunluk göstermezse Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne Hizmetler’ini sağlamayı askıya alabilir ya da durdurabilir.
Her bir Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir başarı, kazanç ya da gelir vaadinde bulunmadığını peşinen kabul ederler. Bu çerçevede, Hizmet Sağlayıcı, hiçbir Tekne Sahibi’ne Site’de İlan vermesi halinde kiralama ilişkilerine gireceği ya da müşteriler / kiracılar bulacağı ya da para kazanacağı ya da gelir elde edeceği konusunda herhangi bir beyan ya da taahhüt vermemektedir.
İlan Arama
Üyeler Site içerisinde, açıklamalar, fotoğraflar, fiyatlar da dahil olmak üzere Tekne’ye veya Deneyim’e ilişkin bilgileri içeren uygun İlanlar’ı araştırıp görüntüleme ve Rezervasyon talep etme imkanına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmetler’i sağlarken ifşa ettiği bilgiler her bir Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya sağlanan bilgilere dayanır. Kiracılar’ın Site’ye yüklenen bilgileri kontrol etmeleri önemlidir. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne’ye veya herhangi bir İlan’a ilişkin Site’ye yüklenen bilginin doğru ve gerçek olduğuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu çerçevede herhangi bir İlan’la ilgili tüm sorumluluk ilgili İlan’ı oluşturan Tekne Sahibi’ne ait olup, Hizmet Sağlayıcı, İlanlar’da yer alan herhangi bir ifadenin veya bilginin doğru veya gerçek olduğu konusunda Üyeler’e herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.
Müsaitlik Verme, Özel Teklif ve Opsiyon
Tekne Sahipleri Tekneler’inin ve Deneyimler’inin müsaitlik ve fiyatlarını ayarlamak, şart ve koşullarını yayınlamak, yaklaşan rezervasyonları yönetmek, Site’nin Üyeler’i ile iletişime geçmek, Rezervasyon Talebi almak, Özel Teklif vererek revize fiyat ve diğer şartlar yollamak, ödeme almak üzere Opsiyon vermek, hizmetleri karşılığında yorum almak ve diğer birçok konuda, bu Şartlar ve Koşullar’a tabi olarak (başka bir ifade ile Bu Şartlar & Koşullar’ın izin verdiği ölçüde) serbesttir.
Bir Üye, Rezervasyon Talebi iletirken Tekne Sahibi’nden tarihler, fiyatlar ve diğer koşullara ilişkin Özel Teklif talep edebilir. İki taraf özelleştirilmiş koşulları Site’nin mesajlaşma özelliğini kullanarak tartışabilir. Belirli bir Tekne Sahibi ile iletişime geçmek isteyen bir Üye, Tekne sayfasında açılan talep penceresine planladığı Kiralama Süresi’ne dair tarihleri girmek zorundadır. Üye arzu ederse aynı sayfa üzerinden Tekne Sahibi’ne ilk mesajını da iletebilir. Bir Üye bir Tekne Sahibi’ne yalnızca bir İlan’a yönelik olarak mesaj atabilir. Tekne Sahibi, anlaşılan şartlara dayanarak Özel Teklif gönderme, söz konusu taleplerle ilgili olarak müsaitlik verme, ödeme için Opsiyon verme ya da talepleri reddetme konusunda serbesttir.
Bir Üye ile Tekne Sahibi arasında gönderilen mesajlarda, (i) telefon numarası, (ii) tekne ismi, (iii) adres ve e-posta adresi dahil olmak üzere herhangi bir iletişim bilgisi (iv) isim, soyadı ya da Site’de gözükmeyen herhangi başka isimler de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgi yazmak kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Hizmet Sağlayıcı tüm mesaj akışlarını görüntüleme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı taraflar arasında paylaşılan herhangi bir tür kişisel bilgi paylaşımını tespit ettiği takdirde, bu Sözleşme’nin Bölüm – 14 isimli kısmında anlatıldığı gibi, Biteknebul Hesabı’nı askıya alma, sonlandırma ya da devre dışı bırakma hakkına sahiptir.
Tekne Sahipleri Site’de gösterilen fiyat, müsaitlik ve diğer bilgileri güncel tutmak konusunda tüm sorumluluğa sahiptir. Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahibi ile Kiracı arasında iletişim kurulması için destek olmaktan sorumludur. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi ve Kiracı arasında mutabık kalınan konu ve hizmetlerin icra edilmemesi veya tam ve uygun icra edilmesinden sorumlu tutulamaz. Her bir Tekne Sahibi Site’de oluşturduğu ve/veya yayınladığı İlan’da gösterilen tüm bilgilerin (fiyatlar ve müsaitlik durumu dahil olmak üzere) doğruluğu, tamlığı ve gerçekliği konusunda Hizmet Sağlayıcı’ya ve Üyeler’e karşı her daim sorumludur. Site, herhangi bir Tekne Sahibi’nin kalite, servis seviyesi veya değerlendirmesi hakkında bir öneri veya onay mercii değildir ve bu şekilde değerlendirilmeyecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın tek yükümlülüğü, İlan’da belirtilen Tekne’nin kiralanması amacıyla Kiracı ve Tekne Sahibi statüsündeki ilgili Üyeler’in bir araya gelmesi konusunda simsarlık etmektir. Herhangi bir Kiracı ve Tekne Sahibi’nin Tekne Sahibi’nin oluşturduğu İlan’daki Tekne’nin veya Deneyim’in rezerve edilmesi konusuna anlaşması halinde, taraflar arasında işbu Şartlar & Koşullar çerçevesinde bir mesafeli satış sözleşmesi (“MSS”) kurulmuş sayılır. Söz konusu MSS ilgili Kiracı ve ilgili Tekne Sahibi arasında kurulacak olup, Hizmet Sağlayıcı söz konusu MSS’nin tarafı olmayacaktır.

• REZERVASYON
Rezervasyon
Site üzerinden bir Kiracı, Site’de yayınlanan belirli bir İlan için bir Rezervasyon Talebi gönderebilir. Kiracı Rezervasyon Talebi yapar yapmaz Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ni e-posta, kısa mesaj veya bildirim yolu ile ya da Site üzerinden (kendi takdirine bağlı olarak bu yollardan biri ya da birçoğu ile) bilgilendirir.
Tekne Sahibi iseniz ve Hizmetler vasıtasıyla bir Rezervasyon Talebi aldıysanız, bu Rezervasyon Talebi’ni talebin yapıldığı andan itibaren en geç yirmi dört (24) saat içinde onaylamanız ya da reddetmeniz gerekmektedir, aksi takdirde Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilebilir. Eğer Giriş Tarihi’nin başlangıcı ile Rezervasyon Talebi’nin yapıldığı an arasındaki süre yirmi dört (24) saatten azsa, Tekne Sahibi Rezervasyon Talebi’ni Giriş Tarihi’nin başlangıcına (00:00) kadar onaylamalı ya da reddetmelidir.
Eğer bir Tekne’nin Rezervasyon Talebi’ni bahsi geçen yirmi dört (24) saatlik süre zarfında onaylama imkanınız olmaz veya reddetme konusunda kararsız kalırsanız, talep edilen Rezervasyon için Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutar ilgili Kiracı’ya iade edilebilir ve, eğer varsa, kredi kartı üzerindeki provizyon kaldırılabilir (bu ihtimaller, Sözleşme’nin Bölüm – 6 isimli kısmında detaylı bir şekilde anlatılmıştır).
Rezervasyon, Tekne Sahibi’nin Rezervasyon Talebi’ni onaylamasıyla tamamlanır ve Kiracı ile Tekne Sahibi arasında (Kiracı’nın teklifi, Tekne Sahibi’nin de onayı olduğu için) MSS kurulur (Tekne Sahibi’nin MSS’nin yazılı ve mevzuata uygun olarak yapılmasıyla ilgili yükümlülükleri saklıdır.). Rezervasyon Talebi’nin onaylanması hukuken, Kiracı’nın ilettiği icabın kabul edilmesi niteliğindedir. Bir Rezervasyon Talebi’ni onayladığınızda Hizmet Sağlayıcı sizi ve Kiracı’yı e-posta, kısa mesaj veya bildirim yoluyla ya da Site üzerinden bilgilendirecektir.
Tekne Sahibi, Üye’ye, Üye’nin talep edip etmemesinden bağımsız olarak, ödeme öncesinde Opsiyon verebilir. Bu özel durumda başka bir Rezervasyon Onayı’na gerek duyulmaz ve ödemenin yapılması ile MSSTekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulmuş olur. Opsiyon’un ne kadar süreyle geçerli olacağını Tekne Sahibi belirler.
Tekne Sahibi ve Kiracı, dilerlerse MSS’yi yazılı şekilde tekrar onaylayabilirler (mevzuat uyarınca sözleşme imzalanması gerekli ise Tekne Sahibi MSS’nin imzalanmasını sağlamakla yükümlüdür). Hizmet Sağlayıcı MSS’ye veya Hizmet Sağlayıcı ve Kiracı arasında imzalanacak herhangi bir sözleşmeye taraf değildir ve bu sözleşmelerin şart ve koşullarıyla bağlı olmaz. Hizmet Sağlayıcı yalnızca MSS’nin kurulması için Kiracı ve Tekne Sahibi arasında simsarlık eden bir aracı olarak hareket eder. Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hüküm, Kiracı ve Tekne Sahibi arasında imzalanabilecek anlaşmalar da dahil olmak üzere diğer anlaşmaların herhangi bir hükmü ile çelişiyorsa, bu Sözleşme’de yer alan hüküm esas alınacaktır.
Kiracı statüsünde bir Üye olarak Site üzerinden belirli bir Tekne Sahibi ile bir Rezervasyon yaptığınızda Rezervasyon Onayı’nı referans almanız gerekecektir ve Rezervasyon Onayı’nın ve ilgili Tekne Sahibi ile bu Rezervasyon’a özgü oluşturulan ödeme, iptal ve diğer koşulları içeren rezervasyon şartları ve koşullarının sizin için bağlayıcı olacağını işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Tekne Sahibi olarak davranış ve ihmallerinizden sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Tekne Sahibi olarak Site’de ya da başkaca mecralarda sizinle ilgili geçmiş müşteri deneyimleri, müşteri değerlendirmeleri ve sair bilgilerin Hizmet Sağlayıcı tarafından yayınlanabileceğini kabul edersiniz.

• HİZMET BEDELLERİ VE ÖDEMELER
Tam Rezervasyon Bedeli
Kiracı, Site üzerinden bir Tekne Sahibi’nin Tekne’sini veya Deneyim’ini rezerve etmeye karar verdiğinde, Tekne Sahibi’nin Site’deki ilgili İlan’ında gösterilen Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi onaylar ve kabul eder.
Her bir İlan’a ilişkin Tam Rezervasyon Bedeli’ne karar vermek, ve Tam Rezervasyon Bedeli’nin İlan’da (ya da İlan’la ilgili olarak) Türkiye’deki uygulanabilir olan tüketici mevzuatına uygun bir şekilde yayınlanmasını sağlamak Tekne Sahibi’nin sorumluluğudur. Bir Kiracı’nın Tekne Sahibi’nin Tekne’si ya da Deneyim’ine yönelik bir Rezervasyon talep ettiğinde Tekne Sahibi’nin söz konusu Rezervasyon için daha önceden belirlenmiş olan Tam Rezervasyon Bedeli ve bileşenlerini yukarı yönlü olarak değiştiremeyeceğini her bir Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’ya ve Kiracılar’a peşinen, kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumun tek istisnası minimum kiralama süresinin altına yapılan Rezervasyonlar’dır. Bu özel durumda, Rezervasyon Bedeli minimum kiralama süresi Rezervasyon Bedeli’ni aşmayacak şekilde günlük Rezervasyon Bedeli artırılabilir.
Rezervasyon Talebi gönderebilmek için Kiracı’nın ödeme bilgilerini girmesi gerekir. Ödeme, kredi kartı, banka kartı ya da Hizmet Sağlayıcı tarafından kabul edilen herhangi başka bir ödeme yöntemi ile yapılabilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda Rezervasyon Talebi tamamlanmadan önce bu karta (tüm kira bedeline kadar) provizyon koyulabilir veya kredi kartı bilgileri saklanabilir. Ön Ödeme’ye eşit tutar Rezervasyon Talebi sırasında doğrudan çekilebilir ya da bloke edilebilir. Kredi kartı bilgilerinin saklanması ancak ödemenin alınmaması veya provizyon koyulması durumunda, Ön Ödeme Rezervasyon Onayı’nda alınır. Ödemenin banka kartı ya da herhangi başka ödeme yöntemi ile yapılması durumunda Ön Ödeme Rezervasyon Talebi sırasında tahsil edilecektir. Her halükârda, Ön Ödeme alınamaz ise Hizmet Sağlayıcı’nın Rezervasyon tamamlanmamış gibi hareket etme, ve ayrıca, dilediği zaman (kendisi ya da Tekne Sahibi aleyhine) herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın Rezervasyon’u iptal etme hakkı saklıdır.
Tekne Sahibi’nin Kalan Ödeme’nin zamanlaması konusunda iki opsiyonu bulunmaktadır: Kalan Ödeme, Site üzerinden Zamanaşımı Tarihi’ne kadar veya Giriş’te doğrudan Tekne Sahibi tarafından tahsil edebilir (Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise Tekne Sahibi Rezervasyon’u iptal edebilir; bu durumda Kiracı’nın Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Kiracı’ya iade edilmez, ve Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz).
Rezervasyon Talebi’nin iletildiği anda Zaman Aşımı Tarihi’ne girilmiş ya da bu tarih geçilmiş ve Tekne Sahibi Kalan Ödeme’yi Zaman Aşımı Tarihi’ne kadar tahsil etmeyi tercih etmiş ise, yukarıda belirtilen ödeme sürecinde Rezervasyon Bedeli’nin tamamı tahsil edilir (Eğer Ön Ödeme Rezervasyon Talebi’nin iletilmesi sırasında alınamaz ise Rezervasyon Talebi iletilmeyecek ya da sistem tarafından kabul edilmeyecek, iletildi ya da kabul edildi ise de daha sonra iptal edilecektir). Rezervasyon Talebi’nin gönderildiği an ile Giriş Tarihi arasındaki süre yirmi dört (24) saatten fazla ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon’u onaylamak ya da reddetmek için yirmi dört (24) saat verilir. Bahsi geçen süre yirmidört (24) saatten az ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon Talebi’ni onaylamak ya da reddetmek için Giriş Tarihi’ne (00:00) kadar süre tanınır. Eğer Tekne Sahibi bu zaman dolana kadar hiçbir aksiyon almazsa Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilir.
Eğer bir Rezervasyon Talebi reddedilir, süresi dolar ya da iptal edilirse, eğer varsa, Kiracı’nın kredi kartına koyulmuş olan provizyon kaldırılır veya tahsil edilmiş olan tutar Kiracı’ya iade edilir.
Bu Şartlar & Koşullar uyarınca, Tekne Sahibi’nin Kiracı’ya sağladığı hizmetlerin ifası Tam Rezervasyon Bedeli tahsil edilene kadar başlamayacaktır.
Ücretsiz İptal Süresi
Rezervasyon Onayı’nın alınmasını takiben Kiracı’ya Rezervasyon’u yeniden değerlendirmesi için Ücretsiz İptal Süresi tanınır.
Ücretsiz İptal Süresi Rezervasyon Onayı’nın alınması ile başlar ve en çok üç (3) gün sürer. Eğer Zamanaşımı Tarihi ile Rezervasyon Onayı’nın alındığı tarih arasında üç (3) günden kısa süre varsa, Ücretsiz İptal Süresi Zamanaşımı Tarihi’nde sona erer.
Eğer, Ücretsiz İptal Süresi boyunca Kiracı onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmek isterse, herhangi bir ücret ödemeden bunu gerçekleştirebilir. Ücretsiz İptal Süresi içinde Kiracı’nın onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmesi halinde, eğer, Rezervasyon Talebi sırasında Kiracı ödeme yöntemi olarak:
• Kredi kartını seçtiyse, Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir. Eğer çekim yerine blokaj yapılmışsa, Ön Ödeme’ye eşit tutarda bloke, Kiracı’nın kredi hesabından kaldırılır.
• Diğer yöntemleri seçtiyse, tahsil edilen Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir.
Eğer Ücretsiz İptal Süresi sonlanana kadar Kiracı (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, Rezervasyon’un geri çekilmesi de dahil olmak üzere) Rezervasyon’u ile ilgili hiçbir aksiyon almazsa:
• Kiracı’nın ücretsiz iptal hakkı geri dönülemez bir şekilde ortadan kalkar.
• Tekne Sahibi Rezervasyon Onayı’nda bahsi geçen hizmetleri sağlamakla yükümlü hale gelir.
• Bu andan itibaren Rezervasyon yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları altında izin verildiği takdirde iptal edilebilir.
Hizmet Bedeli
Tekne Sahibi, bir Kiracı ile Site ve Hizmetler’i kullanarak Rezervasyon sürecini tamamladığı takdirde (başka bir ifade ile Rezervasyon Onayı’nın Tekne Sahibi tarafından verilmesi veya Opsiyon gönderilmesi halinde Kiracı’nın ödeme yapması durumunda), Site ve Hizmetler’in kullanımı karşılığında Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Bedeli’ne hak kazanacağını ve Hizmet Bedeli’ni tahsil edeceğini tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri peşinen kabul ve beyan eder. Site’de gösterilen Rezervasyon Bedeli’nin Hizmet Bedeli’ni içerdiği tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri tarafından peşinen kabul edilmekte olup, Rezervasyon Bedeli Hizmet Bedeli’ni içerir şekilde değerlendirilecektir.
Hizmet Bedeli, Site’de yayınlanan her bir Tekne ya da Deneyim için alınan Rezervasyon’da oluşan Rezervasyon Bedeli’nin (Hizmet Sağlayıcı tarafından Site üzerinde başka türlü belirtilmediği takdirde) %20’sine eşit tutardadır. Hizmet Bedeli, Tekne Sahibi’ne yapılan ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir.
Tekne Sahibi ve Kiracı, Ücretsiz İptal Süresi’nin bitimi sonrasında Hizmet Bedeli’nin, bu Sözleşme’de tarif edilen durumlar dışındaki tüm koşullarda geri ödemesiz olduğunu onaylar ve kabul eder.
Ödemeler
Site üzerinden yapılan Rezervasyonlar için Hizmet Sağlayıcı tarafından Kiracılar’dan alınan tüm ödemeler, tahsil edilen tutardan Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın Tekne Sahibi’ne iletilmesi zorunluluğuna tabi olacak şekilde ÖHS tarafından tutulacaktır. Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutarlardan (duruma göre Ön Ödeme veya Rezervasyon Bedeli kadar olabilir.) Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar ÖHS tarafından, Çıkış Tarihi’nden en geç 5 iş günü sonra, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’na tabi olarak, Tekne Sahibi’ne iletilir.
Hizmet Sağlayıcı, (i) Tekne Sahibi’nin Rezervasyon’a konu olan hizmetleri Kiracı’ya vermeye başlamasından önce, Kiracı tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılan ödemeleri Tekne Sahibi’ne iletmesi veya, (ii) tamamen kendi takdirine bağlı olarak, gerekli görmesi durumunda işbu Sözleşme’nin eki olan Tekne Sahibi Hizmet Sözleşmesi’ni Tekne Sahibi’nden imzalamasını ve orijinalini posta, orijinalin görüntüsünü ise e-posta veya mesaj yolu ile kendisine göndermesini talep edebilir.
Tekne Sahibi Giriş Tarihi’nde Tekne Teslim Tutanağı’nı Kiracı’ya imzalatmak zorundadır. Tekne Sahibi tarafından, Tekne Teslim Tutanağının bir kopyası ya da okunabilir bir görüntüsü derhal mesaj ya da e-posta ile Hizmet Sağlayıcı’ya iletilir ve de aslı da Çıkış Tarihi’nden itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde posta yoluyla Hizmet Sağlayıcı’ya ulaştırılır.
Kiracı olarak bir Rezervasyon’u iptal ederseniz, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’ndaki iade oranları uygulanacaktır. Duruma bağlı olarak, hiçbir iade sağlanmama ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Bu bağlamda, Kiracılar, her bir Rezervasyon Talebi öncesinde ilgili Rezervasyon’un (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, İptal ve Değişiklik Koşulları dahil) tüm şartlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca, Ücretsiz İptal Süresi dolduğunda, bu Sözleşme’de tarif edilen istisnai durumlar dışında, Hizmet Bedeli iade edilmez ve Hizmet Sağlayıcı’nın (Hizmet Sağlayıcı tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak aksi yönde bir karar almadığı sürece) yapılmış olan ödemelerden Hizmet Bedeli düşülmüş tutarı Kiracı’ya iade zorunluluğu yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları’nda böyle bir yükümlülük açık bir şekilde öngörüldü ise mevcut olacaktır.
Giriş Tarihi’nde, Tekne Sahibi tarafından, Tekne Kiracı’ya teslim edilir veya Deneyim’e ilişkin hizmetler verilmeye başlanır. Bu tarih itibarıyla, Tekne Sahibi’nin 7 gün içerisinde Tam Rezervasyon Bedeli’ne denk gelen tutarın faturasını keserek Kiracı’ya yollaması gerekmektedir. Bu Sözleşme’nin şartları altında Tekne Sahibi’nin ödeme almaya hak kazandığı ancak üzerinde mutabık kalınan hizmetlerin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya verilmediği ve talep üzerine Hizmet Sağlayıcı’nın ÖHS ve kart veren bankaya ilgili faturayı ibraz edemediği durumlarda, Hizmet Sağlayıcı ters ibraz riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskten kaçınmak için, aşağıdaki durumlarda Tekne Sahibi, Kiracı tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak kendisine yapılan ödemelerin faturasının görüntüsünü e-posta veya mesaj yoluyla hemen ve bir kopyasını posta yoluyla üç (3) gün içinde Hizmet Sağlayıcı’ya göndermelidir: (i) Rezervasyon’un Kiracı tarafından iptal edilmesi veya Kiracı’nın Giriş Tarihi’nde hizmeti almaması durumunda, (ii) Kiracı’nın Tekne, Deneyim, Tekne Sahibi ya da hizmet ilişkisiyle ilgili herhangi bir şikayeti, talebi, iddiası olması, herhangi bir ihtarname göndermesi, icra takibi başlatması ya da dava açması durumunda. Eğer yukarıda bahsedilen durumlarda Tekne Sahibi faturanın kopyasını Hizmet Sağlayıcı’ya yukarıdaki şartlarda iletmezse, Tekne Sahibi’nin bu Sözleşme’nin şartları altındaki her türlü ödeme alma hakkı sonlanır ve kendisine Kiracı tarafından yapılan ödemeleri ilk talepte Hizmet Sağlayıcı’ya olası bir ters ibraz talebinin karşılanabilmesi için iade eder.
Eğer Hizmet Sağlayıcı promosyonel bir kampanya sunarsa, indirim ya da Kiracılar’a sağlanan herhangi başka bir fayda Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi tarafından, miktar ve yüzdesel oran Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalacak şekilde bölüşülür. Bu çerçevede, örneğin, Hizmet Sağlayıcı’nın belirli bir dönemde tüm kiralama fiyatlarında %10 (yüzde on) indirim yapmaya karar vermesi halinde, söz konusu %10 (yüzde on) tutarındaki indirimin ne kadarlık bir kısmının Hizmet Bedeli’nden karşılanacağına ve ne kadarlık bir kısmının da Rezervasyon Bedeli’nden karşılanacağına Hizmet Sağlayıcı karar verir. Hizmet Sağlayıcı bu çerçevede indirimin hiçbir kısmının Hizmet Bedeli’nden karşılanmamasına da karar verebilir. Her halükarda, Tekne Sahibi’nin herhangi bir Rezervasyon Talebi’ni kabul etmeme hakkı saklıdır.
Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’yı ve çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini ve bağlı kuruluşlarını, Tekne Sahibi’nin veya çalışanlarının veya acentelerinin herhangi bir eylemi veya temerrüde düşmesi veya bu Şartlar & Koşullar’ın herhangi birinin ihlali nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın maruz kaldığı herhangi bir kayıp, hasar veya yükümlülüğe (cezai veya hukuki) ilişkin, yasal masraflar da dahil olmak üzere, tüm eylemlere, taleplere, maliyetlere, harcamalara karşı tazmin etmeyi taahhüt eder.
Ödeme Konusunda Yetkilendirme
Transfer Sözleşme’ne konu tahsilat ve iade işlemlerine ilişkin ve sadece bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’yı vekaleten hareket eden yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul eder. Hizmet Sağlayıcı’nın ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın yetkilendirdiği kişilerin yapacağı her türlü işlem Tekne Sahibi nezdinde kendisini temsilen yapılmış kabul edilecektir.
Hizmet Sağlayıcı’nın mal, ürün, hizmet bedeline ilişkin fon akışına aracılık edilmesi konusunda anlaştığı üçüncü kişi şirket veya şirketlerin (yani Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ya da ÖHS) Hizmet Sağlayıcı’ya ödeme yapmasıyla ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın doğrudan ilgili tahsilatı yapmasıyla Tekne Sahibi’nin Hizmet Bedeli ödeme yükümlülüğü son bulur.
Bu kapsamda, üçüncü kişi ÖHS’lerin kullanılması halinde, üçüncü kişi ÖHS’lerin Hizmet Sağlayıcı’ya ödeme yapması ve üçüncü kişi ÖHS’lere ait kayıtlarda, Hizmet Sağlayıcı’ya ilgili fonların aktarıldığının tespiti ile birlikte, üçüncü kişi ÖHS’ler ilgili ödeme yükümlülüğünden kurtulacak olup Tekne Sahibi, üçüncü kişi ÖHS’lerden bu hususta herhangi bir talepte bulunmayacağını ve/veya hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder.
Para Birimi
Para birimi konusunda işbu Sözleşme’de aşağıdaki ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir:
“Rezervasyon Para Birimi” Kiracı’nın bir Rezervasyon için ödeme yapmak zorunda olduğu para birimini ifade eder. Kiracı bir Rezervasyon Talebi gönderdiği anda Hizmet Sağlayıcı İnternet Sitesi’nin çalışma mantığına ve ÖHS’nin altyapısına göre Rezervasyon Para Birimi’ni seçer. Servis Sağlayıcı Rezervasyon Para Birimi olarak sadece belirli bir sayıda para birimini destekler. Bir Rezervasyon için Rezervasyon Para Birimi ile İlan Para Birimi farklı olabilir.
“Baz Para Birimi” Tekne Sahibi’nin bir Tekne veya Deneyim ilanı verirken seçtiği para birimini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı pazarın dinamiklerine ve Tekne’nin konumuna göre belirli bir sayıda para birimini Baz Para Birimi olarak sunar. İlan Para Birimi ve Rezervasyon Para Birimi ile Baz Para Birimi’nin farklı olması durumunda, Rezervasyon Bedeli o anki kurdan diğerlerine çevrilir (hangi kurun esas alınacağını Hizmet Sağlayıcı kendi serbest takdirine göre belirler). Ekstra Hizmetlerin Bedeli her zaman Baz Para Birimi cinsinden ödenir. Ön Ödeme ile Kalan Ödeme’nin farklı anlarda alınması durumunda Kalan Ödeme Baz Para Birimi olarak hesaplanır ve/veya tutulur ve ödemenin elden yapılmadığı durumlarda, ödeme anında o anki kurdan Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir. Ödemenin elden yapıldığı durumlarda ödeme Baz Para Birimi cinsinden yapılır. Ancak Tekne Sahibi kabul ederse başka bir para birimi ile de elden ödeme yapılabilir, bu durumda Kiracı ve Tekne Sahibi’nin anlaştığı kur uygulanır (eğer hangi kur üzerinde anlaşıldığı konusunda ihtilaf var ise, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre belirteceği kur hem Kiracı hem de Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olacaktır).
“İlan Para Birimi” Kiracı tarafından kendisine sunulan alternatifler arasından seçilen ve arama panelinde listelenen Tekneler’in veya Deneyimler’in Rezervasyon Bedelleri’nin gösterildiği para birimidir. Tekne Sahibi tarafından Baz Para Birimi cinsinden belirlenen Rezervasyon Bedeli arama panelinde ve İlan sayfasında o anki kurdan İlan Para Birimi’ne çevrilir.
“Avro” Avrupa Birliği’nin resmi para birimini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında, Avro’nun TL karşılığının tespitinde hangi kurun esas alınacağını Hizmet Sağlayıcı kendi serbest takdirine göre belirleyecektir.
Ödemelerin her biri ve tümü Rezervasyon Para Birimi cinsinden yapılır. Tekne’nin Rezervasyon Bedeli’nin Site’de tutulduğu Baz Para Birimi, Rezervasyon Para Birimi’nden farklı ise, Baz Para Birimi ödeme anında Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir.
Üyeler, Hizmet Sağlayıcı’nın Rezervasyon Para Birimi ve Baz Para Birimi seçeneklerini (i) herhangi bir İlan için genel olarak, ya da (ii) İlan’ı yayınlayan/görüntüleyen Tekne Sahibi’ne ve Kiracı’ya dair özeliklere göre özel olarak, ya da (iii) tamamen kendi serbest takdirine göre sınırlayabileceğini peşinen kabul eder. Tekne Sahibi, seçtiği Baz Para Birimi’nin bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olmasından sorumlu olup, herhangi bir Tekne ya da Deneyim için seçtiği Baz Para Birimi ilgili ülke mevzuatına aykırı ise, bu aykırılıktan doğabilecek tüm süreçlerle muhatap olacak, Hizmet Sağlayıcı’yı doğabilecek her türlü zarardan ari/ber’i kılacak ve de hem Kiracı’nın hem de Hizmet Sağlayıcı’nın uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.
Hizmet Sağlayıcı’nın yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre, alınan ödemenin Rezervasyon tarihindeki veya Rezervasyon Talebi tarihindeki Rezervasyon Para Birimi karşılığı esas alınır. Hizmet Sağlayıcı döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
Üyeler herhangi bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon Bedeli’ni İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan İlan Para Birimi alternatiflerinden herhangi biri cinsiden görüntüleyebilir.
Yuvarlama
Hizmet Sağlayıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Tekne Sahipleri’ne ve Kiracılar’a yapılacak veya Tekne Sahipleri’nden ve Kiracılar’dan alınacak ödemeleri en yakın tam sayıya (en yakın tam TL, Avro veya desteklenen diğer para birimine) aşağı veya yukarı yuvarlayabilir. Örneğin, Biteknebul 101,50 TL’lik bir tutarı 102,00 TL’ye, 101,49 Avro’luk bir tutarı ise 101,00 Avro’ya yuvarlayabilir.

• İPTAL VE DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI
Tekne Sahibi bir İlan oluşturduğunda o İlan’a ilişkin iptal ve değişiklik koşullarını, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden birini seçerek belirtmek zorundadır.
Aksi Sözleşme’de belirtilmediği sürece Rezervasyon süreci ve İptal ve Değişiklik Seçenekleri ile ilgili her türlü tarih Tekne’nin yerel saatine göre belirlenir. Bu çerçevede hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri, Tekne’nin yerel saatini baz alacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Rezervasyon sırasında Ön Ödeme Kiracı tarafından ödenir. Tekne Sahibi’nin yapacağı Rezervasyon Onayı sonrasında, Rezervasyon 3 (üç) gün süreyle (yani Ücretsiz İptal Süresi içinde) ücretsiz olarak iptal edilebilir (Zamanaşımı Tarihi’ne 3 (üç) günden az kalmış ise Zamanaşımı Tarihi’ne kadar ücretsiz iptal yapılabilecektir). Söz konusu Ücretsiz İptal Süresi dolduktan sonra yapılan iptallerde Ön Ödeme iade edilmez. Kalan Ödeme’nin, aksi Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilmedikçe, Zamanaşımı Tarihi’ne kadar yapılması gerekmektedir. Her halükarda Zamanaşımı Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı var ise, bu hak sonlanır.
Site’de yayınlanan her bir İlan aşağıdaki İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden yalnızca birine tabi olabilir:
Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 3 (üç) gün öncesidir.
Yarı Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 7 (yedi) gün öncesidir.
Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 14 (on dört) gün öncesidir.
Süper Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 30 (otuz) gün öncesidir.
Hizmet Sağlayıcı işbu Sözleşme’de belirtmese bile yeni bir İptal ve Değişiklik Seçeneği’ni Tekne Sahipleri’ne sunabilir. Yeni İptal ve Değişiklik Seçeneği’nin geçerli ve bağlayıcı olması için Site’de yayınlanması yeterlidir.
Tarih, Tekne, Deneyim ya da İlan tercihlerinde değişim yapmak suretiyle bir Rezervasyon üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu durumda, Kiracı’nın Rezervasyon’u iptal etmesi ve tercih edilen Tekne ya da Deneyim için yeni bir Rezervasyon Talebi yapması gerekmektedir.
Eğer, Tekne Sahibi olarak onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederseniz, Tekne’yi teslim etmezseniz veya Deneyim’e ilişkin hizmetleri vermezseniz, Rezervasyon’u iptal etmiş sayılırsınız ve: (i) Hizmet Sağlayıcı İlan’ınızda bir Rezervasyon’u iptal ettiğinizi belirten otomatik bir değerlendirme yayınlamak da dahil olmak üzere size ve İlan’ınıza yönelik bazı yaptırımlar uygulayabileceğini, (ii) iptal ettiğiniz Rezervasyon’daki tarihler için takviminizi kapatmak zorunda olacağınızı ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın bu tarihleri bloke edeceğini, (iii) ödenmiş olan Ön Ödeme, Kalan Ödeme, Rezevasyon Bedeli ve sair tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olacağınızı, (iv) MSS’yi ihlal ettiğiniz için Kiracı’nın MSS’den ve kanundan doğan her türlü hakkını kullanabileceğini, (v), Kiracı’nın Site üzerinden sizinle ilgili değerlendirmesini yayınlama hakkının doğacağını ve bu durumun genel puanınızı olumsuz yönde etkileyebileceğini kabul edersiniz.
Hizmet Sağlayıcı dilerse, söz konusu iptal edilmiş Rezervasyon’a uygulanan Hizmet Bedeli’ni ilgili Tekne Sahibi’nden (i) Tekne Sahibi’nin alacağı bir sonraki Rezervasyon sırasında tahsil edilir (takas ve/veya mahsup edilir) (Bu durumda, iptal edilen Rezervasyon sonrası aldığı ilk Rezervasyon için Tekne Sahibi’ne yapılacak ödeme Rezervasyon Bedeli’nden Servis Bedeli düşülmüş tutardan iptal edilen Rezervasyon(lar)’a uygulanan Hizmet Bedeli düşülmüş tutara eşit olacaktır.), veya (ii) kendisine derhal ve nakden ödenmesini talep edebilir.
Eğer Tekne Sahibi onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederse, Hizmet Sağlayıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Kiracı’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir, fakat Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracı’ya yeni bir Tekne sağlamak ya da iptal edilen Rezervasyon’a karşılık bir telafi seçeneği sunmak konusunda hiçbir zorunluluğu yoktur.
Eğer Kiracı Rezervasyon’u iptal etmeksizin Giriş Tarihi’nde hazır bulunmazsa, Hizmet Sağlayıcı Kiracı’ya hiçbir para iadesi yapmaz, yapılmış olan tüm ödemeler iptal bedeli olarak tahsil edilmiş sayılır.
Şüpheye mahal vermemek adına, Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise Tekne Sahibi Rezervasyon’u iptal edebilir; bu durumda Kiracı’nın Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Kiracı’ya iade edilmez, ve Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz.
Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya geç teslimatı veya Deneyim’e ilişkin hizmetlerin geç verilmeye başlaması durumunda, Tekne Sahibi ve Kiracı sorunu kendi aralarında çözmeye çalışır. Eğer anlaşmaya varılamazsa Kiracı Hizmet Sağlayıcı’yı bilgilendirir. Dört (4) saati aşan gecikmelerde Kiracı Rezevasyon’u iptal etme hakkına ve Site üzerinden yapmış olduğu ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın iadesine hak kazanır. Hizmet Bedeli’ni Kiracı’ya iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalmıştır. Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, Hizmet Sağlayıcı dilerse, ilgili Tekne Sahibi’nin alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sağlayıcı dilerse ilgili Hizmet Bedeli’nin kendisine derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir.
Teslim edilen Tekne’nin İlan’ında detayları sağlanan Tekne olmaması durumunda Kiracı’nın herhangi bir iptal bedeli ödemeden Rezervasyon’u iptal etme hakkı doğar. Bu haktan faydalanmak için Kiracı’nın Hizmet Sağlaycı’ya ilanı verilen Tekne ile teslim alınan Tekne’nin örtüşmediği iddiasını kanıtlayan nitelikte fotoğraflar ulaştırması gerekir (Tekne Sahibi, Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı’ya göndereceği fotoğrafların ve Kiracı’ya ait sair belgelerin ve kayıtların kendisi (Tekne Sahibi) açısından bağlayıcı olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder). Kiracı, gereken uyuşmazlığı destekler nitelikteki fotoğrafları gönderdiğinde Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine kalmak üzere, Kiracı’ya tercih edilen Tekne’ye benzer özelliklere sahip bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Yeni bir Tekne bulunamazsa, Site üzerinden yapılan ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldüğünde kalan tutar Kiracı’ya iade edilir. Hizmet Bedeli’ni Kiracı’ya iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine bağlıdır. Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, ilgili Tekne Sahibi’nin alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sahibi dilerse ilgili Hizmet Bedeli’nin kendisine derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir.
Şüpheye mahal vermemek adına, Site üzerinden yapılmış ve Tekne Sahibi’ne ödenmiş tutarların işbu Şartlar uyarınca iadesi için önce söz konusu tutarların Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya ödenmesi gerekmektedir.

• GİZLİLİK
Bu Sözleşme’deki gizlilikle ilgili kurallar aşağıdaki konularda topladığımız bilgilere uygulanır:
• Site’mizin Üyeleri;
• Hizmetler’imiz kapsamındaki Tekne Sahipleri ve Kiracılar;
• Bizimle iş yapan kişiler
• Internet Sitesi’nin kullanıcıları
• Sizin hakkınızda topladığımız bilgi
Bir Tekne Sahibi, Kiracı ve bizimle iş yapan herhangi bir kişi Hizmetler’imizden faydalanmayı talep ettiğinde Sizler’den, ilgili yasa tarafından izin verilen sınırlar dahilinde, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kredi kartı numarası, hesap numarası ve son kullanma tarihini içeren bazı kişisel bilgiler toplarız.
Bu bilgileri şu şekilde kullanırız:
Bu bilgileri sizin kayıt işlemleriniz gerçekleştirmek, yapacağınız herhangi bir Rezervasyon’u işleme almak ve talep edilen Hizmetler’i sağlamak için toplarız. İlgili bilgiler daha sonra bizler, ÖHS, acentelerimiz ve/veya taşeronlarımız tarafından Hizmetler’in sağlanması için kullanılır.
Site ve Hizmetler’i iyileştirmek amacıyla Site kullanımını izlemek için toplu bilgi ve istatistik de kullanabiliriz. Bu bilgiler sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri kapsamayacaktır.
Hizmetler’imizi izlemek ve iyileştirmek amacıyla zaman zaman müşteri hizmetleri ajanslarına araştırma ve analiz amaçlı olarak bilgi sağlayabiliriz. Biz veya ÖHS, birlikte çalıştığımız ajanslar ve taşeron firmalar sizinle posta, e-posta ve telefon yoluyla ulaşarak hizmetlerimiz hakkında geri bildirim talep edebilirler.
Kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için tüm makul çabayı göstereceğiz. Ancak, internet kullanımının tamamen güvenli olmadığını ve bu sebeple sizden internet yolu ile iletilen herhangi bir kişisel bilginin güvenliği ve bütünlüğü konusunda teminat veremediğimizden haberdar olmalısınız.
Çerez Kullanımı
Site’yi kullandığınızda, bilgisayarınız ve/veya tarayıcınız hakkında, kayıt ve istatistiki analiz amaçları için kullanılmak üzere, IP adresi ve benzeri bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler çoğunlukla kişisel olarak sizi tanımlamayacaktır.
Online hareketleriniz ve internet kullanımınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Bunu, bilgisayarınızın sabit diskine çerez adında küçük bir dosya yerleştirerek yaparız. Çerezler birçok amaçla kullanılır:
• Site’yi her ziyaret ettiğinizde sizi anımsamak
• Site’ye erişimi hızlandırmak (her seferinde giriş yapmak zorunda kalmamanız için)
• Kişisel tercihlerinizi depolamak
• Sizin hakkınızda bir profil oluşturmak
• Pazarlama ve reklam kampanyalarımızı daha doğru hedeflemek
İnternet tarayıcılarının çok büyük bir çoğunluğu çerez kullanımına izin verir. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kabul edilmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparak Site’nin bazı özelliklerini kaybedebilirsiniz.

• FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET
Hizmet Sağlayıcı telif hakkı yasalarına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını bekler. Telif hakkı ya da sair fikri mülkiyet hakkı veya sınai mülkiyet hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden ya da ettiğine inanılan Biteknebul Hesapları ya da Üyeler’inin Site ile ilişiğini uygun şartlarda kesmek politikamızın ve Site uygulamamızın bir parçasıdır.
Site’de sağlanan tüm görsellerin, içeriklerin, yazıların, resimlerin, videoların, yazılımların ve sair unsurların mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya ya da üçüncü kişilere aittir. Üye olarak bu Site’nin ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel bilgiler ve sair unsurlar içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, Site yoluyla size sunulan metin, grafik, logo, ikon, fotoğraf ve yazılım gibi içerikler, bilgiler ve bunların düzenlenip bir araya getiriliş biçimi Hizmet Sağlayıcı’ya ya da onun içerik sağlayıcılarına ya da üçüncü şahıslara aittir ve telif hakları, markalar, hizmet markaları ve patentler ya da diğer özel haklar ve yasalarca korunur. Hizmet Sağlayıcı Site’ye yerleştirerek telif hakkına tabi hiçbir materyalinin, görsellerinin, içeriklerinin, yazılarının, resimlerinin, videolarının, yazılımlarının ve sair unsurlarının lisans veya iznini hiçbir kullanıcısına vermiş sayılmaz. Ek olarak, burada bahsi geçen durumlar dışında, hiçbir materyal, görsel, içerik, yazı, resim, video, yazılım veya sair unsur hiçbir suretle, Hizmet Sağlayıcı ya da telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak ya da başka şekillerde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, paylaşılamaz ya da iletilemez. Ancak, Site’deki bilgilerin bir kısmını yazılı kopyasını kişisel, ticari olmayan, şirket içi kullanım ve kayıtlarınız için alabilirsiniz. Bunu yaparken, hiçbir materyali değiştiremezsiniz ve bu materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumayı kabul edersiniz. Bu izin size bilgi üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı vermez ve bu Şartlar ve Koşullar’ın ihlali ile birlikte iptal olur. Site’nin, burada tarif edilenden başka bir kullanımını yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve/veya diğer ülkelerin telif hakkı ve diğer yasalarını ihlal etmiş sayılırsınız ve cezai şartlarına tabi olursunuz. Üye olarak işbu madde 9’u ihlal etmeniz halinde, her bir ihlal için Hizmet Sağlayıcı’ya yüz bin Türk Lirası’nı ifaya ek bir cezai şart olarak ödemekle yükümlü kalırsınız.

• DIŞ BAĞLANTILAR
Site başka İnternet sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Hizmet Sağlayıcı söz konusu sitelerin müsaitliği ile ilgili bir sorumluluk taşımaz, bu siteleri tavsiye etmez ve bu sitelerin içerik, ürün ve diğer materyalleri hakkında sorumluluk veya yükümlülük sahibi değildir. Dış internet sitelerine verilen bağlantılar Hizmet Sağlayıcı tarafından bu sitelerin ya da bu sitelerin içeriklerinin, ürünlerinin, reklamlarının veya bu sitelerde sergilenen materyallerin ve sponsorlarının önerisi maiyetini taşımaz. Ayrıca, Hizmet Sağlayıcı herhangi bir bağlantı ya da bağlantı programını kaldırma hakkını her daim saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı, resmi olmayan bu site ve bağlantıların yazarlığı, editörlüğü ya da izleyiciliğini yapmaz. Hizmet Sağlayıcı, Site’ye bağlı herhangi bir üçüncü taraf niteliğindeki siteye yapılan erişimden doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir zarar, hasar ya da kayıp ile ilgili sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.

• REKLAM VERENLER
Tekne Sahibi ya da Kiracı olarak, Site’de ürün ya da hizmetlerinin tanıtımını yapan reklam verenler ile iletişime geçebilir ya da bunların tanıtımlarına ve/veya kampanyalarına katılabilirsiniz. (Bu ürün ve hizmetlerin teslimat ve ödemesi de dahil olmak üzere) bu tür bir iletişim ya da katılıma ilişkin herhangi şart, koşul, beyan ve taahhütlerin yalnızca siz ve reklam veren arasında olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’nın bu tür bir iletişim, katılım veya ilgili parasal işlemlerden doğan herhangi bir yükümlülük, zorunluluk ya da sorumluluğu yoktur.

• İZLENME
Hizmet Sağlayıcı ya da onun atadığı kişiler (diledikleri zaman) Site’de gerçekleşen her türlü aktivite ya da Site üzerinden iletilen ve alınan her türlü bilgiyi izleme hakkını saklı tutar ve izleyebilir. Tüm Site kullanıcıları ve tüm Üyeler söz konusu izleme ve ilgili erişim konusunda peşinen ve gayri kabili rücu şekilde Hizmet Sağlacı’yı yetkilendirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine kalarak ve önden bilgi vermeksizin, uygunsuz bulduğu ya da (tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre) Şartlar & Koşulları’ı ihlal etmesi ihtimali olduğunu düşündüğü aktivite veya bilgi alışverişini inceleyebilir, sansürleyebilir ya da yasaklayabilir, fakat Hizmet Sağlayıcı söz konusu inceleme, sansürleme, yasaklama işlemlerini yapmak konusunda herhangi bir yükümlülük altında değildir. Söz konusu izleme sırasında tüm bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir ya da işbu Sözleşme ile izin verilen amaçlar için kullanılabilir. Site’nin kullanımı (izinli ya da izinsiz kullanımı) bu tür bir izlemeye rıza göstermek anlamı taşır. İzinsiz kullanımlar ya da izinsiz kullanıcılar hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın kanundan, Sözleşme’den ve sair kaynaklardan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

• KULLANICI DAVRANIŞLARI
Kiracı ve Tekne Sahibi şunları kabul, beyan ve taahhüt eder:
• Site’yi virüs, bozuk dosya ya da başkasının bilgisayarının işleyişini bozacak benzer herhangi başka bir yazılım ya da programlar yüklemek ve yaymak için kullanmayacağını;
• Site ya da Site’ye bağlı herhangi bir ağa müdahale etmeyeceğini ya da onu bozmayacağını;
• Site’nin ya da Site tarafından sunulan işlevlerin düzgün çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmayacağını ve buna sebep olacak cihaz, yazılım ya da rutin kullanmayacağını;
• Hizmet Sağlayıcı’nın altyapısına makul olmayan ölçüde ve orantısızca büyük yük bindirecek bir aksiyon almayacağını;
• Bu Site’yi finansal bilgiler de dahil olmak üzere Site’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ve saklamak amacıyla kullanmayacağını;
• Kendisi dışında herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmeyeceğini ya da Tekne Sahibi ya da Kiracı’nın bir kişi ve kurum ile olan ilişkisini yanlış aksettirmeyeceğini ya da temsil etmeyeceğini;
• Site’deki Hizmetler’i, ürünleri veya indirilebilecek verileri yasadışı amaçlar için kullanmayacağını;
• Site’ye ve Site’ye bağlı ağlara ilişkin tüm düzenlemeler, politikalar ve prosedürlere uyacağını.

• ASKIYA ALINMA, FESİH VE DONDURULMA
Tekne Sahibi ya da Kiracı olarak, Hizmet Sağlayıcı’nın, kendi takdirine bağlı olarak, Site’ye erişiminizi engelleyebileceğini, Hizmet Sağlayıcı’nın bu Şartlar & Koşullar’ı ihlal ettiğinize ya da Şartlar ile tutarlı olmayan davranışlarda bulunduğunuza inanmasını ya da ikna olmasını da içeren herhangi bir sebeple sizinle ilişkili kullanıcı adı ve şifreyi kullanım dışı bırakabileceğini kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı Hizmetler’in (ya da bir kısmının) herhangi bir anda ya da zaman zaman, geçici ya da kalıcı olarak önden haber vererek ya da vermeksizin (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin her türlü üyeliği sonlandırma hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı’nın Site’de sağlanan hizmetlerin değiştirilmesi, askıya alınması ya da kaldırılması hususunda Siz veya bir başka üçüncü tarafa karşı yükümlülük sahibi olmadığını kabul edersiniz.
Üyeler Biteknebul Hesap’larını diledikleri zaman dondurabilir. Bu durumda, Üye Site’nin dondurma ile ilgili kısmına müracaat etmelidir. Eğer varsa, Rezervasyon Onayı gerçekleşmemiş herhangi bir Rezervasyon Talebi iptal edilecektir; onaylanmış bir Rezervasyon durumunda ise bahsi geçen dondurma işlemi Kiralama Süresi ve tüm ilgili sonuçlarının bitmesi ve buna ek olarak tüm ilgili yükümlülüklerin ortadan kalkması üzerine gerçekleşecektir. Üyeliğin dondurulması, geçmişte gerçekleşmiş Rezervasyonlar’ın silinmesine ya da hesabın dondurulma tarihine kadar Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerin ortadan kalkmasına neden olmayacaktır. Geçmişte gerçekleşen Rezervasyonlar ve Sözleşme’den doğan tüm hak ve yükümlülükler ile doğası gereği yürürlükte kalması gereken (sınırlama niteliğinde olmamak kaydıyla, Kiracı’nın ve Tekne Sahibi’nin tazmin yükümlülüğüne dair tüm maddeler, fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili hükümler, ve ayrıca, madde 15 – “Çeşitli Uyarılar”, madde 16 – “Sınırlı Mesuliyet”, madde 21 – “Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme” bunlara dahildir) hükümler, Sözleşme’nin süresi dolmuş olsa bile yürürlükte kalacaktır. Biteknebul Hesabı’nın silinmesine izin verilmez.
Bu Şartlar’daki tüm düzenlemelere ek olarak, Hizmet Sağlayıcı dilediği zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve de herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Site’yi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir, (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) Hizmetler’in tümünü ya da bir kısmını vermeyi durdurabilir.

• ÇEŞİTLİ UYARILAR
Hizmetler’i kullanmayı seçiyorsanız, bunu yaparken katlandığınız risk yalnızca size aittir. Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracılar ve Tekne Sahipleri de dahil olmak üzere, hiçbir Üye için geçmiş ya da referans taraması yapma zorunluluğu yoktur, fakat kendi takdirine bağlı olarak bu tür geçmiş ve/veya referans taramaları yapabilir. Hizmetler ve İçerik, ifade ya da ima edilen bir taahhüt olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır.
Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir ürünün ya da hizmetin satılabilirliği ya da herhangi bir gelirin elde edilebilirliği, herhangi bir hizmetin ya da ürünün herhangi bir amaca uygunluğu ya da herhangi bir iş ya da işlemin hukuka uygunluğu ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği konusunda herhangi bir Kullanıcı, Üye ya da sair kişiye herhangi bir beyan ya da taahhütte bulunmamaktadır. Hizmet Sağlayıcı, İlanlar, Deneyimler ve Tekneler de dahil olmak üzere Hizmetler ve İçerik’in ihtiyaçlarınızı karşılayacağını ya da kesintisiz, güvenli, ya da hatasız olarak kullanımda olacağına ilişkin Üyeler’e ya da sair kişilere hiçbir taahhüt vermez.
Hizmet Sağlayıcı İlanlar’ın, Deneyimler’in, Tekneler’in, Hizmetler’in ya da İçerik’in kalitesine ilişkin ya da Hizmetler vasıtasıyla edinilen hiçbir içeriğin doğruluğuna, zamanlamasına, gerçekliğine, tamlığına ya da güvenilirliğine yönelik taahhüt vermez. Hizmet Sağlayıcı’dan ya da Hizmetler yoluyla alınan sözlü ya da yazılı hiçbir tavsiye ya da bilgi, burada açıkça ifade edilmeyen hiçbir taahhüt ya da yükümlülük yaratmayacaktır.
Tekne Sahipleri ve Kiracılar da dahil olmak üzere Hizmetler’in kullanımı sonucunda iletişime ya da etkileşime geçtiğiniz diğer kişiler ve Üyeler ile olan tüm iletişim ve etkileşimlerden, özellikle bu kişilerle çevrimdışı olarak ya da yüz yüze buluşmaya karar verirseniz, bu buluşmanın Hizmet Sağlayıcı tarafından organize edilip edilmemesinden bağımsız olarak, yalnızca siz sorumlu olursunuz.
Hizmet Sağlayıcı’nın Site’nin ya da Hizmetler’in hiçbir kullanıcısının ifadelerinin doğruluğunu kontrol etmek ya da hiçbir Tekne’yi veya Deneyim’i gözden geçirmek ya da denetlemek konusunda bir girişimde bulunmadığını kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı, Site veya Hizmetler’in kullanıcılarının davranışlarına ya da bunların, Site veya Hizmetler’in güncel ve gelecekteki kullanıcıları ile olan uyumluluğuna yönelik bir beyan ya da taahhütte bulunmaz.
Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri’ne Kiracılar’dan ödeme almak amacıyla aracılık yapıyor olsa dahi, herhangi bir Kiracı’nın, Tekne Sahibi’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmaline ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, herhangi bir Kiracı’nın, Tekne Sahibi’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmalinden sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı, Kiracı ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu tüm vergi, bedel ya da cezalara ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, Kiracı ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu vergi, bedel ya da cezalara ilişkin herhangi bir yükümlülük altında değildir. Her bir Üye, kendi davranışları ya da ihmalleri nedeniyle (ki bunlara – herhangi bir sınırlama niteliğinde olmaksızın – herhangi bir verginin ya da sair kamu borcunun ödenmemesi, üçüncü kişiye karşı herhangi bir borcun ifa edilmemesi ve de eksik ifa edilmesi de dahildir) Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın her türlü zararını tazmin edeceğini Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt eder.

• SINIRLI MESULİYET
HİZMET SAĞLAYICI, İLİŞKİLİ TARAFLARI VE İÇERİK SAĞLAYICILARI VE ONLARIN İLGİLİ HİSSEDARLARI VE İLİŞKİLİ TARAFLARI, BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HERHANGİ BİR İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞ SEKTESİ, KAZANÇ YA DA ŞEREFİYE KAYBI, YA DA DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN YA DA SONUÇLANMIŞ HERHANGİ TÜRDE HASARA İLİŞKİN, BU TÜR BİR HASARIN VEYA KAYBIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VEYA TAVSİYE VERİLMİŞ VE BU TÜR HASARA UĞRANABİLECEĞİNE DAİR GERÇEK YA DA YARDIMCI NİTELİKTE HERHANGİ BİR BİLGİ EDİNMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP DEĞİLDİR. BU SORUMSUZLUK HALİ, KİRACI YA DA TEKNE SAHİBİ OLARAK SİZE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF TALEBİNDEN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE KAPSAR.
HİZMET SAĞLAYICI, ÜYELER’İN YA DA SAİR SİTE KULLANICILARININ UĞRADIĞI HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET SAĞLAYICI, ÜYELER’İN YA DA SAİR SİTE KULLANICILARININ HERHANGİ BİR SEBEPLE HERHANGİ BİR KİŞİYE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HERHANGİ BİR MEBLAĞDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
HİZMET SAĞLAYICI HERHANGİ BİR İHMALİNDEN KAYNAKLANAN VE HERHANGİ BİR SİTE KULLANICISI, ÜYE YA DA BAŞKACA KİŞİ NEZDİNDE OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
HİZMET SAĞLAYICI YA DA ONUN YÖNETİCİLERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MÜDÜRLERİ, VE/VEYA ÇALIŞANLARI, VE VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI ÖLÜM YA DA YARALANMA YA DA HASAR YA DA REZERVASYONLARIN İPTALİ YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN İHMALİNDEN VEYA HER NASIL OLURSA OLSUN TEKNE SAHİBİ’NİN DAVRANIŞ VE İHLALLERİNDEN DOĞAN GECİKMELERE VE ZARARLARA İLİŞKİN HERHANGİ YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA DEĞİLDİR.
TEKNE YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN SİTE’NİN KULLANICILARI TARAFINDAN HASAR, KAYIP, EKONOMİK KAYBA YA DA SAİR ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA HİZMET SAĞLAYICI VE/VEYA YÖNETİCİLERİ VE/VEYA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE/VEYA MÜDÜRLERİ VE/VEYA ÇALIŞANLARI VE/VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLA İLGİLİ OLARAK (SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLARIN TAZMİNİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMAYACAKTIR.

• TAZMİNAT
(a) Hizmetler ya da İçerik’e erişiminiz ya da bu Şartlar’ın ihlali, (b) Üye İçeriği’niz (c) (i) herhangi bir Üye ile etkileşim, (ii) bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon’u (iii) İlan oluşturulması (iv) bir Tekne’nin kullanım ya da durumu sonucunda ortaya çıkabilecek, bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon’u sonucu oluşan yaralanma, kayıp ya da hasarlar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, (yasal masraflar ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) tüm iddia, yükümlülük, hasar, kayıp ve giderlerden Hizmet Sağlayıcı ve ilişkili taraflarını ve iştiraklerini, ve onların çalışanlarını, yönetim kurulu üyelerini, müdürlerini acentelerini, temsilcilerini sorumlu tutmayacağınızı peşinen ve gayrikabili rücu kabul edersiniz.

• DUYURULAR
Bu Şartlar’ın değiştirilmesi de dahil olmak üzere izin verilen veya burada gerekli görülen tüm bildirim, uyarı ve iletişim Hizmet Sağlayıcı tarafından (i) e-posta ile (her durumda, sağlamış olduğunuz e-posta adresine) ya da (ii) Site’de yayınlanarak paylaşılacaktır. E-posta ile yapılan bildirimler için, e-posta’nın gönderildiği tarih bildirimin iletildiği tarih kabul edilecektir. İşbu Site’yi kullanarak Site’deki duyuruları takip edeceğinizi ve de bunlar hakkında bilgi sahibi olacağınızı Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz.

• MÜCBİR SEBEPLER
Hizmet Sağlayıcı kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, terör olayları, her türlü siyasi olaylar, darbe girişimleri, hava şartları, idari kararlar, salgın hastalıklar, seyahat yasakları ve sınırlamaları, endüstriyel ya da işçi ihtilafları ya da kontrolü dışında olan herhangi benzer olay(lar)dan dolayı yükümlü değildir. Bu maddede sayılan olayların hepsi ve benzerleri birer mücbir sebep hali olarak sayılacaktır. Mücbir sebep nedeniyle borçlarını ifa edemeyen taraf bu gecikmeden ve/veya ifasızlık halinden sorumlu tutulamayacaktır.
Bir Kiracı’nın mücbir sebepten dolayı denize açılamaması durumu ile ilgili olarak, Tekne Sahibi Kiracılar’a genel bir kural olarak şu 3 opsiyondan birini sunar: (i) Ön Ödeme, Kalan Ödeme ve Rezervasyon Bedeli de dahil olmak üzere Kiracı tarafından yapılmış tüm ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilir, (ii) Rezervasyon – aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde – ileri bir tarihe ertelenir, (iii) Kiracı’nın seçimine göre Ön Ödeme, Kalan Ödeme ve Rezervasyon Bedeli de dahil olmak üzere Kiracı tarafından yapılmış tüm ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilir veya Rezervasyon – aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde – ileri bir tarihe ertelenir. Yukarıdaki (ii) ve (iii) numaralı opsiyonlar çerçevesinde Rezervaryon’un ileri bir tarihe ertelenmesi şu şekilde olacaktır: Tekne Sahibi’nin Kiracı’ya önerdiği, takip eden 2 sezon içerisinde yer alan müsait tarihlerden biri Kiracı tarafından seçilecektir. Tekne Sahibi Kiracı’ya en azından 6 farklı tarih önerecektir. Tekne Sahibi önerdiği tarihleri belirlerken ilk Rezervasyon uyarınca Tekne’nin hangi aylar içerisinde kiralanması gerektiğini de dikkate alacaktır (“Rezervasyon Ayları”). Bu çerçevede, Tekne Sahibi’nin önerdiği tarihlerden en azından 2 tanesi, takip eden 2 sezon içerisindeki Rezervasyon Ayları içerisinde yer alacaktır (örneğin, Rezervasyon ilk başta Temmuz ayı için yapıldı ise, önerilen tarihlerden 2 tanesi takip eden 2 sezon içerisindeki Temmuz ayında/aylarında yer alacaktır). Tekne Sahibi’nin burada yazan kurallara uygun bir şekilde alternatif tarih önermemesi halinde ücret iadesi yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. Eğer Tekne Sahibi kendi “hesap sayfasında” bu opsiyonlardan birini özel olarak seçmezse, “(iii)” numaralı opsiyon otomatik olarak seçilmiş sayılacaktır. Hizmet Bedeli’ni iade edip etmemek Hizmet Sağlayıcı’nın tekdirine bağlıdır. Rezervasyon’un ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda Rezervasyon Bedeli ve sair ücretlerde/bedellerde farklar oluşabilir. Bu ücret farkları (ilk Rezervasyon için belirlenen bedeller/ücretler ile değişen tarih için uygulanacak bedeller/ücretler arasındaki farklar) Kiracı tarafından karşılanacaktır.
Söz konusu mücbir sebep, Tekne’nin arızalanması gibi başka bir Tekne seçilerek engellenebilecek nitelikte bir durum ise, Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kiracı’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Alternatif bir Tekne bulunabilirse, ilk Rezervasyon’a ait ödemeler ikinci Rezervasyona ait Rezervasyon Bedeli ile takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sağlayıcı dilerse Kiracı Tarafından iptal edilen Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılmış olan ödemelerin Kiracı’ya derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir.

• CAYMA HAKKI VE FESİH
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca Tüketicilerin cayma hakkı (a) İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (b) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara, (i) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (j) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.
Hizmet Sağlayıcı’nın verdiği hizmet de “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine” ilişkin bir hizmet olduğu için Üyeler’in Site aracılığıyla satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili (bunlara – kısıtlama niteliğinde olmaksızın – her türlü Deneyim ve Tekne kiralama dahildir) cayma hakkı bulunmamaktadır.

• UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uygun olarak yorumlanır, Sözleşme’yle ilgili ve Sözleşme’den doğan ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
BU SİTE’YE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HİZMETLERDEN FAYDALANARAK BU SÖZLEŞMENİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNUZU VE TÜM ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. EĞER BU SÖZLEŞME TARAFINDAN BELİRLENEN HERHANGİ BİR ŞART VE KOŞULU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE’DEN ÇIKIŞ YAPINIZ.
İşbu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu sadece bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup, bu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki ya da farklılık olması halinde Türkçe versiyon uygulanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ
GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR
İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), merkezi KARTALTEPE MH.SÜVARİ CD.NO.1/1 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde bulunan, 0766064759000011 MERSİS nolu SEYAHAT MERKEZİ ORGANİZASYON TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Şirketi unvanlı şirketimiz (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerle kurduğumuz ticari ilişkilerimiz kapsamında, işlettiğimiz www.biteknebul.com adresinde yer alan internet sitemizin (“Site”) üyeliği çerçevesinde ve/veya sizlerle olan sözleşmesel ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu bildirim metni içerisinde tanımlı ifadeler, KVKK ve KVKK ile ilgili olarak çıkarılan mevzuatta belirtilen tanımları ifade etmektedir. Bazı tanımlı ifadeler şu şekildedir:
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel veri: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade etmektedir.
İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER
Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında kişisel veri ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
Kategori I: Kimlik ve iletişim bilgileri (ad, soy ad, telefon, e-posta, adres, doğum tarihi, cinsiyet, üye fotoğrafı, denizcilik lisansı ve tekne kullanımına ve/veya işletilmesine dair sair belge ve izinlerin varlığı, üyelerin kendileri hakkında iletecekleri, üyelik formunda ve sair alanlarda “Hakkında” başlığı altında sağlanacak sair bilgiler)
Kategori II: Üye bilgisi, üye işlem bilgisi ve finansal bilgi (üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Şirket’imizin hizmetlerinden yararlanılan tarih ve saate ilişkin veriler, fatura ve ödeme bilgileri, paylaşılan yorumlar, yorumlara verilen cevaplar gibi veriler) veya işbu Aydınlatma Metni’nde sayılan diğer ve her türlü kişisel veri
Kategori III: Tekne sahiplerinin tespitine yarayabilecek bilgiler (Kategori I altındaki bilgilere ek olarak, tekne sahiplerinin tespitine yarayabilecek tekne bilgileri, kiraya sunulan tekne adı, tekne özelliklerine dair bilgiler)
Kategori IV: İşlem güvenliği bilgileri (parolalar)
Kategori V: Çerez (cookie) kayıtları ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen, üretilen – ve yukarıdaki diğer kişisel veri kategorilerine girmeyen – her türlü kişisel veri
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez, özel nitelikli verilerin paylaşılmasını talep etmez. Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında – hangi iletişim yöntemi kullanılırsa kullanılsın – özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmayınız.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, Site’yi kullanmanız, Şirket ile aranızdaki Sözleşmeler’in ifası, Site üzerinden tekne kiralama sözleşmelerine taraf olmanız çerçevesinde ifası amacı çerçevesinde şu amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
• • Tekne müsaitliği sorgulanması, tekne rezerve edilmesi, tekne sahibi ile kiracılar arasında tekne kiralama sözleşmeleri (mesafeli satış sözleşmeleri) kurulabilmesi, kurulan tekne kiralamasına dair sözleşmelerin ifa edilebilmesi, şikayetlerin çözülebilmesi için, her türlü sorun ve deneyim hakkında bilgi alınabilmesi,
• • Sizden gelen çağrıların, e-postaların, mesajların karşılanması ve yardım/destek talep ve ihtiyaçlarınıza cevap verilmesi,
• • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyetin çözüme kavuşturulması,
• • Sizin talep etmeniz halinde, ya da sosyal medya da dahil olmak üzere herhangi bir mecrada şikayetler olması halinde Şirket’imizin internet sayfaları, uygulamaları, platformları nezdindeki ve Site nezdindeki hesabınızın incelenmesi,
• • Şirket’imizin finansal yönetiminin sürdürülmesi, bu çerçevede gerekli raporların hazırlanması,
• • Hizmet kalitemizin kontrolünün sağlanması, bu çerçevede müşteri memnuniyeti denetimi yapılması, böylece hizmet kalitemizin arttırılabilmesi,
• • Satış ve pazarlama faaliyetleri ile finansal planlama amacıyla analizler ve çalışmalar yapılması, mevcut iş, işleyiş ve kullanım koşullarının güncellenmesi, mevcut ve gelecekteki uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin, Şirket’imize ait ve Şirket’imizin kullandığı platformların, yazılımların, uygulamaların iç ve dış insan kaynağı desteği ile geliştirilmesi, iyileştirilmesi, güncellenmesi ve ürün ve hizmetlerimizin pazarlanması,
• • Uygulamalarımız ve Site / sitelerimiz üzerindeki davranışlarınızın takibi ile bunlara dayanarak size kişiselleştirilmiş, daha kolay, hızlı ve de kaliteli hizmet sunulabilmesi, bu kapsamda sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili tanıtımlar yapılabilmesi,
• • Kendi takdirimize göre gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüzde, yurt içindeki ve yurt dışındaki potansiyel ve mevcut tekne sahiplerine, ürün ve hizmet tedarikçilerine destek ve bilgi verilmesi,
• • Şirket’in stratejilerinin planlanması ve uygulanması, bu çerçevede iş ortakları, ürün ve hizmet tedarikçileriyle ve tekne sahipleriyle olan iletişimin ve ticari ilişkilerin yönetimi ve idamesi, ürün ve hizmet tedarikçilerinin ve tekne sahiplerinin performans değerlendirmeleri,
• • Üyelere yayınlar, raporlar, bültenler, tanıtımlar, bildirimler gönderilmesi, üyelerin sorularının yanıtlanması ve kaliteli bir üye hizmeti sunulması, yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi, üyelere pazarlama yapılması, gerekli diğer hallerde üyelerle iletişim kurulması, üyelerin bilgilerinin güncellenmesi ve de tercihlerinin daha iyi tespit edilmesi, pazar araştırmaları ve anketler yapılması, hukuki zorunluluklarımızın ifa edilmesi.
Yukarıda açıklanan amaçlara ek olarak:
• • Benzer şekilde, kişisel verilerinizin Şirket’imizin taraf olduğu herhangi bir uyuşmazlığa ya da adli ya da idari talebe konu olması halinde, meşru savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla ve de meşru savunma hakkımız için gerekli olduğu çerçevede, veya idari makamlar, savcılıklar ve mahkemelerin hukuka uygun bir şekilde tarafımızdan kişisel verilerinizi paylaşmamızı istemeleri halinde, kişisel verileriniz, mahkemeler, savcılıklar, avukatlar, bilirkişiler, arabulucularla ve sair kurum ve kişilerle paylaşılabilecektir, bu paylaşım amacıyla ve de söz konusu savunma hakkımızı korumamız amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Tekne sahipleri ile kiracılar arasında herhangi bir sözleşmesel ilişki kurulması halinde, söz konusu sözleşme çerçevesinde kişisel veri alan taraf da söz konusu kişisel veriler açısından veri sorumlusu haline gelmekte olup, söz konusu üyelerimizin veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştireceği işlemler bakımından herhangi bir talebiniz olması halinde bu talebiniz ilgili üyelerimize / üyemize iletilecektir. Ancak bu şekilde veri sorumlu olan üyelerimiz, taleplerinize uygun davranmaları konusunda ve de veri sorumlusu sıfatıyla sahip oldukları yükümlülüklere uymaları konusunda Şirket’imiz sorumluluk sahibi değildir.
KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirket’imiz tarafından Site’ye üye olunması sırasında ve sonrasında Site aracılığıyla doldurulan formlar, e-mail iletişimi, Site’ye bilgilerini yüklediğiniz iletişim kanallarıyla sizinle iletişime geçilmesi, erişime açık olan ya da Şirket’imizin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları ve sosyal medya mesajları veya çağrı merkezimizin sizlerle yaptığı görüşmeler aracılığıyla ya da fiziki olarak posta/kargo yolu ile veya – söz konusu olması halinde – yüz yüze yapılan toplantılar ile toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi için, KVKK madde 5 altında belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:
• • Kanunlarda açıkça öngörülmesi(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: tümü)
• • Kiracı ve tekne sahibi statülerindeki site üyeleri aralarında sözleşme kurulması, veya herhangi bir üyemiz ile Şirket’imiz arasında sözleşme kurulması veya bu sözleşmelerden herhangi birinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: tümü)
• • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: tümü)
• • Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde)(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: I, II, III)
• • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: I, II, III, IV, V)
• • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: I, II, III)
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında açıklanan amaçlarla ve “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi” başlığı altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak, kişisel verileriniz KVKK madde 8 çerçevesinde yurt içindeki ve KVKK madde 9 çerçevesinde (açık rızanızı alarak) yurtdışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilir: İştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, her türlü ürün ve hizmet tedarikçilerimiz, verilerimizi bulut sisteminde sakladığımız üçüncü kişi yazılım ve donanım sağlayıcıları, server hizmeti tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, gerekli olması halinde başkaca Site üyelerimiz.
Bu çerçevede, tekne kiralamak isteyen üyelerin kişisel verileri, kiralamak istedikleri teknenin sahibi olan Site üyelerimiz ile paylaşılabileceği gibi, tekne sahibi üyelerimizin bilgileri de bu üyelerin teknelerini kiralamayı düşünen Site üyelerimiz ile paylaşılabilmektedir.
KVKK madde 5 ve madde 6 altında sayılı istisnalar haricinde, veri sahibinin açık rızası olmadan veriler üçüncü kişilere aktarılamayacaktır. Verilerin yurtdışına aktarılması ise, KVKK madde 9/2 altında düzenlenen istisna dışında veri sahibinin açık izni olmadan gerçekleşmeyecektir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVKK madde 11 çerçevesinde, herkes Şirket’imize başvurarak kendisiyle ilgili olarak
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) KVKK madde 7 uyarınca, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.
Herkes, KVKK madde 11’de belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kendisi tarafından Şirket’imize daha önce bildirilen ve Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirket’imize iletebilir. Başvurular için iletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır. Yazılı başvurular ilgili veri sahibinin ıslak imzasını içermelidir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurularda ayrıca, talep sahibinin adı, soyadı, imzası, T.C. kimlik numarası veya uyruğu ve pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligat adresi, varsa e-posta adresi, varsa telefon ve faks numarası, ve talebinin yer alması gereklidir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler ve başvuru sahibinin kimliğini tespite yarayan belgeler başvuruya eklenir.
Şirket’imiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevap için on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
KARTALTEPE MH.SÜVARİ CD.NO.1/1 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
SEYAHAT MERKEZİ ORGANİZASYON TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MERSİS No 0766064759000011 İletişim: operasyon@biteknebul.com / 0850 888 82 85
CEZAİ YAPTIRIMLAR
biteknebul.com kiracıların haklarını korumak ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına, Hizmet Şartları Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Para Transfer Sözleşmesi’nde alınan önlemlere ek olarak bazı kurallar belirlemiştir. Bir tekne sahibi olarak bu kuralları ihlal etmeniz durumunda, ihlalin yol açtığı müşteri memnuniyetsizliği ile orantılı olacak şekilde bazı cezai yaptırımlar uygulanır.
Tekne sahibi olarak, kabul etmiş olduğunuz bir rezervasyonu belirlenmiş şartlara uygun olarak yerine getirmeniz beklenmektedir. Mücbir sebepler dışında almış olduğunuz bir rezervasyonu iptal etmeniz durumunda, 6 ay süre ile hesabınız askıya alınır. Bu süre zarfında halihazırda alınmış olan diğer rezervasyonları yerine getirmeniz beklenir.
Tekne sahibi ve mürettebatın kiracılar ile olan iletişimine özen göstermesi beklenmektedir. Mürettebat tarafından yüz kızartıcı suç işlenmesi durumunda süresiz olarak biteknebul.com sisteminden çıkarılırsınız.
Tekne sahibi veya mürettebatın, misafirlerle uygunsuz biçimde kontak kurması, rahatsız edici şekilde fiziksel temasata bulunması, ırkçı, tehdit edici, ayrımcı, cinsel tercihlere saygı duymayan, ahlaki ve toplumsal kurallara uymayan söylem ve davranışlarda bulunması durumunda, yapılan değerlendirme sonucunda, 12 aydan kısa süreli olmayacak şekilde biteknebul.com hesabı askıya alınır.
Tekne sahibi olarak gerekli minimum ehliyet, deneyim ve yetkinliklere sahip olmayan bir kaptan veya mürettebat ekibi ile hizmet vermeniz durumunda, 3 aydan kısa süreli olmayacak şekilde, ancak her halükarda ilgili eksiklik tamamlanana kadar biteknebul.com hesabınız askıya alınır.
Tekne sahibi olarak, biteknebul.com rezervasyon sürecinin dışına çıkmaya çalışmnanız, iletişim bilgilerinizi kiracıyla paylaşmanız veya kiracıyı farklı bir bir platform veya mecradan kiralama yapmaya yönlendirmeniz durumunda biteknebul.com hesabınız 12 ay süreyle askıya alınır.
Kiracının ilanınıza ilişkin talep oluşturması ve tekne sahibi olarak bu rezervasyon talebini onaylamanız durumunda, rezervasyon bedelinde ve diğer fiyat bileşenlerinde yukarı yönlü herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Onay vermiş olduğunuz bir rezeryason talebine ilişkin olarak fiyatı yukarı yönlü revize etmeye çalışmanız durumunda iligili ilanınızın takvimi 1 ay süre ile kapatılır.
Misafirlerin güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunmanız durumunda, yapılacak inceleme neticesinde, 6 aydan kısa süreli olmamak üzere biteknebul.com hesabınız askıya alınır.
Tekne sahibi olarak belirlenmiş rotanın dışına çıkmanız veya taahhüt ettiğiniz rotayı gerekçe göstermeden iptal etmeniz durumunda ilgili ilanınızın takvimi 1 ay süre ile kapatılır.
Teknede çalışan kategorisinde belirtilenden fazla kişi bulunması durumunda ilgili ilanınızın takvimi 3 ay süreyle kapatılır.
Tekne sahibi olarak ilanda belirtilen tekneden farklı bir tekne ile hizmet sunmaya çalışmanız ve misafirin bu değişikiliği kabul etmemesi durumunda, biteknebul.com tarafından hesabınız 12 ay süreyle askıya alınır.
Tekne sahibi olarak, mücbir sebepler dışında, tekneyi misafire 4 saatten daha geç teslim etmeniz durumunda, ilgili ilanınızın takvimi 1 aydan kısa süreli olmayacak şekilde kapatılır. Mücbir sebepler dışında tekneyi misafirinize teslim etmemeniz durumunda ise biteknebul.com hesabınız süresiz olarak askıya alınır.
Tekne sahibi olarak biteknebul.com’da yer alan ilanlarınıza ilişkin bilgilerin doğruluğundan ve tamlığından sorumlu olursunuz. Yanlış ve eksik bilgi nedeniyle misafirlerinizin herhangi bir sorunla karşılaşması durumunda, ilanınız 3 aydan kısa süreli olmamak üzere askıya alınır. Temel tekne özellikleri olan, uzunluk, kamara sayısı, misafir kapasitesi gibi sonradan tamamlanması mümkün olmayan özelliklere ilişkin bilgilerin hatalı olması durumunda ise ilan 12 ay süreyle askıya alınır.
Son bir yıl içerisinde 2 rezervasyonu geçerli bir sebep göstermeden iptal etmeniz durumunda biteknebul.com hesabınız 6 ay süreyle askıya alınır.
Vermiş olduğunuz opsiyonu geçerli bir gerekçe göstermeksizin bozmanız durumunda biteknebul.com hesabınız 1 ay süreyle askıya alınır.
Rezervasyon gerçekleştikten sonra misafirin iletişim taleplerine geçerli bir sebep olmaksızın 24 saatten uzun süre cevap verilmemesi durumunda, ilgili ilanınızın takvimi 1 ay süreyle kapatılır.
Misafirinizin rahatsız edici derecede hijyenik olmayan koşullara (çok ağır koku, hastalık taşıdığı bilinen haşarat, zehirli ve iğneli böcekler, pireler veya parazitler vb.) maruz bırakılması durumunda, 12 aydan kısa süreli olmayacak şekilde, ancak her halükarda ilgili sorun çözülene kadar ilanınız askıya alınır.
Yukarıdaki kurallara uymayan ve cezai yaptırıma maruz kalan tekne sahiplerinin Süper Tekne Sahibi statüsü 3 aydan kısa süreli olmayacak şekilde, cezanın uygulandığı süre zarfında düşer ve ilanları biteknebul.com tarafından herhangi bir mecrada ön plana çıkarılmaz.
TEKNE SAHİBİ HİZMET STANDARTLARI
biteknebul.com hizmet kalitesini hukuki sözleşmeler (Kullanım Şartları Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Para Transfer Sözleşmesi), Cezai Yaptırımlar, yorum ve puanlama özelliği ve Tekne Sahibi Hizmet Standartları ile sağlamaktadır. Tekne Sahibi Hizmet Standartları öneri niteliğinde olup herhangi bir hukuki veya cezai bir yaptırıma bağlanmamıştır. Bununla birlikte, bu standartlardan taviz vermeniz durumunda, bu durumun kullanıcı yorumlarına ve gelecekte alacağınız rezervasyon talebi sayısına olumsuz yönde yansıyacağını unutmayınız.
• Üyelik Süreci
Bilgilerin Doğruluğu ve Tamlığı
Tekne Sahibi olarak biteknebul.com’a üye olduğunuzda profil ve tekne bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir. Profil bilgileriniz teknenin işletmecisi olan şahıs veya kurum adına doldurulmalıdır. Profil bilgilerine ek olarak, biteknebul.com’da listeleyeceğiniz teknelerin teknik özelliklerini girmeniz ve fotoğraflarını yüklemeniz gerekmektedir. Tekne hakkında olabildiğince çok bilgi girilmesi hem kiracıların karar alma sürecini kolaylaştıracak hem de olası mutabakatsızlıkların önüne geçecektir. Bu bilgilerin doğruluğundan tekne sahibi olarak siz sorumlu olursunuz.
Doğrulama Belgeleri ve Sözleşme
biteknebul.com tekne doğrulama sürecinde, tekne sahiplerinden, teknenin sigorta poliçesi gibi bazı belgeler istemektedir. Rezervasyon almadan önce bu belgelerin iletilmesi zorunludur. Ek olarak, rezervasyon bedelinin sizlere iletilebilmesi için Para Transfer Sözleşmesini imzalamış olmanız gerekmektedir.
Müsaitlik, Profil ve İlan Detaylarının Güncel Tutulması
Profil ve ilan detaylarında değişiklik olması durumunda bu bilgileri hesabınız üzerinden güncellemeniz veya bu durumu üye işyeri ekibine bildirmeniz gerekmektedir. İlan ve profil bilgilerinin güncel olmaması durumunda rezervasyon sürecinde sıkıntılar yaşanabilmektedir.
İlana ilişkin takvimlerin güncel tutulması sürtünmesiz bir rezervasyon süreci için önemlidir. Platform dışından yapılan satışlarda ilgili tarihlerin takvimde kapatılması gerekmektedir. Aksi durumlarda aynı tarih aralığında birden fazla rezervasyon alınabilir ve cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Takvimde müsait olan tarihler için rezervasyon talebi almanız ancak bu talebi reddetmeniz durumunda biteknebul.com tarafından hesaplanan üye işyeri puanınız düşer ve arama sonuçlarında daha alt sıralarda yer alırsınız.
Fiyat Politikası ve Fiyatların Güncelliği
biteknebul.com alınmış olan bir rezervasyon talebi için fiyat değişikliği yapmanıza müsaade etmemektedir. Fiyatların güncel olması tüketici güveni ve müşteri deneyimi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, biteknebul.com fiyatlarınızı güncel tutmanızı önermektedir. biteknebul.com’nun esnek fiyat modülü sayesinde sezonsal fiyat girebilir, yüksek ve düşük sezon fiyatlarını ayrıştırabilirsiniz. Erken rezervasyon taleplerini kabul edebilmek adına takip eden sezonun fiyatları olabildiğince erken sisteme girilmelidir. biteknebul.com her an tüm liste fiyatlarının ve diğer fiyat bileşenlerinin güncel olduğunu kabul eder.
biteknebul.com tekne sahiplerine fiyatlarını belirlerken platformda yer alan benzer özellikteki teknelerin fiyatlarını incelemesini önermektedir. Ek olarak, her rezervasyon sonrasında misafirler tekne sahiplerini 4 farklı kriter üzerinden değerlendirmektedir. Bu kriterlerden biri de fiyat/performanstır. Bu kriterde düşük puan almanız durumunda fiyatınızı revize etmeyi değerlendirebilirsiniz.

• Rezervasyon Süreci
Taleplere ve Mesajlara Hızlı Dönüş Sağlama
Gelen misafir taleplerine ve mesajlarına hızlı dönüş sağlamanız müşteri memnuniyeti ve yüksek bir üye işyeri puanı açısından önemlidir. biteknebul.com misafir taleplerine ve mesajlarına tercihen 1 saat içerisinde, ancak hiçbir şekilde 24 saati aşmayacak şekilde, cevap vermenizi önerir. Taleplere ve mesajlara hızlı dönüş sağlamanız durumunda misafiriniz nezdinde güven sağlarsınız ve yüksek kullanıcı puanı alma ihtimaliniz yükselir.
İptallerden Kaçınma
biteknebul.com onaylanmış bir rezervasyonun mücbir sebepler dışında tekne sahibi tarafından iptal edilmemesini önermektedir. Olası bir iptal durumunda misafirinizin zor durumda kalacağını unutmayınız. Misafiriniz seyahat öncesinde uçak, otel ve transfer rezervasyonları nedeniyle belirli maliyetlere katlanmak durumunda kalmış olabilir ve olası iptaller nedeniyle maddi zarara uğrayabilir.
Aynı sezonda 2 veya daha fazla iptal olması durumunda cezai şartlar uygulanır. Daha fazla bilgi için Cezai Şartlar bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

• Check-in Öncesi Süreç
Misafir ile İlk Telefon Görüşmesi
Ücretsiz iptal süresinin bitiminde misafir ve tekne sahibinin iletişim bilgileri karşılıklı olarak paylaşılmaktadır. İletişim bilgilerinin paylaşılması sonrasında misafirinizi arayarak kendinizi tanıtmanız seyahat öncesinde misafiriniz nezdinde iyi bir intiba bırakmanızı sağlayacaktır.
Ayrıcalıklı Erişim
İletişim bilgilerinin paylaşılması sonrasında misafirinizin sizlere iletişime geçmesi durumunda hızlı dönüş sağlamanız iyi bir ilk intiba bırakmanızı sağlayacaktır. Rezervasyon yapmış olan misafirlerin iletişim noktasında ön planda tutulması önerilir. Tercihen bu tarz iletişimlerde mesai saatlerinde 1 saati geçmeyecek şekilde dönüş sağlanmalıdır.
Konum ve Ulaşım Bilgilendirmeleri
Misafiriniz seyahati öncesinde teknenin lokasyonu hakkında bilgi ve bu lokasyona nasıl ulaşabileceği noktasında bilgi ve destek isteyebilir. Misafiriniz bu konuyu gündeme getirmese bile kendisine yardım talep edip etmediğini sormanız önerilir. Destek istemesi durumunda ekstra hizmet veya tavsiye niteliğinde yardımcı olabilirsiniz. Özellikle yurtdışından gelen misafirler için bu noktada daha hassas davranılması gerekmektedir.
Rota ve Seyir Planı
Seyahat öncesinde misafirinizi arayarak rota alternatifleri hakkında bilgi vermeniz ve misafirinizin rota tercihini öğrenmeniz önerilir. İlk defa check-in sırasında rota ve seyir planının konuşulması veya belirli bir rotada ısrarcı olunması misafirler nezdinde memnuniyetsizlik ve güvensizlik yaratacaktır. Check-in öncesinde bu konunun karara bağlanmış olması önemlidir. Seyahat süresince ertesi gün uğranacak bölgeler, buralarda ne kadar zaman geçirileceği, öğle ve akşam yemeklerinin nerelerde alınacağı, gidilecek yerlerde ne tarz aktiviteler yapılabileceği, gece nerede demir atılacağı hakkında bilgi verilmeli, bu bilgiler verilirken harita üzerinde detaylı bir şekilde gösterim yapılmalıdır. Hava şartları veya farklı birtakım nedenlerle belirlenmiş olan rotanın değiştirilmesi durumunda misafirler detaylı bir şekilde bilgilendirilmeli ve bu değişikliğin nedenleri şeffaf bir şekilde aktarılmalıdır.
Yemek Opsiyonları Hakkında Bilgilendirme
Seyahat öncesinde misafiriniz ile iletişime geçerek yemek hazırlığı ve kumanya alımı opsiyonları hakkında bilgi vermeniz önerilir. Kumanya alışverişini kiracınız sizlerden yapmanızı rica edebilir. Eğer bu tarz bir hizmet veriyorsanız, önerilen kumanya listesini misafiriniz ile paylaşmanız ve gelen geri bildirimleri dikkate alarak alışverişi yapmanız gerekmektedir. Kumanya listesi hazırlanırken gereksiz ürünlerin ve seyahat sırasında limitli kullanılacak temizlik, sarf ve baharat gibi mutfak malzemelerinin listeye eklenmemesi ve kiralama bedeline yansıtılması önerilir. Ek olarak, mürettebatın kumanya masraflarının kiracı tarafından karşılanması gerektiği bilgisi, özellikle ilk defa tekne kiralayan misafirlerle paylaşılmalıdır.
Ekstralar Hakkında Bilgilendirme
Seyahat öncesinde zorunlu ve zorunlu olmayan ekstralar hakkında bilgi verilmeli ve misafirin tercihleri doğrultusunda gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Fiyatlamada şeffaflık sağlamak adına, zorunlu ekstralar mümkün olduğunca liste fiyatına eklenmelidir.
Özel Durumlar (Evcil hayvan, vejetaryen menüsü vb.)
Seyahat öncesinde misafirlerinize özel bir ihtiyaçları ve/veya hassasiyetleri olup olmadığını sormanızı öneririz. Bazı misafirleriniz vejetaryen menüsü talep edebilir veya böyle bir hizmet veriyor olmanız durumunda tekneye evcil hayvanı ile gelmek isteyebilir. Ek olarak, bazı misafirlerinizi deniz tutuyor olabilir veya misafirlerinizin belirli şeylere karşı alerjileri olabilir. Bu tarz hassasiyetlere özen gösterilmesi müşteri memnuniyeti açısından oldukça önemlidir ve kullanıcı yorumlarına olumlu yönde yansıyacaktır.

• Hizmet Süreci
Kaptan’ın Briefingi
Check-in sırasında misafirlerin teknedeki ortak alanlardan birinde toplanması ve kaptan tarafından kendilerine mürettebatın tanıtılması, temel güvenlik prosedürlerinin ve acil durumlarda ne yapılması gerektiğinin aktarılması, rota ve diğer önemli konular hakkında bilgi verilmesi ve teknenin tanıtılması gerekmektedir. Su sporları ekipmanlarının kullanımı, sigara kullanımı, yatın çocuklara yönelik özel politikası, seyahat sırasında ziyaret edilecek ülke veya bölgelerin yerel kanunları / kısıtlamaları ve internet kullanımı / ücretleri hakkında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gerekli bilgilendirmeler kaptan tarafından yapılmalıdır. Eğer yakıt masrafı kiralama bedeline dahil değilse, yakıt maliyetleri hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.
Değerli Eşyalar
Yolcular check-in sırasında değerli eşyalarını ve kullanmayacakları nakdi kaptana emanet edebildiler. Teknenin kaptanı bu eşyaların güvenli bir yer yerde saklanmasından ve check-out sırasında misafirlere iade edilmesinden sorumludur. Bu süreçte, teslim alınan eşyalar ve nakit konusunda misafir ve kaptan arasında mutabakat sağlanmalıdır. Zorunlu olmamakla birlikte, biteknebul.com tarafından teknelerde kasa bulundurulması önerilir.
Misafirlere Yaklaşım & Nezaket Kuralları
Misafirlerle diyalogda hassas davranılması, genel nezaket ve ahlak kurallarına uyulması zorunludur. Seyahat sırasında misafirlerin kişisel alanlarına saygı duyulması gerekmektedir. Hem seyir güvenliği hem de müşteri memnuniyeti açısından mürettebatın seyahat süresince alkol kullanımından kaçınması gerekmektedir. Bu yönde misafirlerden gelen davetler nazikçe reddedilmelidir. Mürettebat sigara kullanımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidir, misafirlerin yanında kesinlikle sigara içilmemelidir.
Uygulanacak Güvenlik Prosedürleri
Mevzuat uyarınca ticari teknelerin uyması gereken tüm güvenlik prosedürlerinin bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir.
Olası Sorunların Çözümü
Teknik konularda, hava şartlarıyla ilgili veya misafirlerinizle iletişiminizde, ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere, seyahat sırasında çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tarz durumlarda sorunları soğukkanlı bir şekilde çözmeye çalışmanız, sorunun seyahat sırasında çözülmesi mümkün değilse, şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapmanız ve her durumda biteknebul.com ekibine bilgi vermeniz gerekmektedir. Önemli bir sorunla karşılaşıldığında güvenlik ve müşteri memnuniyeti her zaman ön planda tutulmalıdır.
İlkyardım Prosedürleri
Check-in sırasında ve gerekli görüldüğü durumlarda ilk yardım prosedürleri hakkında bilgi verilmesi ve mevzuat tarafından ticari teknelerde zorunlu olan temel ilk yardım malzemelerin teknede hazır bulundurulması gerekmektedir. Bu malzemelerin son kullanım tarihlerine dikkat edilmelidir.
Temizlik Standartları
Teknenin temizliği müşteri memnuniyeti üzerinde oldukça etkilidir ve seyahat sonrasında misafirleriniz tarafından bu kriter üzerinden değerlendirilirsiniz. Check-in öncesinde teknenin detaylı temizliği yapılmalıdır ve tekne misafirlere bu detaylı temizlik sonrasında teslim edilmelidir. Temizlikten mürettebatın sorumlu olduğu durumlarda aşağıdaki konulara dikkat edilmesi önerilir:
• Seyahat öncesinde yeterli seviyede temizlik malzemesi temin edilmelidir.
• Kabinler her gün havalandırılmalıdır.
• Havlu, çarşaf, yorgan ve yastık kılıfları seyahat süresince en az bir kere değiştirilmelidir. Yatak takımları, havlular, masa örtüleri, mürettebat üniformaları vb. dahil olmak üzere geminin tüm çamaşırlarının temizliği kiralama bedeline dahil olmalıdır.
• Mutfak, ortak alanlar ve ortak banyo ve tuvaletler her gün temizlenmelidir.
• Banyolar ve tuvaletler her gün kontrol edilmeli, eksik sarf malzemeleri tamamlanmalı ve çöp kutuları boşaltılmalıdır.
• Banyo ve lavabo giderlerinin tıkanık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
• Kabinler, misafirlerin farklı bir tercihi olmadığı sürece, günlük olarak temizlenmelidir.
Tedarik Harcırahı ve Hesapların Raporlanması
Kaptan, doğrudan Kiralayan Kişiye (veya Kiralayan Kişi tarafından talep edilmesi halinde acenteye) karşı masrafların karşılanmasından ve Tedarik Harcırahının (Advanced Provisioning Allowance; APA) sorumlu bir şekilde harcanmasını sağlamaktan sorumludur. Kaptan ayrıca mürettebatının herhangi bir üyesi tarafından yapılan ödemelerden de sorumludur. Kaptan harcamaları gözlemlemeli ve misafirlere hesapların durumu hakkında düzenli olarak bilgi vermelidir. Kaptan, gerekirse, seyahat sırasında misafirlerden ek harcırah talep edebilir. Seyahatin sonunda kaptan, misafirlere, tüm destekleyici makbuzlarla birlikte Tedarik Harcırahının kullanımını gösteren bir hesap özeti sunmalıdır. Ödenmemiş ek masraflar Tedarik Harcırahı hesabında belirtilmeli ve bu masrafları karşılamak için gerçekçi bir miktar belirlenmelidir.

Gizlilik
Kaptan ve mürettebat tüm misafirlerle ilgili tüm bilgileri her zaman saklamakla yükümlüdür. Seyahat sırasında ve sonrasında hiçbir bilgi veya fotoğraf, önceden yazılı izin alınmadan, üçüncü şahıslara paylaşılamaz.

• Seyahat Sonrası Süreç
Misafirlerle Seyahat Sonrası İletişim ve Geri Bildirim Alma
Misafirlerinizle seyahat sonrasında iletişime geçip geri bildirim almanız hem kendinizi geliştirmeniz hem de misafiriniz nezdinde iyi bir intiba bırakmanız açısından önemlidir. Ek olarak, misafirinizden sizin için puan vermesini ve yorum yapmasını rica edebilirsiniz. Yüksek kullanıcı puanları ve iyi yorumlar gelecekte rezervasyon talebi alma ihtimalinizi önemli oranda artıracaktır.
Olumsuz Yorum ve Düşük Puan Alınması Durumunda Yapılması Gerekenler
Olumsuz yorum ve düşük puan almanız durumunda misafiriniz ile telefon, e-posta, mesaj veya farklı iletişim kanalları üzerinden tartışmaya girmemeniz önerilir. Yorumun haksız olduğunu düşünmeniz durumunda, bu konuyu biteknebul.com ekibine iletmeniz gerekmektedir. biteknebul.com yapacağı inceleme sonucunda yorum ve puanların yayınlanıp yayınlanmamasına karar verecektir. Tekne sahiplerinin yapılmış olan yorumlara cevap verme hakkı vardır.

İptal Politikaları
Biteknebul, tekne sahiplerinin hem kiracı hem de tekne sahibini eşit derecede koruyan 4 standart iptal politikası arasından (Esnek, Yarı Esnek, Katı ve Süper Katı) bir seçim yapmasını sağlar.
Rezervasyon sırasında ön ödeme yapılır. Bir rezervasyon onaylandıktan sonra, kiracı maksimum 3 gün süreyle bu rezervasyonu ücretsiz iptal edebilir.
İptal koşullarını düzenleyen tüm paketlerde bir Zamanaşımı Tarihi belirlenmiştir. 3 günlük ücretsiz iptal süresinin dolmasından sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar rezervasyon iptal edilebilir ancak bu durumda ön ödeme iade edilmez. Kalan ödemenin, aksi belirtilmedikçe, Zamanaşımı Tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir ve iptal durumunda platform üzerinden yapılmış olan ödemelerin iadesi yapılmaz.
Zamanaşımı Tarihi geçildiği sırada 3 günlük ücretsiz iptal süresi dolmamış olsa bile rezervasyon kesinleşir; bu tarihten sonra onaylanan rezervasyonlarda 3 günlük ücretsiz iptal kuralı uygulanmaz. Bu tarih itibarıyla, varsa kredi kartı provizyonu kaldırılır ve rezervasyon bedeli tahsil edilir.
Sitemizdeki her kayıt ve rezervasyonda iptal politikası açıkça belirtilecektir.
Rezervasyon süreci ve iptal ve değişiklik koşulları ile ilgili her türlü tarih teknenin bulunduğu lokasyonun zaman dilimine göre belirlenir.

Esnek Rezervasyon
Zamanaşımı Tarihi Check-in Tarihinin 3 gün öncesidir.

•  Rezervasyon anında ön ödeme yapılır.
•  Rezervasyon tekne sahibinin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz iptal edilebilir.
•  3 günlük ücretsiz iptal süresi sonlandıktan sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar hala süre bulunması durumunda, rezervasyon iptal edilebilir ancak ön ödeme iade edilmez.
•  Kalan ödeme, aksi belirtilmedikçe, Kiracı tarafından Zamanaşımı Tarihine kadar yapılır.
•  Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda site üzerinden yapılan ödemeler iade edilmez; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır.

Yarı Esnek Rezervasyon
Zamanaşımı Tarihi Check-in Tarihinin 7 gün öncesidir.

•  Rezervasyon anında ön ödeme yapılır.
•  Rezervasyon tekne sahibinin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz iptal edilebilir.
•  3 günlük ücretsiz iptal süresi sonlandıktan sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar hala süre bulunması durumunda, rezervasyon iptal edilebilir ancak ön ödeme iade edilmez.
•  Kalan ödeme, aksi belirtilmedikçe, Kiracı tarafından Zamanaşımı Tarihine kadar yapılır.
•  Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda site üzerinden yapılan ödemeler iade edilmez; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır.

Katı Rezervasyon
Zamanaşımı Tarihi Check-in Tarihinin 14 gün öncesidir.

•  Rezervasyon anında ön ödeme yapılır.
•  Rezervasyon tekne sahibinin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz iptal edilebilir.
•  3 günlük ücretsiz iptal süresi sonlandıktan sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar hala süre bulunması durumunda, rezervasyon iptal edilebilir ancak ön ödeme iade edilmez.
•  Kalan ödeme, aksi belirtilmedikçe, Kiracı tarafından Zamanaşımı Tarihine kadar yapılır.
•  Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda site üzerinden yapılan ödemeler iade edilmez; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır.

Süper Katı Rezervasyon
Zamanaşımı Tarihi Check-in Tarihinin 30 gün öncesidir.

• Rezervasyon anında ön ödeme yapılır. • Rezervasyon tekne sahibinin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz iptal edilebilir. • 3 günlük ücretsiz iptal süresi sonlandıktan sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar hala süre bulunması durumunda, rezervasyon iptal edilebilir ancak ön ödeme iade edilmez. • Kalan ödeme, aksi belirtilmedikçe, Kiracı tarafından Zamanaşımı Tarihine kadar yapılır. • Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda site üzerinden yapılan ödemeler iade edilmez; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır.KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ BU YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. BU İNTERNET SİTESİNE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMETTEN YARARLANARAK BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN BU ŞARTLARI KABUL ETMEDEN ÖNCE BÜTÜN SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. (AŞAĞIDA TANIMLANAN) HİZMETLER, (AŞAĞIDA TANIMLANAN) TEKNE SAHİPLERİ’NİN (AŞAĞIDA TANIMLANAN) TEKNE’LERİ VE/VEYA (AŞAĞIDA TANIMLANAN) BİTEKNEBUL DENEYİMLERİ İÇİN (AŞAĞIDA TANIMLANAN) İLANLAR OLUŞTURDUĞU VE (AŞAĞIDA TANIMLANAN) KİRACILAR’IN TEKNELER HAKKINDA BİLGİ EDİNİP REZERVASYON YAPTIKLARI BİR ONLİNE PLATFORMDUR. (AŞAĞIDA TANIMLANAN) HİZMET SAĞLAYICI’NIN TEKNE SAHİPLERİ VE KİRACILAR ARASINDA DÜZENLENEN HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE TARAF OLMADIĞINI VE HİZMET SAĞLAYICI’NIN CHARTER FİRMASI, TEKNE BROKERI, ACENTE YA DA SİGORTA ŞİRKETİ OLMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. HİZMET SAĞLAYICI’NIN, TEKNE SAHİPLERİ, KİRACILAR VE BU SİTENİN HİÇBİR KULLANICISIN VEYA HİZMETLER VE TEKNELERİN HAL VE HAREKETLERİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KONTROLÜ BULUNMADIĞINI VE BU BAĞLAMDA HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMADIĞINI KABUL VE BEYAN EDERSİNİZ. • TANIMLAR Bu Sözleşme’de aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir: "Ön Ödeme" Kiracı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Rezervasyon sırasında yapılan ödemeyi ifade eder. Ön Ödeme Rezervasyon Bedeli’nin belli bir oranıdır ve Tekne’den Tekne’ye farklılık göstermektedir (bu oranın belirlenmesi tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın ya da – bazı Tekne’ler için – onun belirleyeceği kişinin serbest takdirine bağlıdır). "Kalan Ödeme" Kiracı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Zamanaşımı Tarihi’ne kadar veya Giriş’te ödenmesi gereken, Rezervasyon Bedeli ile Ön Ödeme arasındaki fark kadar ödemeyi ifade eder. "Sözleşme" https://www.biteknebul.com adresinden erişilen ve Hizmet Sağlayıcı’nın zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak tadil edebileceği işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni ifade eder. Hizmet Sağlayıcı’nın Sözleşme’nin yer aldığı internet sayfası adresini tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır. "Tekne" Üyeler tarafından rezerve edilmek için Site’de yayınlanmaya uygun bulunmuş, Tekne Sahibi’ne ait ve yelkenli, motor yat, katamaran ya da herhangi bir başka çeşitte deniz taşıtını ifade eder. "Tekne Teslim Tutanağı" Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanan ve Tekne Sahibi’ne elektronik ortamda ulaştırılan (ya da Site veya başka bir yolla ulaşmasına imkan verilen), seyahat başlangıç tarihinde Tekne’nin Kiracı’ya teslimatı sırasında Kiracı tarafından imzalanması gereken, Tekne’nin Kiracı’ya teslim edildiğini ve Kiracı’nın Hizmetler’den ve Rezervasyon Onayı’nda üzerinde anlaşılmış olan (Tekne Sahibi’nin) diğer hizmetlerinden yararlandığını kanıtlayan belgeyi ifade eder. "Tekne Sahibi" bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulunduran sahibi olan, ya da bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulundurmakta olan sahibince uygun şeklide yetkilendirilmiş olan, ya da bir Tekne’nin kullanımına ilişkin münhasır ve koşulsuz hak kazanmış olan veya Biteknebul Deneyimler’i sağlayan ve İlan’larını bir Kiracı tarafından Rezervasyon yapılması amacıyla Site’de paylaşan Üye’yi ifade eder. "Rezervasyon" bir Kiracı tarafından belirli bir Tekne Sahibi tarafından sunulan ve Site’de yayınlanan bir Tekne, Biteknebul Deneyimi ya da İlan’a yönelik yapılan rezervasyonu ifade eder. "Rezervasyon Onayı" bir Kiracı tarafından yapılan bir Rezervasyon’un bir Tekne Sahibi tarafından resmi olarak kabulünü ifade eder. "Rezervasyon Talebi" Kiracı tarafından bir Rezervasyon için, bu Rezervasyon öncesinde yapılan talebi ifade eder. "İş Günü" Türkiye bankalarının açık olduğu günleri ifade eder. "İptal ve Değişiklik Seçeneği" bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder. "İptal ve Değişiklik Şartları" bu sözleşmenin Bölüm – 7 isimli kısmında tasvir edilen rezervasyon iptal ve değişiklik kurallarını ifade eder. "Giriş" onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği anı ifade eder. "Çıkış" onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği anı ifade eder. "Giriş Tarihi" Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği günü ifade eder. "Çıkış Tarihi" Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği günü ifade eder. "İçerik" Üye İçeriği ve Biteknebul İçeriği toplamını ifade eder. "Harici Hesap" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder. "Ücretsiz İptal Süresi" Rezervasyon Onayı ile başlayan ve en geç Zamanaşımı Tarihi’ne kadar sürebilen, (aksi belirtilmedikçe) en çok 3 günlük (72 saatlik) süreyi ifade eder. "Tam Rezervasyon Bedeli" bir Rezervasyon’a ilişkin olarak Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya verilecek hizmetler karşılığında Kiracı’nın ödemekle yükümlü olduğu tekne Rezervasyon Bedeli ile Ekstra Hizmetlerin Bedeli’nin toplamını ifade eder. "Rezervasyon Bedeli" Tekne Sahibi’nin İlan’ında belirttiği fiyata dahil olan hizmetlerin, Tekne Sahibi ve Kiracı arasında anlaşılan ücretini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne yansıttığı Hizmet Bedeli’ni bu tutar üzerinden belirler. Bazı Tekne Sahipleri, yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi bazı ekstra hizmet bedellerini de bu tutara dahil edebilir. "Ekstra Hizmetlerin Bedeli" yakıt bedeli, temizlik bedeli, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri gibi ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere Rezervasyon Bedeli’ne dahil olmayan, Kiracı tarafından Giriş’te doğrudan Tekne Sahibi’ne ödenmesi gereken zorunlu ve/veya opsiyonel ekstra hizmetlerin ücretlerinin toplamını ifade eder. "İlan" bir Tekne Sahibi tarafından (i) Site’de rezervasyon için müsait olması sebebiyle paylaşılan ve Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, belirli bir Tekne’nin, mürettebat detayları, sağlanan hizmetler, Tekne’nin teknik ve diğer özellikleri, yakıt ve yemek masrafları ile Tam Rezervasyon Bedeli’ne dahil ya da hariç tutulacak herhangi başka giderlere ilişkin şartları içeren ilanı ve de (ii) Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, Biteknebul Deneyimler’e dair ilanları ifade eder. "Biteknebul Deneyimi" ya da "Deneyim" Tekne Sahipleri tarafından sunulacak, Site üzerinden satın almaya konu olacak, işbu Şartlar altındaki Tekne kiralamasıyla ilgili koşullara tabi olacak ve de her halükarda Hizmet Sağlayıcı’nın kendi serbest takdirine göre vereceği onayı olmaksızın İlan’a konu edilemeyecek her türlü deneyimle ilgili hizmetleri (bunlara her halükarda her türlü eğlence aktivitesine dair hizmetler, su sporları, turlar, geziler vs. dahildir) ifade eder. "Zamanaşımı Tarihi" “İptal ve Değişiklik Politikası” başlıklı 7.bölümde açıklandığı üzere, farklı İptal ve Değişiklik Seçenekleri’ne göre (Giriş Tarihi baz alınarak hesaplanacak) değişiklik gösteren tarihi ifade eder. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir ve bu tarih sonrasında Kiracı tarafından yapılan iptallerde Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilmiş olan ödemeler Kiracı’ya iade edilmez. "Üye" Şartlar & Koşullar’ı kabul etmek suretiyle Site’yi kullanarak hesap kaydı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. Şüpheye mahal vermemek adına bir Üye, Kiracı ya da Tekne Sahibi (ya da farklı kira ilişkileri çerçevesinde hem Kiracı hem de Tekne Sahibi) olabilir. "Üye İçeriği" Üye’nin Site ya da Hizmetler vasıtasıyla oluşturacağı İlan ya da Üye profilinde veya diğer Üyeler’in profillerinde paylaştığı, yayınladığı, buraya yüklediği, ilettiği ya da dahil ettiği tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyalleri ve bunlarla ilgili var olan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını ifade eder. "Opsiyon" Tekne Sahibi'nin belirli bir Rezervasyon Talebi'ne ilişkin olarak Kiracı'ya ödeme yapabilmesi için verdiği süreyi ifade eder. Bu süre zarfında, Tekne Sahibi Tekneyi Kiracı için ayırır ve başkasına kiralamaz. "Özel Teklif" Tekne Sahibi'nin belirli bir Rezervasyon Talebi'ne ilişkin olarak, İlan'da yer alan fiyatı, tarihi ve/veya diğer detayları değiştirmesi ve bu revize teklifi sadece ilgili Kiracı'nın görebileceği şekilde göndermesi anlamına gelmektedir. "Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı" ya da "ÖHS" ödeme kabul edebilmek için gereken ödeme hizmetlerini sunan, ödeme aracısı olan ve Hizmet Sağlayıcı tarafından (Hizmet Sağlayıcı’nın kendi serbest takdirine bağlı olarak seçilecek / seçilmiş olan) üçüncü taraf şirketleri ifade eder. "Kiralama Süresi" onaylanmış bir Rezervasyon için (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Giriş ile başlayıp (Rezervasyon’a göre gerçekleşmesi gereken) Çıkış ile biten zaman zarfını ifade eder. "Kiracı" Bir gerçek kişi veya tüzel kişi olan, belirli bir Tekne Sahibi ile bir Tekne veya Deneyim için Rezervasyon yapmak amacıyla hizmet ilişkisine giren ve Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi Kabul etmiş bir Üye’yi ifade eder. "Hizmet Sağlayıcı" Süvari Caddesi Kartaltepe Mahallesi No:1-1 Küçükçekmece/İstanbul Türkiye adresinde kayıtlı ve Türkiye’de kurulu olan, Mersis numarası 0776064759000011 olan Seyahat Merkezi Organizasyon Tur. Tic. Şti.’yi ifade eder. "Hizmetler" tanımlı Site’den erişilebilen, kiralık Tekneler’e sahip Tekne Sahipleri ile bunları kiralamayı hedefleyen Kiracılar’ı birleştiren online platform da dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan tüm hizmetleri ifade eder. "Hizmet Bedeli" Site vasıtasıyla bir Tekne ya da Deneyim’in Rezervasyon’u sonrasındaki Rezervasyon Onayı ile birlikte Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Hizmetler’in sağlanmasının karşılığı olarak ödenme yükümlülüğü oluşan, Tam Rezervasyon Bedeli’inin (Hizmet Sağlayıcı tarafından tek taraflı olarak bir indirim yapılmadığı sürece) 20%’sine eşit meblağı ifade eder. Hizmet Sağlayıcı söz konusu %20 tutarındaki oranı (ya da Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi arasında ayrı bir oran üzerinde anlaşıldıysa ilgili oranı) tanıtım ya da herhangi başka amaçla düşürme ya da kendi serbest takdirine bağlı olarak yükseltme hakkına sahiptir. "Hizmet Sağlayıcı İçeriği" ya da "Biteknebul İçeriği" Hizmet Sağlayıcı’nın Site ya da Hizmetler vasıtasıyla sunduğu, bir üçüncü taraftan lisanslanmış içeriğin de dahil edildiği fakat Üye İçeriği’nin hariç tutulduğu tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyali ifade eder. "SPS" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder. "SPS İçeriği" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder. "Şartlar & Koşullar" ya da "Şartlar" bu Sözleşme’de bulunan tüm şart ve koşulları ve bu şart ve koşullarda Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdiriyle tek taraflı olarak yapabileceği tüm değişiklikleri ifade eder. "Biz" ya da "biz" Hizmet Sağlayıcı’yı ifade eder. "KDV" katma değer vergisini ifade eder. "Biteknebul" tescilli bir marka olan Biteknebul’yı ifade eder. "Biteknebul Hesabı" bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder. "İnternet Sitesi" ya da "Site" Hizmet Sağlayıcı tarafından sahip olunan, yönetilen ve kayıtlı bulunulan, https://www.biteknebul.com alan adına sahip online platform ile ona bağlı tüm uygulama (bilgisayar uygulamaları, cep telefonu ve tablet uygulamaları ve sair mobil uygulamalar vs. buna dahildir) ve sosyal paylaşım hesaplarını ifade eder. "Siz" ya da "siz" yerine göre Üyeler, Tekne Sahipleri, Kiracılar’ı ve Site’nin kullanıcılarını ifade eder. • SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, AKDEDİLMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER Biteknebul, Site ve Hizmetler’i erişilebilir kıldığı herhangi diğer siteler de dahil olmak üzere farklı kanallardan, kiralık Tekneler’e ya da kiralık Tekne’leri işletme hakkına sahip olan ve/veya Deneyimler’i sağlayan Tekne Sahipleri ile bu Tekneler’i kiralamayı ve/veya bu Deneyimler’i satın almayı hedefleyen Kiracılar’ı birleştiren bir platform sağlar. Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri ve Kiracılar’a, Üye olarak Site’yi kullanmak ve Site aracılığıyla işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler’den (Sözleşme’de açıklandığı sınırlar ve koşullar çerçevesinde) yararlanmak konusunda münhasır olmayan, devredilemeyen ve geri alınamayan bir izin sağlamak suretiyle bu Site’de bulunan ve bu Şartlar & Koşullar’a tabi olan Hizmetler’i sunar. Hizmetler’in kayıtlı bir kullanıcısı olmamış olsanız dahi, Site’ye ya da Hizmetler’e kayıt olarak, erişim sağlayarak ve/veya Site’yi kullanarak bu Şartlar & Koşullar’a uyum sağlamayı ve bu Şartlar ile yasal olarak bağlı bulunmayı kabul etmiş olursunuz. Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar & Koşullar, Site ve Hizmetler ile tüm İçerik’e erişiminizi düzenler ve sizinle Hizmet Sağlayıcı arasındaki yasal, bağlayıcı anlaşmayı oluşturur. Hizmet Sağlayıcı, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak değiştirebilir. Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu https://www.biteknebul.com adresinden inceleyebilirsiniz (Hizmet Sağlayıcı Şart & Koşullar’ın yayınlandığı internet adresini tek taraflı olarak değiştirebilir). Ayrıca, Site’de belirli hizmetleri kullanırken, sizin Site’yi ve söz konusu hizmetleri kullanımınıza ilişkin belirli ilave ilke ve kurallar yayınlanabilir. Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiniz, Site’de zaman zaman yayınlanabilecek tüm ilke ve kurallara tabidir. Eğer bu Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu kabul etmiyorsanız, Site ya da Hizmetler’den bilgi edime veya Site ya da Hizmetler’i kullanmaya devam etme hakkınız bulunmaz. Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir tekne için (buna – sınırlama niteliğinde olmaksızın – burada tanımlı Tekneler dahildir) kiralama veya mürettebat sağlama ve/veya diğer İlan ve hizmetlere ilişkin organizatör, acente veya hizmet sağlayıcısı olarak iş yapmaz, görev almaz. Hizmet Sağlayıcı sigortacı ya da sigorta acentesi olarak çalışmaz. Hizmet Sağlayıcı vergi danışmanlığı sağlayamaz ve sağlamaz. Tekne Sahipleri ve Kiracılar vergi danışmanlarına danışarak kendi vergi beyan gerekliliklerine karar vermek konusunda sorumlu olduklarını anlar ve kabul ederler. Hizmet Sağlayıcı, bir Kiracı veya Tekne Sahibi’nin beyan edilmemiş herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne ait herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulması halinde, Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’nın bu sebeple uğradığı tüm zararları derhal tazmin edecektir. Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahipleri ve Kiracılar’ın, belirli bir Tekne’nin veya İlan’ın Rezervasyon’u için anlaşıp ayarlama yapabilmeleri için Site’yi açık bulundurur ve gerekmesi halinde Kiracılar’dan Tekne Sahibi adına ödeme kabul etme ve bu ödemeyi Tekne Sahibi’ne iletmek amacıyla aracılık yapar. Eğer bir Kiracı, Tekne Sahibi’nin Tekne’si için bir Rezervasyon talep eder ve Tekne Sahibi’nin Tekne’sini kullanırsa, söz konusu kullanım ile ilgili hukuki ilişki ve anlaşma Tekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulur ve Hizmet Sağlayıcı söz konusu hukuki ilişkiye ve anlaşmaya taraf değildir ve bu hukuki ilişkinin veya anlaşmanın şartlarıyla bağlı olmaz. Onsekiz (18) yaşını doldurmamış Üyeler Kiracı veya Tekne Sahibi olarak Kabul edilmeyecektir. Üye, Kiracı veya Tekne Sahibi olabilmek için, onsekiz (18) yaşın üzerinde olduğunu ve sağladığı tüm kişisel bilgilerin doğru olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder. Kiracı, kendi adına ya da onun adına hareket eden herhangi bir acente ya da temsilci adına, bir Tekne Sahibi ile anlaşmaya girecek yasal yetkinliği olduğunu Hizmet Sağlayıcı’ya beyan, taahhüt ve garanti eder. Hizmet Sağlayıcı’nın, Kiracılar, Tekne Sahipleri ve Site ya da Hizmetler’in diğer kullanıcılarının davranışlarının ya da herhangi bir Tekne, Deneyim ya da İlan’ın üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu anlamdaki tüm yükümlülüğü yasalarca izin verilen en geniş kapsama kadar reddeder. Başka bir ifade ile, hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri, Hizmet Sağlayıcı’nın (i) Kiracılar’ın davranışlarından, (ii) Tekne Sahipleri’nin davranışlarından, (iii) Site’yi ya da Hizmetler’i kullanan başkaca kişilerin ve Üyeler’in davranışlarından (iv) İlanlar’ın içeriklerinden ve de İlan’da yer alan her türlü açıklama, resim ve sair içerikten sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler (Şüpheye mahal vermemek adına “davranışlar” ifadesi her türlü beyan, açıklama ve ifadeyi de içermektedir). Bu çerçevede, her bir Kiracı, Tekne Sahibi, Üye ve Site’nin ya da Hizmetler’in diğer kullanıcıları, kendi davranışları nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edecektir. Hizmet Sağlayıcı ve Üye, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygundur. Metin aksini gerektirmediği sürece, tekil sözcükler çoğulları ve de tam tersini ifade edecektir. Başlıklar bu Sözleşme’yi kurarken göz ardı edilecektir. Başka bir belgenin bir madde ya da bölümüne açık bir referans yapılmadığı sürece "Madde(ler)" / "Bölüm(ler)" bu Sözleşme’nin maddeleri ve bölümleri anlamına gelir. "Dahildir” ve “dahil” ifadeleri hiçbir zaman sınırlama amacıyla yorumlanmamalı, bu ifadeler sadece örnek verilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Her bir Tekne Sahibi, işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul ederek Hizmet Sağlayıcı’nın kendisine elektronik ortamda taslağını iletmiş olduğu ya da Site üzerinde yayınlamış olduğu Biteknebul Ödeme Transfer Sözleşmesi’ni (“Transfer Sözleşmesi”) de kabul etmiş olur. Eğer Site’de herhangi bir Transfer Sözleşmesi yayınlanmıyor ise ve de Tekne Sahibi’ne söz konusu sözleşmenin taslağı gönderilmemiş ise, Tekne Sahibi basiretli bir tacir gibi davranarak Hizmet Sağlayıcı’dan söz konusu Transfer Sözleşmesi’nin bir suretini – işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmeden önce – talep etmeli ve incelemelidir. Aksi takdirde, Tekne Sahibi söz konusu Transfer Sözleşmesi’nin en güncel versiyonunu kendiliğinden kabul etmiş sayılacaktır. Site’de Transfer Sözleşmesi’nin yayınlanması ancak Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne Transfer Sözleşmesi’nin farklı bir versiyonunu göndermiş olması ve bu versiyonun karşılıklı olarak imzalanmış olması halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’ne göndermiş olduğu Transfer Sözleşmesi versiyonu Tekne Sahibi’ni bağlayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Transfer Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olması için Tekne Sahibi’nin söz konusu Transfer Sözleşmesi’ni ayrıca imzalamasına gerek olmayacak, Tekne Sahibi’nin işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmesi, Transfer Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı hale gelmesi sonucunu doğuracaktır. • ÜYELİK Bu Site’nin belirli özelliklerine erişmek, İlan oluşturmak ya da Rezervasyon yapmak için bir hesap (“Biteknebul Hesabı”) oluşturmak ve Üye olmak zorundasınız. Üye olma sürecini tamamlayarak doğrudan Site üzerinden ya da (her biri bir “Harici Hesap” olan, Facebook ve Google’ı dahil eden ama bunlarla sınırlı olmayan) belirli üçüncü taraf sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarınıza (“SPS”), aşağıda anlatıldığı gibi, Site üzerinden giriş yaparak kayıt oluşturabilirsiniz. Bu Site ve Hizmetler’in işleyişinin bir parçası olarak, Biteknebul Hesabı’nızı Harici Hesaplar’ınızla, (i) Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya Site üzerinden sağlayarak, ya da (ii) Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza, bu Harici Hesaplar’ınızı kullanımınızı düzenleyen ilgili şartlar ve koşullar tarafından izin verildiği şekliyle, erişim yapmasına izin vermek suretiyle bağlayabilirsiniz. Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmek ve/veya Hizmet Sağlayıcı’ya Harici Hesap’ınıza (işbu Sözleşme’de bahsi geçen fakat bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir sebeple) erişim izni vermek konusunda yetkili olduğunuzu, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir parasal bedel ödetmeksizin, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında bırakmaksızın ve de Hizmet Sağlayıcı’yı ilgili SPS tarafından dayatılan herhangi bir kullanım kısıtına tabi tutmaksızın kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir Harici Hesap’ınız için erişim izni sağlarken Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza sağladığınız ve kaydettiğiniz herhangi bir içeriğe (“SPS İçeriği”), Site’de Biteknebul Hesabı’nız ve Biteknebul Hesabı profil sayfanız yoluyla gösterilmek üzere erişeceğini, kullanılabilir hale getireceğini ve (eğer mümkünse) kaydedeceğini kabul edersiniz. Bu Şartlar & Koşullar’da başka şekilde belirtilmediği takdirde, eğer varsa, bu Şartlar & Koşullar’ın tüm amaçları için, bütün SPS İçeriği Üye İçeriği olarak kabul edilecektir. Seçtiğiniz Harici Hesap’a bağlı olarak ve bu Harici Hesap’a kurduğunuz güvenlik ayarlarına tabi olarak, Harici Hesap’ınızda paylaştığınız kişisel bilgiler Biteknebul Hesabı’nızda ve Site ile Hizmetler’de kullanılabilir hale getirilecektir. Bu Şartlar’ı kabul ederek, bir Harici Hesap’ın ya da ilişkili hizmetin kullanılamaz hale gelmesi ya da SPS’in Hizmet Sağlayıcı’nın bu Harici Hesap’a erişimini durdurması halinde bile, SPS İçeriği’nin Site’de yayınlanmaya devam edilmesine dair Hizmet Sağlayıcı'ya gayrikabili rücu bir onay vermektesiniz. Herhangi bir anda Site’nin “Hesabım” bölümüne erişerek Biteknebul Hesabı’nızla Harici Hesap arasındaki bağlantıyı kaldırma hakkınız vardır. SPS ile Harici Hesap’ınıza ilişkin ilişkiniz yalnızca bu SPS ile olan anlaşma(ları)nızca düzenlenir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir SPS İçeriği’ni, doğruluk, yasallık ya da herhangi bir mevzuat hükmünün veya üçüncü kişi hakkının ihlal edilip edilmediğine dair kontrol de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla incelemek gayretinde bulunmayacak olup Hizmet Sağlayıcı (Biteknebul Hesabı’nda, Biteknebul Hesabı profil sayfanızda ya da Site’de herhangi bir şekilde yayınlansa dahi) herhangi bir SPS İçeriği’nden sorumlu değildir. Üye, SPS İçeriği nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir. Biteknebul Hesabı’nız ve Biteknebul Hesabı profil sayfanız, Site’yi kullanmanız için, sağlamış olduğunuz ya da yukarda açıklandığı şekilde SPS’den elde edilen kişisel bilgilere dayanarak oluşturulacaktır. Hizmet Sağlayıcı bu bilgilerin ve Biteknebul Hesabı profil sayfasında yer alan bilgilerin kapsamına karar verir ve bu kapsamı genişletebilir. Bu bilgileri sağlamak istemeyen kişi Site aracılığıyla herhangi bir Rezervasyon yapma ya da İlan verme ya da kiralama ya da başkaca hizmet satın alma işlemi yapamaz. Hizmet Sağlayıcı izin vermediği sürece biri Tekne Sahipler’i diğeri Kiracılar için hazırlanmış olan Biteknebul Hesaplar’ı olmak üzere ikiden (2) fazla aktif Biteknebul Hesabı’nız olamaz. Üyelik esnasında doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamayı ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olacak şekilde güncellemeyi kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı, (i) İkiden (2) fazla Biteknebul Hesabı oluşturursanız, ya da (ii) kayıt esnasında veya daha sonra sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hileli, eski ya da eksik olduğu kanıtlanırsa Biteknebul Hesapları’nızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için bu Sözleşme’nin Bölüm – 14 isimli kısmını inceleyiniz. Şifrenizi güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğinizi ve Biteknebul Hesabı’nız ile yapılan tüm işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonlar için ve bunlarla ilgili tüm sorumluluğa sahip olduğunuzu, (bu işlem, davranış, fiil, aktivite ve aksiyonlar için izin vermenizden bağımsız olarak) Biteknebul Hesabı’nızın herhangi bir izinsiz kullanımını halinde Hizmet Sağlayıcı’ya derhal bu durumu bildireceğinizi kabul edersiniz. Her bir Üye, Biteknebul Hesabı ile yapılan herhangi bir işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyon nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edeceğinizi Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt eder. İlgili işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonun bir üçüncü şahıs tarafından yapılması Üye’nin söz konusu tazmin yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. • İLAN İlan Oluşturma Tekne Sahibi statüsündeki bir Üye olarak İlan oluşturabilirsiniz. İlan oluşturan Üyeler ilanı verilecek ve (Tekne Sahibi’ne ait olan ya da Tekne Sahibi’nin kullanımı için yetkilendirilmiş olduğu) Tekne ve/veya Biteknebul Deneyimi hakkında açıklama, fotoğraflar, konum, büyüklük, özellikler, mürettebat, sahiplik belgeleri, Tekne’nin müsaitliği, fiyat, iptal politikası, ilgili kurallar ve parasal koşullar da dahil olmak üzere çeşitli bilgiler sunmak zorundadır. Bir İlan’ın yayınlanmasından önce Hizmet Sağlayıcı bu İlan’ı kendi serbest takdirine göre onaylamalıdır, Hizmet Sağlayıcı’nın onaylamadığı İlan’lar Site üzerinde yayınlanmaz. Tekne Sahibi olarak yayınladığınız tüm İlanlar’dan ve söz konusu İlanlar’ın tüm içeriklerinin gerçeğe uygunluğundan sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Buna göre, yayınladığınız herhangi bir İlan’ın ve bir İlan sonucunda Tekne’nin Rezervasyon’unun ya da bir Kiracı tarafından kullanımının (i) herhangi bir üçüncü taraf ile girdiğiniz herhangi bir anlaşmayı ihlal etmeyeceğinden, (ii) (a) tüm yasalara, vergi yükümlülüklerine ve yayınladığınız bir İlan’a dahil olan herhangi bir Tekne’ye uygulanabilecek, sigorta gerekliliklerine, sahil güvenlik düzenlemelerine, imar kurallarına, marina düzenlemelerine ve Tekneler’in kiralanması ve işletilmesine ilişkin yasalar da dahil olmak üzere kural ve düzenlemelere uyduğunu, (b) üçüncü tarafların haklarıyla çelişmeyeceğini veya ihlal etmeyeceğini Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz. Hizmet Sağlayıcı bir Tekne Sahibi’nin uygulanabilir herhangi bir yasa, kural ve düzenlemeye uygunluğundan sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir anda ve önceden haber vermeksizin, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak herhangi bir İlan’a erişimi kaldırma ya da engelleme hakkını saklı tutar. Üye, bir Tekne için İlan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya Tekne’nin sahibi olduğunu veya Tekne’nin kiralama hakkını elinde bulundurduğunu kanıtlayan belgeleri ve Tekne’nin kiralanmasına ilişkin herhangi ilgili yasa tarafından şart koşulan tüm sigorta, lisans, izin ve sair belgeleri sunar. Üye, bir Deneyim için İlan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya ilgili hizmeti sağlamak için yasa tarafından şart koşulan tüm sigorta, lisans, izin ve sair belgeleri sunar. Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı ve Kiracılara aşağıdakileri taahhüt eder, beyan eder ve üstlenir: Tekne Sahibi Tekne ve İlan’ın yasal ve kullanım hakkını elinde bulunduran sahibidir ve/veya Tekne’yi kullanmak, kiralamak ve İlan sunmak konusunda hukuka uygun şekilde yetkilendirilmiştir ve/veya Tekne’nin kullanımı ve kiralanması ile İlan’ın oluşturulmasına ilişkin koşulsuz bir hak elde etmiştir. Tekne Sahibi Tekne‘nin kiralanması ve/veya Deneyim’in sağlanması için gereken tüm lisans, izin, sigorta ve herhangi diğer gereklilikleri edinmiştir ve bu lisans, izin ve sigortaların Hizmetler’in kullanımı sırasında, bu Şartlar & Koşullar’ın hükümde olduğu zaman zarfında ve ayrıca Kiralama Süresi boyunca yürürlükte kalmaya devam edecektir. Tekne Sahibi tarafından Site’ye yüklenen Tekne’ye veya Deneyim’e ilişkin herhangi bir resim, fotoğraf, çizim, ikon, logo, grafik, imaj, Site’de Kiracı tarafından kiralanan Tekne’ye veya satın alınan Deneyim’e aittir ve Tekne veya Deneyim ile ilgili verilen tüm bilgiler doğru ve gerçektir. Tekne Sahibi Kiracı’ya sağladığı hizmetler konusunda somut bilgi ve uzmanlık sahibidir ve hizmetlerini yerine getirirken en yüksek kalite standardına uyacaktır. (i) Hizmetler süresince, (ii) Kiralama Süresi boyunca ve (iii) bu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece ortaya çıkabilecek herhangi bir yükümlülüğü kapsayacak, itibar sahibi bir sigorta şirketince düzenlenmiş, bir veya birden fazla sigorta poliçesi vardır. Tekne Sahibi, İlan’ın Site veya Hizmet Sağlayıcı’nın işleri üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenecek bir yasa ya da idari düzenleme ihlaline sebep olmayacaktır. Kendisine ya da herhangi bir iştirak ya da ilişkili tarafına karşı, Hizmetler ya da Kiralama Süresi’nde sağlanan hizmetler üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenecek (i) hiçbir iddia bulunmamaktadır, (ii) hiçbir takibat veya soruşturma yapılmamaktadır veya yürütülmemektedir ve de (iii) hiçbir dava ya da icra takibi bulunmamaktadır. Tekne Sahibi Kiracılar’a hizmetlerini sağlarken makul özen ve beceri sergileyecektir. İşbu Sözleşme üçüncü kişi lehine düzenlemeler içermekte olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi uyarınca Tekne Sahibi’nin bir Kiracı ya da Kiracılar’a karşı yüklendiği tüm edimlerin ifasını ilgili Kiracılar da Tekne Sahibi’nden talep edebilir. İlan İçeriği Tekne Sahibi olarak Site üzerindeki tüm Tekne, Deneyim ve İlanlarınızdan ve İlanlar’ınızın tüm içeriğinden tek başınıza sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. İlanlar’ın Hizmetler vasıtasıyla halka açık olarak sunulacağını onaylar ve kabul edersiniz. Diğer Üyeler Tekne’nizi, veya Deneyim’inizi İlan’ınızda sağlanan bilgilere dayanarak, Hizmetler vasıtasıyla rezerve edebileceklerdir. Tekne Sahibi olarak Hizmet Sağlayıcı’ya, İnternet Sitesi’nde yayınlanan İlanlar’ınıza, Deneyimler’inize ve Tekneler’inize dair Üye İçeriği’nin Site’de yayınlanmasına ilişkin geri alınamaz bir izin ve kullanım hakkı sağladığınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Söz konusu izin ve kullanım hakkı, Hizmet Sağlayıcı’nın işinin tanıtımı için, Hizmet Sağlayıcı uygun bulduğu takdirde, bu İçerik ve Üyeler tarafından verilmiş tüm diğer bilgilerin, sosyal paylaşım siteleri, bültenler ve herhangi başka tür reklam ve ticari amaç için kullanımını kapsar, fakat bununla sınırlandırılamaz. Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’nin Site’ye yaptığı tüm yüklemeleri inceleyebileceğini ve de Hizmet Sağlayıcı’nın (i) isim soyad, şirket adı, Tekne adı, diğer sitelere bağlantılar, telefon numaraları gibi Tekne Sahibi’nin kimliğini ifşa ettiğine inandığı tüm bilgiler ve sair Üye İçeriği’ni ve (ii) Tekne Sahibi tarafından yapılan ve yasa dışı olduğunu düşündüğü / tahmin ettiği tüm bilgiler ve sair Üye İçeriği’ni ve (iii) Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ını ya da uygulamadaki yasaları veya mevzuatı ihlal ettiğine inandığı yüklemeler ve sair Üye İçeriği de dahil olmak üzere dilediği tüm içeriği kaldırabileceğini ya da yayınlamayı reddedebileceğini veya durdurabileceğini kabul ve beyan eder. Eğer Tekne Sahibi ve/veya ilgili İlan Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ına ya da uygulamadaki yasaya veya mevzuata uygunluk göstermezse Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne Hizmetler’ini sağlamayı askıya alabilir ya da durdurabilir. Her bir Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir başarı, kazanç ya da gelir vaadinde bulunmadığını peşinen kabul ederler. Bu çerçevede, Hizmet Sağlayıcı, hiçbir Tekne Sahibi’ne Site’de İlan vermesi halinde kiralama ilişkilerine gireceği ya da müşteriler / kiracılar bulacağı ya da para kazanacağı ya da gelir elde edeceği konusunda herhangi bir beyan ya da taahhüt vermemektedir. İlan Arama Üyeler Site içerisinde, açıklamalar, fotoğraflar, fiyatlar da dahil olmak üzere Tekne’ye veya Deneyim’e ilişkin bilgileri içeren uygun İlanlar’ı araştırıp görüntüleme ve Rezervasyon talep etme imkanına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmetler’i sağlarken ifşa ettiği bilgiler her bir Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya sağlanan bilgilere dayanır. Kiracılar’ın Site’ye yüklenen bilgileri kontrol etmeleri önemlidir. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne’ye veya herhangi bir İlan’a ilişkin Site’ye yüklenen bilginin doğru ve gerçek olduğuyla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu çerçevede herhangi bir İlan’la ilgili tüm sorumluluk ilgili İlan’ı oluşturan Tekne Sahibi’ne ait olup, Hizmet Sağlayıcı, İlanlar’da yer alan herhangi bir ifadenin veya bilginin doğru veya gerçek olduğu konusunda Üyeler’e herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Müsaitlik Verme, Özel Teklif ve Opsiyon Tekne Sahipleri Tekneler’inin ve Deneyimler’inin müsaitlik ve fiyatlarını ayarlamak, şart ve koşullarını yayınlamak, yaklaşan rezervasyonları yönetmek, Site’nin Üyeler’i ile iletişime geçmek, Rezervasyon Talebi almak, Özel Teklif vererek revize fiyat ve diğer şartlar yollamak, ödeme almak üzere Opsiyon vermek, hizmetleri karşılığında yorum almak ve diğer birçok konuda, bu Şartlar ve Koşullar’a tabi olarak (başka bir ifade ile Bu Şartlar & Koşullar’ın izin verdiği ölçüde) serbesttir. Bir Üye, Rezervasyon Talebi iletirken Tekne Sahibi’nden tarihler, fiyatlar ve diğer koşullara ilişkin Özel Teklif talep edebilir. İki taraf özelleştirilmiş koşulları Site’nin mesajlaşma özelliğini kullanarak tartışabilir. Belirli bir Tekne Sahibi ile iletişime geçmek isteyen bir Üye, Tekne sayfasında açılan talep penceresine planladığı Kiralama Süresi’ne dair tarihleri girmek zorundadır. Üye arzu ederse aynı sayfa üzerinden Tekne Sahibi’ne ilk mesajını da iletebilir. Bir Üye bir Tekne Sahibi’ne yalnızca bir İlan’a yönelik olarak mesaj atabilir. Tekne Sahibi, anlaşılan şartlara dayanarak Özel Teklif gönderme, söz konusu taleplerle ilgili olarak müsaitlik verme, ödeme için Opsiyon verme ya da talepleri reddetme konusunda serbesttir. Bir Üye ile Tekne Sahibi arasında gönderilen mesajlarda, (i) telefon numarası, (ii) tekne ismi, (iii) adres ve e-posta adresi dahil olmak üzere herhangi bir iletişim bilgisi (iv) isim, soyadı ya da Site’de gözükmeyen herhangi başka isimler de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgi yazmak kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Hizmet Sağlayıcı tüm mesaj akışlarını görüntüleme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı taraflar arasında paylaşılan herhangi bir tür kişisel bilgi paylaşımını tespit ettiği takdirde, bu Sözleşme’nin Bölüm – 14 isimli kısmında anlatıldığı gibi, Biteknebul Hesabı’nı askıya alma, sonlandırma ya da devre dışı bırakma hakkına sahiptir. Tekne Sahipleri Site’de gösterilen fiyat, müsaitlik ve diğer bilgileri güncel tutmak konusunda tüm sorumluluğa sahiptir. Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahibi ile Kiracı arasında iletişim kurulması için destek olmaktan sorumludur. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi ve Kiracı arasında mutabık kalınan konu ve hizmetlerin icra edilmemesi veya tam ve uygun icra edilmesinden sorumlu tutulamaz. Her bir Tekne Sahibi Site’de oluşturduğu ve/veya yayınladığı İlan’da gösterilen tüm bilgilerin (fiyatlar ve müsaitlik durumu dahil olmak üzere) doğruluğu, tamlığı ve gerçekliği konusunda Hizmet Sağlayıcı’ya ve Üyeler’e karşı her daim sorumludur. Site, herhangi bir Tekne Sahibi’nin kalite, servis seviyesi veya değerlendirmesi hakkında bir öneri veya onay mercii değildir ve bu şekilde değerlendirilmeyecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın tek yükümlülüğü, İlan’da belirtilen Tekne’nin kiralanması amacıyla Kiracı ve Tekne Sahibi statüsündeki ilgili Üyeler’in bir araya gelmesi konusunda simsarlık etmektir. Herhangi bir Kiracı ve Tekne Sahibi’nin Tekne Sahibi’nin oluşturduğu İlan’daki Tekne’nin veya Deneyim’in rezerve edilmesi konusuna anlaşması halinde, taraflar arasında işbu Şartlar & Koşullar çerçevesinde bir mesafeli satış sözleşmesi (“MSS”) kurulmuş sayılır. Söz konusu MSS ilgili Kiracı ve ilgili Tekne Sahibi arasında kurulacak olup, Hizmet Sağlayıcı söz konusu MSS’nin tarafı olmayacaktır. • REZERVASYON Rezervasyon Site üzerinden bir Kiracı, Site’de yayınlanan belirli bir İlan için bir Rezervasyon Talebi gönderebilir. Kiracı Rezervasyon Talebi yapar yapmaz Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ni e-posta, kısa mesaj veya bildirim yolu ile ya da Site üzerinden (kendi takdirine bağlı olarak bu yollardan biri ya da birçoğu ile) bilgilendirir. Tekne Sahibi iseniz ve Hizmetler vasıtasıyla bir Rezervasyon Talebi aldıysanız, bu Rezervasyon Talebi’ni talebin yapıldığı andan itibaren en geç yirmi dört (24) saat içinde onaylamanız ya da reddetmeniz gerekmektedir, aksi takdirde Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilebilir. Eğer Giriş Tarihi’nin başlangıcı ile Rezervasyon Talebi’nin yapıldığı an arasındaki süre yirmi dört (24) saatten azsa, Tekne Sahibi Rezervasyon Talebi’ni Giriş Tarihi’nin başlangıcına (00:00) kadar onaylamalı ya da reddetmelidir. Eğer bir Tekne’nin Rezervasyon Talebi’ni bahsi geçen yirmi dört (24) saatlik süre zarfında onaylama imkanınız olmaz veya reddetme konusunda kararsız kalırsanız, talep edilen Rezervasyon için Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutar ilgili Kiracı’ya iade edilebilir ve, eğer varsa, kredi kartı üzerindeki provizyon kaldırılabilir (bu ihtimaller, Sözleşme’nin Bölüm – 6 isimli kısmında detaylı bir şekilde anlatılmıştır). Rezervasyon, Tekne Sahibi’nin Rezervasyon Talebi’ni onaylamasıyla tamamlanır ve Kiracı ile Tekne Sahibi arasında (Kiracı’nın teklifi, Tekne Sahibi’nin de onayı olduğu için) MSS kurulur (Tekne Sahibi’nin MSS’nin yazılı ve mevzuata uygun olarak yapılmasıyla ilgili yükümlülükleri saklıdır.). Rezervasyon Talebi’nin onaylanması hukuken, Kiracı’nın ilettiği icabın kabul edilmesi niteliğindedir. Bir Rezervasyon Talebi’ni onayladığınızda Hizmet Sağlayıcı sizi ve Kiracı’yı e-posta, kısa mesaj veya bildirim yoluyla ya da Site üzerinden bilgilendirecektir. Tekne Sahibi, Üye’ye, Üye’nin talep edip etmemesinden bağımsız olarak, ödeme öncesinde Opsiyon verebilir. Bu özel durumda başka bir Rezervasyon Onayı’na gerek duyulmaz ve ödemenin yapılması ile MSSTekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulmuş olur. Opsiyon’un ne kadar süreyle geçerli olacağını Tekne Sahibi belirler. Tekne Sahibi ve Kiracı, dilerlerse MSS’yi yazılı şekilde tekrar onaylayabilirler (mevzuat uyarınca sözleşme imzalanması gerekli ise Tekne Sahibi MSS’nin imzalanmasını sağlamakla yükümlüdür). Hizmet Sağlayıcı MSS’ye veya Hizmet Sağlayıcı ve Kiracı arasında imzalanacak herhangi bir sözleşmeye taraf değildir ve bu sözleşmelerin şart ve koşullarıyla bağlı olmaz. Hizmet Sağlayıcı yalnızca MSS’nin kurulması için Kiracı ve Tekne Sahibi arasında simsarlık eden bir aracı olarak hareket eder. Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hüküm, Kiracı ve Tekne Sahibi arasında imzalanabilecek anlaşmalar da dahil olmak üzere diğer anlaşmaların herhangi bir hükmü ile çelişiyorsa, bu Sözleşme’de yer alan hüküm esas alınacaktır. Kiracı statüsünde bir Üye olarak Site üzerinden belirli bir Tekne Sahibi ile bir Rezervasyon yaptığınızda Rezervasyon Onayı’nı referans almanız gerekecektir ve Rezervasyon Onayı’nın ve ilgili Tekne Sahibi ile bu Rezervasyon’a özgü oluşturulan ödeme, iptal ve diğer koşulları içeren rezervasyon şartları ve koşullarının sizin için bağlayıcı olacağını işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Tekne Sahibi olarak davranış ve ihmallerinizden sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Tekne Sahibi olarak Site’de ya da başkaca mecralarda sizinle ilgili geçmiş müşteri deneyimleri, müşteri değerlendirmeleri ve sair bilgilerin Hizmet Sağlayıcı tarafından yayınlanabileceğini kabul edersiniz. • HİZMET BEDELLERİ VE ÖDEMELER Tam Rezervasyon Bedeli Kiracı, Site üzerinden bir Tekne Sahibi’nin Tekne’sini veya Deneyim’ini rezerve etmeye karar verdiğinde, Tekne Sahibi’nin Site’deki ilgili İlan’ında gösterilen Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi onaylar ve kabul eder. Her bir İlan’a ilişkin Tam Rezervasyon Bedeli’ne karar vermek, ve Tam Rezervasyon Bedeli’nin İlan’da (ya da İlan’la ilgili olarak) Türkiye’deki uygulanabilir olan tüketici mevzuatına uygun bir şekilde yayınlanmasını sağlamak Tekne Sahibi’nin sorumluluğudur. Bir Kiracı’nın Tekne Sahibi’nin Tekne’si ya da Deneyim’ine yönelik bir Rezervasyon talep ettiğinde Tekne Sahibi’nin söz konusu Rezervasyon için daha önceden belirlenmiş olan Tam Rezervasyon Bedeli ve bileşenlerini yukarı yönlü olarak değiştiremeyeceğini her bir Tekne Sahibi Hizmet Sağlayıcı’ya ve Kiracılar’a peşinen, kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumun tek istisnası minimum kiralama süresinin altına yapılan Rezervasyonlar’dır. Bu özel durumda, Rezervasyon Bedeli minimum kiralama süresi Rezervasyon Bedeli’ni aşmayacak şekilde günlük Rezervasyon Bedeli artırılabilir. Rezervasyon Talebi gönderebilmek için Kiracı’nın ödeme bilgilerini girmesi gerekir. Ödeme, kredi kartı, banka kartı ya da Hizmet Sağlayıcı tarafından kabul edilen herhangi başka bir ödeme yöntemi ile yapılabilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda Rezervasyon Talebi tamamlanmadan önce bu karta (tüm kira bedeline kadar) provizyon koyulabilir veya kredi kartı bilgileri saklanabilir. Ön Ödeme’ye eşit tutar Rezervasyon Talebi sırasında doğrudan çekilebilir ya da bloke edilebilir. Kredi kartı bilgilerinin saklanması ancak ödemenin alınmaması veya provizyon koyulması durumunda, Ön Ödeme Rezervasyon Onayı’nda alınır. Ödemenin banka kartı ya da herhangi başka ödeme yöntemi ile yapılması durumunda Ön Ödeme Rezervasyon Talebi sırasında tahsil edilecektir. Her halükârda, Ön Ödeme alınamaz ise Hizmet Sağlayıcı’nın Rezervasyon tamamlanmamış gibi hareket etme, ve ayrıca, dilediği zaman (kendisi ya da Tekne Sahibi aleyhine) herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın Rezervasyon’u iptal etme hakkı saklıdır. Tekne Sahibi'nin Kalan Ödeme'nin zamanlaması konusunda iki opsiyonu bulunmaktadır: Kalan Ödeme, Site üzerinden Zamanaşımı Tarihi'ne kadar veya Giriş'te doğrudan Tekne Sahibi tarafından tahsil edebilir (Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise Tekne Sahibi Rezervasyon’u iptal edebilir; bu durumda Kiracı’nın Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Kiracı’ya iade edilmez, ve Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz). Rezervasyon Talebi’nin iletildiği anda Zaman Aşımı Tarihi’ne girilmiş ya da bu tarih geçilmiş ve Tekne Sahibi Kalan Ödeme’yi Zaman Aşımı Tarihi’ne kadar tahsil etmeyi tercih etmiş ise, yukarıda belirtilen ödeme sürecinde Rezervasyon Bedeli’nin tamamı tahsil edilir (Eğer Ön Ödeme Rezervasyon Talebi’nin iletilmesi sırasında alınamaz ise Rezervasyon Talebi iletilmeyecek ya da sistem tarafından kabul edilmeyecek, iletildi ya da kabul edildi ise de daha sonra iptal edilecektir). Rezervasyon Talebi’nin gönderildiği an ile Giriş Tarihi arasındaki süre yirmi dört (24) saatten fazla ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon’u onaylamak ya da reddetmek için yirmi dört (24) saat verilir. Bahsi geçen süre yirmidört (24) saatten az ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon Talebi’ni onaylamak ya da reddetmek için Giriş Tarihi’ne (00:00) kadar süre tanınır. Eğer Tekne Sahibi bu zaman dolana kadar hiçbir aksiyon almazsa Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilir. Eğer bir Rezervasyon Talebi reddedilir, süresi dolar ya da iptal edilirse, eğer varsa, Kiracı’nın kredi kartına koyulmuş olan provizyon kaldırılır veya tahsil edilmiş olan tutar Kiracı’ya iade edilir. Bu Şartlar & Koşullar uyarınca, Tekne Sahibi’nin Kiracı’ya sağladığı hizmetlerin ifası Tam Rezervasyon Bedeli tahsil edilene kadar başlamayacaktır. Ücretsiz İptal Süresi Rezervasyon Onayı’nın alınmasını takiben Kiracı’ya Rezervasyon’u yeniden değerlendirmesi için Ücretsiz İptal Süresi tanınır. Ücretsiz İptal Süresi Rezervasyon Onayı’nın alınması ile başlar ve en çok üç (3) gün sürer. Eğer Zamanaşımı Tarihi ile Rezervasyon Onayı’nın alındığı tarih arasında üç (3) günden kısa süre varsa, Ücretsiz İptal Süresi Zamanaşımı Tarihi’nde sona erer. Eğer, Ücretsiz İptal Süresi boyunca Kiracı onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmek isterse, herhangi bir ücret ödemeden bunu gerçekleştirebilir. Ücretsiz İptal Süresi içinde Kiracı’nın onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmesi halinde, eğer, Rezervasyon Talebi sırasında Kiracı ödeme yöntemi olarak: • Kredi kartını seçtiyse, Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir. Eğer çekim yerine blokaj yapılmışsa, Ön Ödeme’ye eşit tutarda bloke, Kiracı’nın kredi hesabından kaldırılır. • Diğer yöntemleri seçtiyse, tahsil edilen Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir. Eğer Ücretsiz İptal Süresi sonlanana kadar Kiracı (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, Rezervasyon’un geri çekilmesi de dahil olmak üzere) Rezervasyon’u ile ilgili hiçbir aksiyon almazsa: • Kiracı’nın ücretsiz iptal hakkı geri dönülemez bir şekilde ortadan kalkar. • Tekne Sahibi Rezervasyon Onayı’nda bahsi geçen hizmetleri sağlamakla yükümlü hale gelir. • Bu andan itibaren Rezervasyon yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları altında izin verildiği takdirde iptal edilebilir. Hizmet Bedeli Tekne Sahibi, bir Kiracı ile Site ve Hizmetler’i kullanarak Rezervasyon sürecini tamamladığı takdirde (başka bir ifade ile Rezervasyon Onayı’nın Tekne Sahibi tarafından verilmesi veya Opsiyon gönderilmesi halinde Kiracı’nın ödeme yapması durumunda), Site ve Hizmetler’in kullanımı karşılığında Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Bedeli’ne hak kazanacağını ve Hizmet Bedeli’ni tahsil edeceğini tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri peşinen kabul ve beyan eder. Site’de gösterilen Rezervasyon Bedeli’nin Hizmet Bedeli’ni içerdiği tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri tarafından peşinen kabul edilmekte olup, Rezervasyon Bedeli Hizmet Bedeli’ni içerir şekilde değerlendirilecektir. Hizmet Bedeli, Site’de yayınlanan her bir Tekne ya da Deneyim için alınan Rezervasyon’da oluşan Rezervasyon Bedeli’nin (Hizmet Sağlayıcı tarafından Site üzerinde başka türlü belirtilmediği takdirde) %20’sine eşit tutardadır. Hizmet Bedeli, Tekne Sahibi’ne yapılan ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Tekne Sahibi ve Kiracı, Ücretsiz İptal Süresi’nin bitimi sonrasında Hizmet Bedeli’nin, bu Sözleşme’de tarif edilen durumlar dışındaki tüm koşullarda geri ödemesiz olduğunu onaylar ve kabul eder. Ödemeler Site üzerinden yapılan Rezervasyonlar için Hizmet Sağlayıcı tarafından Kiracılar’dan alınan tüm ödemeler, tahsil edilen tutardan Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın Tekne Sahibi’ne iletilmesi zorunluluğuna tabi olacak şekilde ÖHS tarafından tutulacaktır. Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutarlardan (duruma göre Ön Ödeme veya Rezervasyon Bedeli kadar olabilir.) Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar ÖHS tarafından, Çıkış Tarihi’nden en geç 5 iş günü sonra, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’na tabi olarak, Tekne Sahibi’ne iletilir. Hizmet Sağlayıcı, (i) Tekne Sahibi’nin Rezervasyon’a konu olan hizmetleri Kiracı’ya vermeye başlamasından önce, Kiracı tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılan ödemeleri Tekne Sahibi’ne iletmesi veya, (ii) tamamen kendi takdirine bağlı olarak, gerekli görmesi durumunda işbu Sözleşme’nin eki olan Tekne Sahibi Hizmet Sözleşmesi’ni Tekne Sahibi’nden imzalamasını ve orijinalini posta, orijinalin görüntüsünü ise e-posta veya mesaj yolu ile kendisine göndermesini talep edebilir. Tekne Sahibi Giriş Tarihi’nde Tekne Teslim Tutanağı’nı Kiracı’ya imzalatmak zorundadır. Tekne Sahibi tarafından, Tekne Teslim Tutanağının bir kopyası ya da okunabilir bir görüntüsü derhal mesaj ya da e-posta ile Hizmet Sağlayıcı’ya iletilir ve de aslı da Çıkış Tarihi’nden itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde posta yoluyla Hizmet Sağlayıcı’ya ulaştırılır. Kiracı olarak bir Rezervasyon’u iptal ederseniz, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’ndaki iade oranları uygulanacaktır. Duruma bağlı olarak, hiçbir iade sağlanmama ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Bu bağlamda, Kiracılar, her bir Rezervasyon Talebi öncesinde ilgili Rezervasyon’un (sınırlama niteliğinde olmamak üzere, İptal ve Değişiklik Koşulları dahil) tüm şartlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca, Ücretsiz İptal Süresi dolduğunda, bu Sözleşme’de tarif edilen istisnai durumlar dışında, Hizmet Bedeli iade edilmez ve Hizmet Sağlayıcı’nın (Hizmet Sağlayıcı tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak aksi yönde bir karar almadığı sürece) yapılmış olan ödemelerden Hizmet Bedeli düşülmüş tutarı Kiracı’ya iade zorunluluğu yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları’nda böyle bir yükümlülük açık bir şekilde öngörüldü ise mevcut olacaktır. Giriş Tarihi’nde, Tekne Sahibi tarafından, Tekne Kiracı’ya teslim edilir veya Deneyim’e ilişkin hizmetler verilmeye başlanır. Bu tarih itibarıyla, Tekne Sahibi’nin 7 gün içerisinde Tam Rezervasyon Bedeli’ne denk gelen tutarın faturasını keserek Kiracı’ya yollaması gerekmektedir. Bu Sözleşme’nin şartları altında Tekne Sahibi’nin ödeme almaya hak kazandığı ancak üzerinde mutabık kalınan hizmetlerin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya verilmediği ve talep üzerine Hizmet Sağlayıcı’nın ÖHS ve kart veren bankaya ilgili faturayı ibraz edemediği durumlarda, Hizmet Sağlayıcı ters ibraz riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskten kaçınmak için, aşağıdaki durumlarda Tekne Sahibi, Kiracı tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak kendisine yapılan ödemelerin faturasının görüntüsünü e-posta veya mesaj yoluyla hemen ve bir kopyasını posta yoluyla üç (3) gün içinde Hizmet Sağlayıcı’ya göndermelidir: (i) Rezervasyon’un Kiracı tarafından iptal edilmesi veya Kiracı’nın Giriş Tarihi’nde hizmeti almaması durumunda, (ii) Kiracı’nın Tekne, Deneyim, Tekne Sahibi ya da hizmet ilişkisiyle ilgili herhangi bir şikayeti, talebi, iddiası olması, herhangi bir ihtarname göndermesi, icra takibi başlatması ya da dava açması durumunda. Eğer yukarıda bahsedilen durumlarda Tekne Sahibi faturanın kopyasını Hizmet Sağlayıcı’ya yukarıdaki şartlarda iletmezse, Tekne Sahibi’nin bu Sözleşme’nin şartları altındaki her türlü ödeme alma hakkı sonlanır ve kendisine Kiracı tarafından yapılan ödemeleri ilk talepte Hizmet Sağlayıcı’ya olası bir ters ibraz talebinin karşılanabilmesi için iade eder. Eğer Hizmet Sağlayıcı promosyonel bir kampanya sunarsa, indirim ya da Kiracılar’a sağlanan herhangi başka bir fayda Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi tarafından, miktar ve yüzdesel oran Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalacak şekilde bölüşülür. Bu çerçevede, örneğin, Hizmet Sağlayıcı’nın belirli bir dönemde tüm kiralama fiyatlarında %10 (yüzde on) indirim yapmaya karar vermesi halinde, söz konusu %10 (yüzde on) tutarındaki indirimin ne kadarlık bir kısmının Hizmet Bedeli’nden karşılanacağına ve ne kadarlık bir kısmının da Rezervasyon Bedeli’nden karşılanacağına Hizmet Sağlayıcı karar verir. Hizmet Sağlayıcı bu çerçevede indirimin hiçbir kısmının Hizmet Bedeli’nden karşılanmamasına da karar verebilir. Her halükarda, Tekne Sahibi’nin herhangi bir Rezervasyon Talebi’ni kabul etmeme hakkı saklıdır. Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’yı ve çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini ve bağlı kuruluşlarını, Tekne Sahibi’nin veya çalışanlarının veya acentelerinin herhangi bir eylemi veya temerrüde düşmesi veya bu Şartlar & Koşullar’ın herhangi birinin ihlali nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın maruz kaldığı herhangi bir kayıp, hasar veya yükümlülüğe (cezai veya hukuki) ilişkin, yasal masraflar da dahil olmak üzere, tüm eylemlere, taleplere, maliyetlere, harcamalara karşı tazmin etmeyi taahhüt eder. Ödeme Konusunda Yetkilendirme Transfer Sözleşme’ne konu tahsilat ve iade işlemlerine ilişkin ve sadece bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’yı vekaleten hareket eden yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul eder. Hizmet Sağlayıcı’nın ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın yetkilendirdiği kişilerin yapacağı her türlü işlem Tekne Sahibi nezdinde kendisini temsilen yapılmış kabul edilecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın mal, ürün, hizmet bedeline ilişkin fon akışına aracılık edilmesi konusunda anlaştığı üçüncü kişi şirket veya şirketlerin (yani Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı ya da ÖHS) Hizmet Sağlayıcı'ya ödeme yapmasıyla ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın doğrudan ilgili tahsilatı yapmasıyla Tekne Sahibi’nin Hizmet Bedeli ödeme yükümlülüğü son bulur. Bu kapsamda, üçüncü kişi ÖHS’lerin kullanılması halinde, üçüncü kişi ÖHS’lerin Hizmet Sağlayıcı’ya ödeme yapması ve üçüncü kişi ÖHS’lere ait kayıtlarda, Hizmet Sağlayıcı’ya ilgili fonların aktarıldığının tespiti ile birlikte, üçüncü kişi ÖHS’ler ilgili ödeme yükümlülüğünden kurtulacak olup Tekne Sahibi, üçüncü kişi ÖHS’lerden bu hususta herhangi bir talepte bulunmayacağını ve/veya hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder. Para Birimi Para birimi konusunda işbu Sözleşme'de aşağıdaki ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir: "Rezervasyon Para Birimi" Kiracı’nın bir Rezervasyon için ödeme yapmak zorunda olduğu para birimini ifade eder. Kiracı bir Rezervasyon Talebi gönderdiği anda Hizmet Sağlayıcı İnternet Sitesi’nin çalışma mantığına ve ÖHS'nin altyapısına göre Rezervasyon Para Birimi’ni seçer. Servis Sağlayıcı Rezervasyon Para Birimi olarak sadece belirli bir sayıda para birimini destekler. Bir Rezervasyon için Rezervasyon Para Birimi ile İlan Para Birimi farklı olabilir. "Baz Para Birimi" Tekne Sahibi’nin bir Tekne veya Deneyim ilanı verirken seçtiği para birimini ifade eder. Hizmet Sağlayıcı pazarın dinamiklerine ve Tekne’nin konumuna göre belirli bir sayıda para birimini Baz Para Birimi olarak sunar. İlan Para Birimi ve Rezervasyon Para Birimi ile Baz Para Birimi’nin farklı olması durumunda, Rezervasyon Bedeli o anki kurdan diğerlerine çevrilir (hangi kurun esas alınacağını Hizmet Sağlayıcı kendi serbest takdirine göre belirler). Ekstra Hizmetlerin Bedeli her zaman Baz Para Birimi cinsinden ödenir. Ön Ödeme ile Kalan Ödeme’nin farklı anlarda alınması durumunda Kalan Ödeme Baz Para Birimi olarak hesaplanır ve/veya tutulur ve ödemenin elden yapılmadığı durumlarda, ödeme anında o anki kurdan Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir. Ödemenin elden yapıldığı durumlarda ödeme Baz Para Birimi cinsinden yapılır. Ancak Tekne Sahibi kabul ederse başka bir para birimi ile de elden ödeme yapılabilir, bu durumda Kiracı ve Tekne Sahibi’nin anlaştığı kur uygulanır (eğer hangi kur üzerinde anlaşıldığı konusunda ihtilaf var ise, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre belirteceği kur hem Kiracı hem de Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olacaktır). "İlan Para Birimi" Kiracı tarafından kendisine sunulan alternatifler arasından seçilen ve arama panelinde listelenen Tekneler’in veya Deneyimler’in Rezervasyon Bedelleri’nin gösterildiği para birimidir. Tekne Sahibi tarafından Baz Para Birimi cinsinden belirlenen Rezervasyon Bedeli arama panelinde ve İlan sayfasında o anki kurdan İlan Para Birimi’ne çevrilir. "Avro" Avrupa Birliği’nin resmi para birimini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında, Avro’nun TL karşılığının tespitinde hangi kurun esas alınacağını Hizmet Sağlayıcı kendi serbest takdirine göre belirleyecektir. Ödemelerin her biri ve tümü Rezervasyon Para Birimi cinsinden yapılır. Tekne’nin Rezervasyon Bedeli’nin Site’de tutulduğu Baz Para Birimi, Rezervasyon Para Birimi’nden farklı ise, Baz Para Birimi ödeme anında Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir. Üyeler, Hizmet Sağlayıcı’nın Rezervasyon Para Birimi ve Baz Para Birimi seçeneklerini (i) herhangi bir İlan için genel olarak, ya da (ii) İlan’ı yayınlayan/görüntüleyen Tekne Sahibi’ne ve Kiracı’ya dair özeliklere göre özel olarak, ya da (iii) tamamen kendi serbest takdirine göre sınırlayabileceğini peşinen kabul eder. Tekne Sahibi, seçtiği Baz Para Birimi’nin bulunduğu ülkenin mevzuatına uygun olmasından sorumlu olup, herhangi bir Tekne ya da Deneyim için seçtiği Baz Para Birimi ilgili ülke mevzuatına aykırı ise, bu aykırılıktan doğabilecek tüm süreçlerle muhatap olacak, Hizmet Sağlayıcı’yı doğabilecek her türlü zarardan ari/ber’i kılacak ve de hem Kiracı’nın hem de Hizmet Sağlayıcı’nın uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Hizmet Sağlayıcı’nın yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde, Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre, alınan ödemenin Rezervasyon tarihindeki veya Rezervasyon Talebi tarihindeki Rezervasyon Para Birimi karşılığı esas alınır. Hizmet Sağlayıcı döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. Üyeler herhangi bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon Bedeli’ni İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan İlan Para Birimi alternatiflerinden herhangi biri cinsiden görüntüleyebilir. Yuvarlama Hizmet Sağlayıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Tekne Sahipleri’ne ve Kiracılar’a yapılacak veya Tekne Sahipleri’nden ve Kiracılar’dan alınacak ödemeleri en yakın tam sayıya (en yakın tam TL, Avro veya desteklenen diğer para birimine) aşağı veya yukarı yuvarlayabilir. Örneğin, Biteknebul 101,50 TL’lik bir tutarı 102,00 TL’ye, 101,49 Avro’luk bir tutarı ise 101,00 Avro’ya yuvarlayabilir. • İPTAL VE DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI Tekne Sahibi bir İlan oluşturduğunda o İlan’a ilişkin iptal ve değişiklik koşullarını, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden birini seçerek belirtmek zorundadır. Aksi Sözleşme’de belirtilmediği sürece Rezervasyon süreci ve İptal ve Değişiklik Seçenekleri ile ilgili her türlü tarih Tekne’nin yerel saatine göre belirlenir. Bu çerçevede hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri, Tekne’nin yerel saatini baz alacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Rezervasyon sırasında Ön Ödeme Kiracı tarafından ödenir. Tekne Sahibi’nin yapacağı Rezervasyon Onayı sonrasında, Rezervasyon 3 (üç) gün süreyle (yani Ücretsiz İptal Süresi içinde) ücretsiz olarak iptal edilebilir (Zamanaşımı Tarihi’ne 3 (üç) günden az kalmış ise Zamanaşımı Tarihi’ne kadar ücretsiz iptal yapılabilecektir). Söz konusu Ücretsiz İptal Süresi dolduktan sonra yapılan iptallerde Ön Ödeme iade edilmez. Kalan Ödeme’nin, aksi Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilmedikçe, Zamanaşımı Tarihi’ne kadar yapılması gerekmektedir. Her halükarda Zamanaşımı Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı var ise, bu hak sonlanır. Site’de yayınlanan her bir İlan aşağıdaki İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden yalnızca birine tabi olabilir: Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 3 (üç) gün öncesidir. Yarı Esnek Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 7 (yedi) gün öncesidir. Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 14 (on dört) gün öncesidir. Süper Katı Rezervasyon: Zamanaşımı Tarihi, Giriş Tarihi’nden 30 (otuz) gün öncesidir. Hizmet Sağlayıcı işbu Sözleşme’de belirtmese bile yeni bir İptal ve Değişiklik Seçeneği’ni Tekne Sahipleri’ne sunabilir. Yeni İptal ve Değişiklik Seçeneği’nin geçerli ve bağlayıcı olması için Site’de yayınlanması yeterlidir. Tarih, Tekne, Deneyim ya da İlan tercihlerinde değişim yapmak suretiyle bir Rezervasyon üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu durumda, Kiracı’nın Rezervasyon’u iptal etmesi ve tercih edilen Tekne ya da Deneyim için yeni bir Rezervasyon Talebi yapması gerekmektedir. Eğer, Tekne Sahibi olarak onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederseniz, Tekne’yi teslim etmezseniz veya Deneyim’e ilişkin hizmetleri vermezseniz, Rezervasyon’u iptal etmiş sayılırsınız ve: (i) Hizmet Sağlayıcı İlan’ınızda bir Rezervasyon’u iptal ettiğinizi belirten otomatik bir değerlendirme yayınlamak da dahil olmak üzere size ve İlan’ınıza yönelik bazı yaptırımlar uygulayabileceğini, (ii) iptal ettiğiniz Rezervasyon’daki tarihler için takviminizi kapatmak zorunda olacağınızı ve/veya Hizmet Sağlayıcı’nın bu tarihleri bloke edeceğini, (iii) ödenmiş olan Ön Ödeme, Kalan Ödeme, Rezevasyon Bedeli ve sair tüm ödemeleri iade etmekle yükümlü olacağınızı, (iv) MSS’yi ihlal ettiğiniz için Kiracı’nın MSS’den ve kanundan doğan her türlü hakkını kullanabileceğini, (v), Kiracı’nın Site üzerinden sizinle ilgili değerlendirmesini yayınlama hakkının doğacağını ve bu durumun genel puanınızı olumsuz yönde etkileyebileceğini kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı dilerse, söz konusu iptal edilmiş Rezervasyon’a uygulanan Hizmet Bedeli’ni ilgili Tekne Sahibi’nden (i) Tekne Sahibi’nin alacağı bir sonraki Rezervasyon sırasında tahsil edilir (takas ve/veya mahsup edilir) (Bu durumda, iptal edilen Rezervasyon sonrası aldığı ilk Rezervasyon için Tekne Sahibi’ne yapılacak ödeme Rezervasyon Bedeli’nden Servis Bedeli düşülmüş tutardan iptal edilen Rezervasyon(lar)’a uygulanan Hizmet Bedeli düşülmüş tutara eşit olacaktır.), veya (ii) kendisine derhal ve nakden ödenmesini talep edebilir. Eğer Tekne Sahibi onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederse, Hizmet Sağlayıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Kiracı’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir, fakat Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracı’ya yeni bir Tekne sağlamak ya da iptal edilen Rezervasyon’a karşılık bir telafi seçeneği sunmak konusunda hiçbir zorunluluğu yoktur. Eğer Kiracı Rezervasyon’u iptal etmeksizin Giriş Tarihi’nde hazır bulunmazsa, Hizmet Sağlayıcı Kiracı’ya hiçbir para iadesi yapmaz, yapılmış olan tüm ödemeler iptal bedeli olarak tahsil edilmiş sayılır. Şüpheye mahal vermemek adına, Kalan Ödeme’nin Zamanaşımı Tarihi’ne kadar Site üzerinden tahsil edilmesi gereken durumda, Kalan Ödeme zamanında ödenmez ise Tekne Sahibi Rezervasyon’u iptal edebilir; bu durumda Kiracı’nın Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Kiracı’ya iade edilmez, ve Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz. Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya geç teslimatı veya Deneyim’e ilişkin hizmetlerin geç verilmeye başlaması durumunda, Tekne Sahibi ve Kiracı sorunu kendi aralarında çözmeye çalışır. Eğer anlaşmaya varılamazsa Kiracı Hizmet Sağlayıcı’yı bilgilendirir. Dört (4) saati aşan gecikmelerde Kiracı Rezevasyon’u iptal etme hakkına ve Site üzerinden yapmış olduğu ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın iadesine hak kazanır. Hizmet Bedeli’ni Kiracı’ya iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalmıştır. Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, Hizmet Sağlayıcı dilerse, ilgili Tekne Sahibi’nin alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sağlayıcı dilerse ilgili Hizmet Bedeli’nin kendisine derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir. Teslim edilen Tekne’nin İlan’ında detayları sağlanan Tekne olmaması durumunda Kiracı’nın herhangi bir iptal bedeli ödemeden Rezervasyon’u iptal etme hakkı doğar. Bu haktan faydalanmak için Kiracı’nın Hizmet Sağlaycı’ya ilanı verilen Tekne ile teslim alınan Tekne’nin örtüşmediği iddiasını kanıtlayan nitelikte fotoğraflar ulaştırması gerekir (Tekne Sahibi, Kiracı’nın Hizmet Sağlayıcı’ya göndereceği fotoğrafların ve Kiracı’ya ait sair belgelerin ve kayıtların kendisi (Tekne Sahibi) açısından bağlayıcı olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder). Kiracı, gereken uyuşmazlığı destekler nitelikteki fotoğrafları gönderdiğinde Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine kalmak üzere, Kiracı’ya tercih edilen Tekne’ye benzer özelliklere sahip bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Yeni bir Tekne bulunamazsa, Site üzerinden yapılan ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldüğünde kalan tutar Kiracı’ya iade edilir. Hizmet Bedeli’ni Kiracı’ya iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine bağlıdır. Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, ilgili Tekne Sahibi’nin alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sahibi dilerse ilgili Hizmet Bedeli’nin kendisine derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, Site üzerinden yapılmış ve Tekne Sahibi’ne ödenmiş tutarların işbu Şartlar uyarınca iadesi için önce söz konusu tutarların Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya ödenmesi gerekmektedir. • GİZLİLİK Bu Sözleşme’deki gizlilikle ilgili kurallar aşağıdaki konularda topladığımız bilgilere uygulanır: • Site’mizin Üyeleri; • Hizmetler’imiz kapsamındaki Tekne Sahipleri ve Kiracılar; • Bizimle iş yapan kişiler • Internet Sitesi’nin kullanıcıları • Sizin hakkınızda topladığımız bilgi Bir Tekne Sahibi, Kiracı ve bizimle iş yapan herhangi bir kişi Hizmetler’imizden faydalanmayı talep ettiğinde Sizler’den, ilgili yasa tarafından izin verilen sınırlar dahilinde, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kredi kartı numarası, hesap numarası ve son kullanma tarihini içeren bazı kişisel bilgiler toplarız. Bu bilgileri şu şekilde kullanırız: Bu bilgileri sizin kayıt işlemleriniz gerçekleştirmek, yapacağınız herhangi bir Rezervasyon’u işleme almak ve talep edilen Hizmetler’i sağlamak için toplarız. İlgili bilgiler daha sonra bizler, ÖHS, acentelerimiz ve/veya taşeronlarımız tarafından Hizmetler’in sağlanması için kullanılır. Site ve Hizmetler’i iyileştirmek amacıyla Site kullanımını izlemek için toplu bilgi ve istatistik de kullanabiliriz. Bu bilgiler sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri kapsamayacaktır. Hizmetler’imizi izlemek ve iyileştirmek amacıyla zaman zaman müşteri hizmetleri ajanslarına araştırma ve analiz amaçlı olarak bilgi sağlayabiliriz. Biz veya ÖHS, birlikte çalıştığımız ajanslar ve taşeron firmalar sizinle posta, e-posta ve telefon yoluyla ulaşarak hizmetlerimiz hakkında geri bildirim talep edebilirler. Kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için tüm makul çabayı göstereceğiz. Ancak, internet kullanımının tamamen güvenli olmadığını ve bu sebeple sizden internet yolu ile iletilen herhangi bir kişisel bilginin güvenliği ve bütünlüğü konusunda teminat veremediğimizden haberdar olmalısınız. Çerez Kullanımı Site’yi kullandığınızda, bilgisayarınız ve/veya tarayıcınız hakkında, kayıt ve istatistiki analiz amaçları için kullanılmak üzere, IP adresi ve benzeri bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler çoğunlukla kişisel olarak sizi tanımlamayacaktır. Online hareketleriniz ve internet kullanımınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Bunu, bilgisayarınızın sabit diskine çerez adında küçük bir dosya yerleştirerek yaparız. Çerezler birçok amaçla kullanılır: • Site’yi her ziyaret ettiğinizde sizi anımsamak • Site’ye erişimi hızlandırmak (her seferinde giriş yapmak zorunda kalmamanız için) • Kişisel tercihlerinizi depolamak • Sizin hakkınızda bir profil oluşturmak • Pazarlama ve reklam kampanyalarımızı daha doğru hedeflemek İnternet tarayıcılarının çok büyük bir çoğunluğu çerez kullanımına izin verir. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kabul edilmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparak Site’nin bazı özelliklerini kaybedebilirsiniz. • FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET Hizmet Sağlayıcı telif hakkı yasalarına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını bekler. Telif hakkı ya da sair fikri mülkiyet hakkı veya sınai mülkiyet hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden ya da ettiğine inanılan Biteknebul Hesapları ya da Üyeler’inin Site ile ilişiğini uygun şartlarda kesmek politikamızın ve Site uygulamamızın bir parçasıdır. Site’de sağlanan tüm görsellerin, içeriklerin, yazıların, resimlerin, videoların, yazılımların ve sair unsurların mülkiyeti Hizmet Sağlayıcı’ya ya da üçüncü kişilere aittir. Üye olarak bu Site’nin ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel bilgiler ve sair unsurlar içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, Site yoluyla size sunulan metin, grafik, logo, ikon, fotoğraf ve yazılım gibi içerikler, bilgiler ve bunların düzenlenip bir araya getiriliş biçimi Hizmet Sağlayıcı’ya ya da onun içerik sağlayıcılarına ya da üçüncü şahıslara aittir ve telif hakları, markalar, hizmet markaları ve patentler ya da diğer özel haklar ve yasalarca korunur. Hizmet Sağlayıcı Site’ye yerleştirerek telif hakkına tabi hiçbir materyalinin, görsellerinin, içeriklerinin, yazılarının, resimlerinin, videolarının, yazılımlarının ve sair unsurlarının lisans veya iznini hiçbir kullanıcısına vermiş sayılmaz. Ek olarak, burada bahsi geçen durumlar dışında, hiçbir materyal, görsel, içerik, yazı, resim, video, yazılım veya sair unsur hiçbir suretle, Hizmet Sağlayıcı ya da telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak ya da başka şekillerde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, paylaşılamaz ya da iletilemez. Ancak, Site’deki bilgilerin bir kısmını yazılı kopyasını kişisel, ticari olmayan, şirket içi kullanım ve kayıtlarınız için alabilirsiniz. Bunu yaparken, hiçbir materyali değiştiremezsiniz ve bu materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumayı kabul edersiniz. Bu izin size bilgi üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı vermez ve bu Şartlar ve Koşullar’ın ihlali ile birlikte iptal olur. Site’nin, burada tarif edilenden başka bir kullanımını yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve/veya diğer ülkelerin telif hakkı ve diğer yasalarını ihlal etmiş sayılırsınız ve cezai şartlarına tabi olursunuz. Üye olarak işbu madde 9’u ihlal etmeniz halinde, her bir ihlal için Hizmet Sağlayıcı’ya yüz bin Türk Lirası’nı ifaya ek bir cezai şart olarak ödemekle yükümlü kalırsınız. • DIŞ BAĞLANTILAR Site başka İnternet sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Hizmet Sağlayıcı söz konusu sitelerin müsaitliği ile ilgili bir sorumluluk taşımaz, bu siteleri tavsiye etmez ve bu sitelerin içerik, ürün ve diğer materyalleri hakkında sorumluluk veya yükümlülük sahibi değildir. Dış internet sitelerine verilen bağlantılar Hizmet Sağlayıcı tarafından bu sitelerin ya da bu sitelerin içeriklerinin, ürünlerinin, reklamlarının veya bu sitelerde sergilenen materyallerin ve sponsorlarının önerisi maiyetini taşımaz. Ayrıca, Hizmet Sağlayıcı herhangi bir bağlantı ya da bağlantı programını kaldırma hakkını her daim saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı, resmi olmayan bu site ve bağlantıların yazarlığı, editörlüğü ya da izleyiciliğini yapmaz. Hizmet Sağlayıcı, Site’ye bağlı herhangi bir üçüncü taraf niteliğindeki siteye yapılan erişimden doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir zarar, hasar ya da kayıp ile ilgili sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez. • REKLAM VERENLER Tekne Sahibi ya da Kiracı olarak, Site’de ürün ya da hizmetlerinin tanıtımını yapan reklam verenler ile iletişime geçebilir ya da bunların tanıtımlarına ve/veya kampanyalarına katılabilirsiniz. (Bu ürün ve hizmetlerin teslimat ve ödemesi de dahil olmak üzere) bu tür bir iletişim ya da katılıma ilişkin herhangi şart, koşul, beyan ve taahhütlerin yalnızca siz ve reklam veren arasında olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’nın bu tür bir iletişim, katılım veya ilgili parasal işlemlerden doğan herhangi bir yükümlülük, zorunluluk ya da sorumluluğu yoktur. • İZLENME Hizmet Sağlayıcı ya da onun atadığı kişiler (diledikleri zaman) Site’de gerçekleşen her türlü aktivite ya da Site üzerinden iletilen ve alınan her türlü bilgiyi izleme hakkını saklı tutar ve izleyebilir. Tüm Site kullanıcıları ve tüm Üyeler söz konusu izleme ve ilgili erişim konusunda peşinen ve gayri kabili rücu şekilde Hizmet Sağlacı’yı yetkilendirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine kalarak ve önden bilgi vermeksizin, uygunsuz bulduğu ya da (tamamen Hizmet Sağlayıcı’nın serbest takdirine göre) Şartlar & Koşulları’ı ihlal etmesi ihtimali olduğunu düşündüğü aktivite veya bilgi alışverişini inceleyebilir, sansürleyebilir ya da yasaklayabilir, fakat Hizmet Sağlayıcı söz konusu inceleme, sansürleme, yasaklama işlemlerini yapmak konusunda herhangi bir yükümlülük altında değildir. Söz konusu izleme sırasında tüm bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir ya da işbu Sözleşme ile izin verilen amaçlar için kullanılabilir. Site’nin kullanımı (izinli ya da izinsiz kullanımı) bu tür bir izlemeye rıza göstermek anlamı taşır. İzinsiz kullanımlar ya da izinsiz kullanıcılar hakkında Hizmet Sağlayıcı’nın kanundan, Sözleşme’den ve sair kaynaklardan kaynaklanan tüm hakları saklıdır. • KULLANICI DAVRANIŞLARI Kiracı ve Tekne Sahibi şunları kabul, beyan ve taahhüt eder: • Site’yi virüs, bozuk dosya ya da başkasının bilgisayarının işleyişini bozacak benzer herhangi başka bir yazılım ya da programlar yüklemek ve yaymak için kullanmayacağını; • Site ya da Site’ye bağlı herhangi bir ağa müdahale etmeyeceğini ya da onu bozmayacağını; • Site’nin ya da Site tarafından sunulan işlevlerin düzgün çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmayacağını ve buna sebep olacak cihaz, yazılım ya da rutin kullanmayacağını; • Hizmet Sağlayıcı’nın altyapısına makul olmayan ölçüde ve orantısızca büyük yük bindirecek bir aksiyon almayacağını; • Bu Site’yi finansal bilgiler de dahil olmak üzere Site’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ve saklamak amacıyla kullanmayacağını; • Kendisi dışında herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmeyeceğini ya da Tekne Sahibi ya da Kiracı’nın bir kişi ve kurum ile olan ilişkisini yanlış aksettirmeyeceğini ya da temsil etmeyeceğini; • Site’deki Hizmetler’i, ürünleri veya indirilebilecek verileri yasadışı amaçlar için kullanmayacağını; • Site’ye ve Site’ye bağlı ağlara ilişkin tüm düzenlemeler, politikalar ve prosedürlere uyacağını. • ASKIYA ALINMA, FESİH VE DONDURULMA Tekne Sahibi ya da Kiracı olarak, Hizmet Sağlayıcı’nın, kendi takdirine bağlı olarak, Site’ye erişiminizi engelleyebileceğini, Hizmet Sağlayıcı’nın bu Şartlar & Koşullar’ı ihlal ettiğinize ya da Şartlar ile tutarlı olmayan davranışlarda bulunduğunuza inanmasını ya da ikna olmasını da içeren herhangi bir sebeple sizinle ilişkili kullanıcı adı ve şifreyi kullanım dışı bırakabileceğini kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı Hizmetler’in (ya da bir kısmının) herhangi bir anda ya da zaman zaman, geçici ya da kalıcı olarak önden haber vererek ya da vermeksizin (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin her türlü üyeliği sonlandırma hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı’nın Site’de sağlanan hizmetlerin değiştirilmesi, askıya alınması ya da kaldırılması hususunda Siz veya bir başka üçüncü tarafa karşı yükümlülük sahibi olmadığını kabul edersiniz. Üyeler Biteknebul Hesap’larını diledikleri zaman dondurabilir. Bu durumda, Üye Site’nin dondurma ile ilgili kısmına müracaat etmelidir. Eğer varsa, Rezervasyon Onayı gerçekleşmemiş herhangi bir Rezervasyon Talebi iptal edilecektir; onaylanmış bir Rezervasyon durumunda ise bahsi geçen dondurma işlemi Kiralama Süresi ve tüm ilgili sonuçlarının bitmesi ve buna ek olarak tüm ilgili yükümlülüklerin ortadan kalkması üzerine gerçekleşecektir. Üyeliğin dondurulması, geçmişte gerçekleşmiş Rezervasyonlar’ın silinmesine ya da hesabın dondurulma tarihine kadar Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerin ortadan kalkmasına neden olmayacaktır. Geçmişte gerçekleşen Rezervasyonlar ve Sözleşme’den doğan tüm hak ve yükümlülükler ile doğası gereği yürürlükte kalması gereken (sınırlama niteliğinde olmamak kaydıyla, Kiracı’nın ve Tekne Sahibi’nin tazmin yükümlülüğüne dair tüm maddeler, fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili hükümler, ve ayrıca, madde 15 – “Çeşitli Uyarılar”, madde 16 – “Sınırlı Mesuliyet”, madde 21 – “Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme” bunlara dahildir) hükümler, Sözleşme’nin süresi dolmuş olsa bile yürürlükte kalacaktır. Biteknebul Hesabı’nın silinmesine izin verilmez. Bu Şartlar’daki tüm düzenlemelere ek olarak, Hizmet Sağlayıcı dilediği zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve de herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Site’yi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir, (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) Hizmetler’in tümünü ya da bir kısmını vermeyi durdurabilir. • ÇEŞİTLİ UYARILAR Hizmetler’i kullanmayı seçiyorsanız, bunu yaparken katlandığınız risk yalnızca size aittir. Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracılar ve Tekne Sahipleri de dahil olmak üzere, hiçbir Üye için geçmiş ya da referans taraması yapma zorunluluğu yoktur, fakat kendi takdirine bağlı olarak bu tür geçmiş ve/veya referans taramaları yapabilir. Hizmetler ve İçerik, ifade ya da ima edilen bir taahhüt olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır. Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir ürünün ya da hizmetin satılabilirliği ya da herhangi bir gelirin elde edilebilirliği, herhangi bir hizmetin ya da ürünün herhangi bir amaca uygunluğu ya da herhangi bir iş ya da işlemin hukuka uygunluğu ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediği konusunda herhangi bir Kullanıcı, Üye ya da sair kişiye herhangi bir beyan ya da taahhütte bulunmamaktadır. Hizmet Sağlayıcı, İlanlar, Deneyimler ve Tekneler de dahil olmak üzere Hizmetler ve İçerik’in ihtiyaçlarınızı karşılayacağını ya da kesintisiz, güvenli, ya da hatasız olarak kullanımda olacağına ilişkin Üyeler’e ya da sair kişilere hiçbir taahhüt vermez. Hizmet Sağlayıcı İlanlar’ın, Deneyimler’in, Tekneler’in, Hizmetler’in ya da İçerik’in kalitesine ilişkin ya da Hizmetler vasıtasıyla edinilen hiçbir içeriğin doğruluğuna, zamanlamasına, gerçekliğine, tamlığına ya da güvenilirliğine yönelik taahhüt vermez. Hizmet Sağlayıcı’dan ya da Hizmetler yoluyla alınan sözlü ya da yazılı hiçbir tavsiye ya da bilgi, burada açıkça ifade edilmeyen hiçbir taahhüt ya da yükümlülük yaratmayacaktır. Tekne Sahipleri ve Kiracılar da dahil olmak üzere Hizmetler’in kullanımı sonucunda iletişime ya da etkileşime geçtiğiniz diğer kişiler ve Üyeler ile olan tüm iletişim ve etkileşimlerden, özellikle bu kişilerle çevrimdışı olarak ya da yüz yüze buluşmaya karar verirseniz, bu buluşmanın Hizmet Sağlayıcı tarafından organize edilip edilmemesinden bağımsız olarak, yalnızca siz sorumlu olursunuz. Hizmet Sağlayıcı’nın Site’nin ya da Hizmetler’in hiçbir kullanıcısının ifadelerinin doğruluğunu kontrol etmek ya da hiçbir Tekne’yi veya Deneyim’i gözden geçirmek ya da denetlemek konusunda bir girişimde bulunmadığını kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı, Site veya Hizmetler’in kullanıcılarının davranışlarına ya da bunların, Site veya Hizmetler’in güncel ve gelecekteki kullanıcıları ile olan uyumluluğuna yönelik bir beyan ya da taahhütte bulunmaz. Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri’ne Kiracılar’dan ödeme almak amacıyla aracılık yapıyor olsa dahi, herhangi bir Kiracı’nın, Tekne Sahibi’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmaline ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, herhangi bir Kiracı’nın, Tekne Sahibi’nin ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmalinden sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı, Kiracı ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu tüm vergi, bedel ya da cezalara ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder, Kiracı ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu vergi, bedel ya da cezalara ilişkin herhangi bir yükümlülük altında değildir. Her bir Üye, kendi davranışları ya da ihmalleri nedeniyle (ki bunlara – herhangi bir sınırlama niteliğinde olmaksızın – herhangi bir verginin ya da sair kamu borcunun ödenmemesi, üçüncü kişiye karşı herhangi bir borcun ifa edilmemesi ve de eksik ifa edilmesi de dahildir) Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, Hizmet Sağlayıcı’nın her türlü zararını tazmin edeceğini Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt eder. • SINIRLI MESULİYET HİZMET SAĞLAYICI, İLİŞKİLİ TARAFLARI VE İÇERİK SAĞLAYICILARI VE ONLARIN İLGİLİ HİSSEDARLARI VE İLİŞKİLİ TARAFLARI, BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HERHANGİ BİR İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞ SEKTESİ, KAZANÇ YA DA ŞEREFİYE KAYBI, YA DA DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN YA DA SONUÇLANMIŞ HERHANGİ TÜRDE HASARA İLİŞKİN, BU TÜR BİR HASARIN VEYA KAYBIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VEYA TAVSİYE VERİLMİŞ VE BU TÜR HASARA UĞRANABİLECEĞİNE DAİR GERÇEK YA DA YARDIMCI NİTELİKTE HERHANGİ BİR BİLGİ EDİNMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP DEĞİLDİR. BU SORUMSUZLUK HALİ, KİRACI YA DA TEKNE SAHİBİ OLARAK SİZE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF TALEBİNDEN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE KAPSAR. HİZMET SAĞLAYICI, ÜYELER’İN YA DA SAİR SİTE KULLANICILARININ UĞRADIĞI HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET SAĞLAYICI, ÜYELER’İN YA DA SAİR SİTE KULLANICILARININ HERHANGİ BİR SEBEPLE HERHANGİ BİR KİŞİYE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU HERHANGİ BİR MEBLAĞDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET SAĞLAYICI HERHANGİ BİR İHMALİNDEN KAYNAKLANAN VE HERHANGİ BİR SİTE KULLANICISI, ÜYE YA DA BAŞKACA KİŞİ NEZDİNDE OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET SAĞLAYICI YA DA ONUN YÖNETİCİLERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MÜDÜRLERİ, VE/VEYA ÇALIŞANLARI, VE VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI ÖLÜM YA DA YARALANMA YA DA HASAR YA DA REZERVASYONLARIN İPTALİ YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN İHMALİNDEN VEYA HER NASIL OLURSA OLSUN TEKNE SAHİBİ’NİN DAVRANIŞ VE İHLALLERİNDEN DOĞAN GECİKMELERE VE ZARARLARA İLİŞKİN HERHANGİ YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA DEĞİLDİR. TEKNE YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN SİTE’NİN KULLANICILARI TARAFINDAN HASAR, KAYIP, EKONOMİK KAYBA YA DA SAİR ZARARA UĞRAMASI DURUMUNDA HİZMET SAĞLAYICI VE/VEYA YÖNETİCİLERİ VE/VEYA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE/VEYA MÜDÜRLERİ VE/VEYA ÇALIŞANLARI VE/VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLA İLGİLİ OLARAK (SÖZ KONUSU HASAR, KAYIP VE ZARARLARIN TAZMİNİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMAYACAKTIR. • TAZMİNAT (a) Hizmetler ya da İçerik’e erişiminiz ya da bu Şartlar’ın ihlali, (b) Üye İçeriği’niz (c) (i) herhangi bir Üye ile etkileşim, (ii) bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon’u (iii) İlan oluşturulması (iv) bir Tekne’nin kullanım ya da durumu sonucunda ortaya çıkabilecek, bir Tekne’nin veya Deneyim’in Rezervasyon’u sonucu oluşan yaralanma, kayıp ya da hasarlar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, (yasal masraflar ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) tüm iddia, yükümlülük, hasar, kayıp ve giderlerden Hizmet Sağlayıcı ve ilişkili taraflarını ve iştiraklerini, ve onların çalışanlarını, yönetim kurulu üyelerini, müdürlerini acentelerini, temsilcilerini sorumlu tutmayacağınızı peşinen ve gayrikabili rücu kabul edersiniz. • DUYURULAR Bu Şartlar’ın değiştirilmesi de dahil olmak üzere izin verilen veya burada gerekli görülen tüm bildirim, uyarı ve iletişim Hizmet Sağlayıcı tarafından (i) e-posta ile (her durumda, sağlamış olduğunuz e-posta adresine) ya da (ii) Site’de yayınlanarak paylaşılacaktır. E-posta ile yapılan bildirimler için, e-posta’nın gönderildiği tarih bildirimin iletildiği tarih kabul edilecektir. İşbu Site’yi kullanarak Site’deki duyuruları takip edeceğinizi ve de bunlar hakkında bilgi sahibi olacağınızı Hizmet Sağlayıcı’ya beyan ve taahhüt edersiniz. • MÜCBİR SEBEPLER Hizmet Sağlayıcı kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, terör olayları, her türlü siyasi olaylar, darbe girişimleri, hava şartları, idari kararlar, salgın hastalıklar, seyahat yasakları ve sınırlamaları, endüstriyel ya da işçi ihtilafları ya da kontrolü dışında olan herhangi benzer olay(lar)dan dolayı yükümlü değildir. Bu maddede sayılan olayların hepsi ve benzerleri birer mücbir sebep hali olarak sayılacaktır. Mücbir sebep nedeniyle borçlarını ifa edemeyen taraf bu gecikmeden ve/veya ifasızlık halinden sorumlu tutulamayacaktır. Bir Kiracı’nın mücbir sebepten dolayı denize açılamaması durumu ile ilgili olarak, Tekne Sahibi Kiracılar’a genel bir kural olarak şu 3 opsiyondan birini sunar: (i) Ön Ödeme, Kalan Ödeme ve Rezervasyon Bedeli de dahil olmak üzere Kiracı tarafından yapılmış tüm ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilir, (ii) Rezervasyon – aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde – ileri bir tarihe ertelenir, (iii) Kiracı’nın seçimine göre Ön Ödeme, Kalan Ödeme ve Rezervasyon Bedeli de dahil olmak üzere Kiracı tarafından yapılmış tüm ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilir veya Rezervasyon – aşağıda açıklanan kurallar çerçevesinde – ileri bir tarihe ertelenir. Yukarıdaki (ii) ve (iii) numaralı opsiyonlar çerçevesinde Rezervaryon’un ileri bir tarihe ertelenmesi şu şekilde olacaktır: Tekne Sahibi’nin Kiracı’ya önerdiği, takip eden 2 sezon içerisinde yer alan müsait tarihlerden biri Kiracı tarafından seçilecektir. Tekne Sahibi Kiracı’ya en azından 6 farklı tarih önerecektir. Tekne Sahibi önerdiği tarihleri belirlerken ilk Rezervasyon uyarınca Tekne’nin hangi aylar içerisinde kiralanması gerektiğini de dikkate alacaktır (“Rezervasyon Ayları”). Bu çerçevede, Tekne Sahibi’nin önerdiği tarihlerden en azından 2 tanesi, takip eden 2 sezon içerisindeki Rezervasyon Ayları içerisinde yer alacaktır (örneğin, Rezervasyon ilk başta Temmuz ayı için yapıldı ise, önerilen tarihlerden 2 tanesi takip eden 2 sezon içerisindeki Temmuz ayında/aylarında yer alacaktır). Tekne Sahibi’nin burada yazan kurallara uygun bir şekilde alternatif tarih önermemesi halinde ücret iadesi yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. Eğer Tekne Sahibi kendi “hesap sayfasında” bu opsiyonlardan birini özel olarak seçmezse, “(iii)” numaralı opsiyon otomatik olarak seçilmiş sayılacaktır. Hizmet Bedeli’ni iade edip etmemek Hizmet Sağlayıcı’nın tekdirine bağlıdır. Rezervasyon’un ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda Rezervasyon Bedeli ve sair ücretlerde/bedellerde farklar oluşabilir. Bu ücret farkları (ilk Rezervasyon için belirlenen bedeller/ücretler ile değişen tarih için uygulanacak bedeller/ücretler arasındaki farklar) Kiracı tarafından karşılanacaktır. Söz konusu mücbir sebep, Tekne’nin arızalanması gibi başka bir Tekne seçilerek engellenebilecek nitelikte bir durum ise, Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kiracı’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Alternatif bir Tekne bulunabilirse, ilk Rezervasyon’a ait ödemeler ikinci Rezervasyona ait Rezervasyon Bedeli ile takas ve/veya mahsup edilir. Ancak Hizmet Sağlayıcı dilerse Kiracı Tarafından iptal edilen Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılmış olan ödemelerin Kiracı’ya derhal ve nakden ödenmesini Tekne Sahibi’nden talep edebilir. • CAYMA HAKKI VE FESİH 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca Tüketicilerin cayma hakkı (a) İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (b) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara, (i) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (j) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz. Hizmet Sağlayıcı’nın verdiği hizmet de “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine” ilişkin bir hizmet olduğu için Üyeler’in Site aracılığıyla satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili (bunlara – kısıtlama niteliğinde olmaksızın – her türlü Deneyim ve Tekne kiralama dahildir) cayma hakkı bulunmamaktadır. • UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na uygun olarak yorumlanır, Sözleşme’yle ilgili ve Sözleşme’den doğan ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. BU SİTE’YE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HİZMETLERDEN FAYDALANARAK BU SÖZLEŞMENİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNUZU VE TÜM ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. EĞER BU SÖZLEŞME TARAFINDAN BELİRLENEN HERHANGİ BİR ŞART VE KOŞULU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE’DEN ÇIKIŞ YAPINIZ. İşbu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu sadece bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup, bu Sözleşme’nin İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki ya da farklılık olması halinde Türkçe versiyon uygulanacaktır. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), merkezi Levent Mah. Ülgen Sok. 4. Gazeteciler Sitesi A2 / 2 Blok No:12 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan, 925051342600018 mersis no’lu Biteknebul Teknoloji ve Turizm Anonim Şirketi unvanlı şirketimiz (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerle kurduğumuz ticari ilişkilerimiz kapsamında, işlettiğimiz www.biteknebul.com adresinde yer alan internet sitemizin (“Site”) üyeliği çerçevesinde ve/veya sizlerle olan sözleşmesel ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bildirim metni içerisinde tanımlı ifadeler, KVKK ve KVKK ile ilgili olarak çıkarılan mevzuatta belirtilen tanımları ifade etmektedir. Bazı tanımlı ifadeler şu şekildedir: Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, Kişisel verilerin işlenmesi: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel veri: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,ifade etmektedir. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında kişisel veri ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. Kategori I: Kimlik ve iletişim bilgileri (ad, soy ad, telefon, e-posta, adres, doğum tarihi, cinsiyet, üye fotoğrafı, denizcilik lisansı ve tekne kullanımına ve/veya işletilmesine dair sair belge ve izinlerin varlığı, üyelerin kendileri hakkında iletecekleri, üyelik formunda ve sair alanlarda “Hakkında” başlığı altında sağlanacak sair bilgiler) Kategori II: Üye bilgisi, üye işlem bilgisi ve finansal bilgi (üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Şirket’imizin hizmetlerinden yararlanılan tarih ve saate ilişkin veriler, fatura ve ödeme bilgileri, paylaşılan yorumlar, yorumlara verilen cevaplar gibi veriler) veya işbu Aydınlatma Metni'nde sayılan diğer ve her türlü kişisel veri Kategori III: Tekne sahiplerinin tespitine yarayabilecek bilgiler (Kategori I altındaki bilgilere ek olarak, tekne sahiplerinin tespitine yarayabilecek tekne bilgileri, kiraya sunulan tekne adı, tekne özelliklerine dair bilgiler) Kategori IV: İşlem güvenliği bilgileri (parolalar) Kategori V: Çerez (cookie) kayıtları ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen, üretilen – ve yukarıdaki diğer kişisel veri kategorilerine girmeyen – her türlü kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez, özel nitelikli verilerin paylaşılmasını talep etmez. Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında – hangi iletişim yöntemi kullanılırsa kullanılsın – özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmayınız. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, Site’yi kullanmanız, Şirket ile aranızdaki Sözleşmeler’in ifası, Site üzerinden tekne kiralama sözleşmelerine taraf olmanız çerçevesinde ifası amacı çerçevesinde şu amaçlar doğrultusunda işlenmektedir: • • Tekne müsaitliği sorgulanması, tekne rezerve edilmesi, tekne sahibi ile kiracılar arasında tekne kiralama sözleşmeleri (mesafeli satış sözleşmeleri) kurulabilmesi, kurulan tekne kiralamasına dair sözleşmelerin ifa edilebilmesi, şikayetlerin çözülebilmesi için, her türlü sorun ve deneyim hakkında bilgi alınabilmesi, • • Sizden gelen çağrıların, e-postaların, mesajların karşılanması ve yardım/destek talep ve ihtiyaçlarınıza cevap verilmesi, • • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyetin çözüme kavuşturulması, • • Sizin talep etmeniz halinde, ya da sosyal medya da dahil olmak üzere herhangi bir mecrada şikayetler olması halinde Şirket’imizin internet sayfaları, uygulamaları, platformları nezdindeki ve Site nezdindeki hesabınızın incelenmesi, • • Şirket’imizin finansal yönetiminin sürdürülmesi, bu çerçevede gerekli raporların hazırlanması, • • Hizmet kalitemizin kontrolünün sağlanması, bu çerçevede müşteri memnuniyeti denetimi yapılması, böylece hizmet kalitemizin arttırılabilmesi, • • Satış ve pazarlama faaliyetleri ile finansal planlama amacıyla analizler ve çalışmalar yapılması, mevcut iş, işleyiş ve kullanım koşullarının güncellenmesi, mevcut ve gelecekteki uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin, Şirket’imize ait ve Şirket’imizin kullandığı platformların, yazılımların, uygulamaların iç ve dış insan kaynağı desteği ile geliştirilmesi, iyileştirilmesi, güncellenmesi ve ürün ve hizmetlerimizin pazarlanması, • • Uygulamalarımız ve Site / sitelerimiz üzerindeki davranışlarınızın takibi ile bunlara dayanarak size kişiselleştirilmiş, daha kolay, hızlı ve de kaliteli hizmet sunulabilmesi, bu kapsamda sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili tanıtımlar yapılabilmesi, • • Kendi takdirimize göre gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüzde, yurt içindeki ve yurt dışındaki potansiyel ve mevcut tekne sahiplerine, ürün ve hizmet tedarikçilerine destek ve bilgi verilmesi, • • Şirket'in stratejilerinin planlanması ve uygulanması, bu çerçevede iş ortakları, ürün ve hizmet tedarikçileriyle ve tekne sahipleriyle olan iletişimin ve ticari ilişkilerin yönetimi ve idamesi, ürün ve hizmet tedarikçilerinin ve tekne sahiplerinin performans değerlendirmeleri, • • Üyelere yayınlar, raporlar, bültenler, tanıtımlar, bildirimler gönderilmesi, üyelerin sorularının yanıtlanması ve kaliteli bir üye hizmeti sunulması, yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi, üyelere pazarlama yapılması, gerekli diğer hallerde üyelerle iletişim kurulması, üyelerin bilgilerinin güncellenmesi ve de tercihlerinin daha iyi tespit edilmesi, pazar araştırmaları ve anketler yapılması, hukuki zorunluluklarımızın ifa edilmesi. Yukarıda açıklanan amaçlara ek olarak: • • Benzer şekilde, kişisel verilerinizin Şirket’imizin taraf olduğu herhangi bir uyuşmazlığa ya da adli ya da idari talebe konu olması halinde, meşru savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla ve de meşru savunma hakkımız için gerekli olduğu çerçevede, veya idari makamlar, savcılıklar ve mahkemelerin hukuka uygun bir şekilde tarafımızdan kişisel verilerinizi paylaşmamızı istemeleri halinde, kişisel verileriniz, mahkemeler, savcılıklar, avukatlar, bilirkişiler, arabulucularla ve sair kurum ve kişilerle paylaşılabilecektir, bu paylaşım amacıyla ve de söz konusu savunma hakkımızı korumamız amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. Tekne sahipleri ile kiracılar arasında herhangi bir sözleşmesel ilişki kurulması halinde, söz konusu sözleşme çerçevesinde kişisel veri alan taraf da söz konusu kişisel veriler açısından veri sorumlusu haline gelmekte olup, söz konusu üyelerimizin veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştireceği işlemler bakımından herhangi bir talebiniz olması halinde bu talebiniz ilgili üyelerimize / üyemize iletilecektir. Ancak bu şekilde veri sorumlu olan üyelerimiz, taleplerinize uygun davranmaları konusunda ve de veri sorumlusu sıfatıyla sahip oldukları yükümlülüklere uymaları konusunda Şirket’imiz sorumluluk sahibi değildir. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz Şirket’imiz tarafından Site’ye üye olunması sırasında ve sonrasında Site aracılığıyla doldurulan formlar, e-mail iletişimi, Site’ye bilgilerini yüklediğiniz iletişim kanallarıyla sizinle iletişime geçilmesi, erişime açık olan ya da Şirket’imizin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları ve sosyal medya mesajları veya çağrı merkezimizin sizlerle yaptığı görüşmeler aracılığıyla ya da fiziki olarak posta/kargo yolu ile veya – söz konusu olması halinde – yüz yüze yapılan toplantılar ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi için, KVKK madde 5 altında belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir: • • Kanunlarda açıkça öngörülmesi(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: tümü) • • Kiracı ve tekne sahibi statülerindeki site üyeleri aralarında sözleşme kurulması, veya herhangi bir üyemiz ile Şirket’imiz arasında sözleşme kurulması veya bu sözleşmelerden herhangi birinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: tümü) • • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: tümü) • • Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde)(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: I, II, III) • • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: I, II, III, IV, V) • • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması(Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: I, II, III) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında açıklanan amaçlarla ve “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi” başlığı altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak, kişisel verileriniz KVKK madde 8 çerçevesinde yurt içindeki ve KVKK madde 9 çerçevesinde (açık rızanızı alarak) yurtdışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilir: İştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, her türlü ürün ve hizmet tedarikçilerimiz, verilerimizi bulut sisteminde sakladığımız üçüncü kişi yazılım ve donanım sağlayıcıları, server hizmeti tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, gerekli olması halinde başkaca Site üyelerimiz. Bu çerçevede, tekne kiralamak isteyen üyelerin kişisel verileri, kiralamak istedikleri teknenin sahibi olan Site üyelerimiz ile paylaşılabileceği gibi, tekne sahibi üyelerimizin bilgileri de bu üyelerin teknelerini kiralamayı düşünen Site üyelerimiz ile paylaşılabilmektedir. KVKK madde 5 ve madde 6 altında sayılı istisnalar haricinde, veri sahibinin açık rızası olmadan veriler üçüncü kişilere aktarılamayacaktır. Verilerin yurtdışına aktarılması ise, KVKK madde 9/2 altında düzenlenen istisna dışında veri sahibinin açık izni olmadan gerçekleşmeyecektir. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI KVKK madde 11 çerçevesinde, herkes Şirket’imize başvurarak kendisiyle ilgili olarak a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) KVKK madde 7 uyarınca, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir. Herkes, KVKK madde 11’de belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kendisi tarafından Şirket’imize daha önce bildirilen ve Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirket’imize iletebilir. Başvurular için iletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır. Yazılı başvurular ilgili veri sahibinin ıslak imzasını içermelidir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurularda ayrıca, talep sahibinin adı, soyadı, imzası, T.C. kimlik numarası veya uyruğu ve pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligat adresi, varsa e-posta adresi, varsa telefon ve faks numarası, ve talebinin yer alması gereklidir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler ve başvuru sahibinin kimliğini tespite yarayan belgeler başvuruya eklenir. Şirket’imiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevap için on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. İLETİŞİM BİLGİLERİ Seyahat Merkezi Organizasyon Tur. Tic. Şti. Süvari Caddesi Kartaltepe Mahallesi No:1-1 Küçükçekmece/İstanbul CEZAİ YAPTIRIMLAR biteknebul.com kiracıların haklarını korumak ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına, Hizmet Şartları Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Para Transfer Sözleşmesi’nde alınan önlemlere ek olarak bazı kurallar belirlemiştir. Bir tekne sahibi olarak bu kuralları ihlal etmeniz durumunda, ihlalin yol açtığı müşteri memnuniyetsizliği ile orantılı olacak şekilde bazı cezai yaptırımlar uygulanır. Tekne sahibi olarak, kabul etmiş olduğunuz bir rezervasyonu belirlenmiş şartlara uygun olarak yerine getirmeniz beklenmektedir. Mücbir sebepler dışında almış olduğunuz bir rezervasyonu iptal etmeniz durumunda, 6 ay süre ile hesabınız askıya alınır. Bu süre zarfında halihazırda alınmış olan diğer rezervasyonları yerine getirmeniz beklenir. Tekne sahibi ve mürettebatın kiracılar ile olan iletişimine özen göstermesi beklenmektedir. Mürettebat tarafından yüz kızartıcı suç işlenmesi durumunda süresiz olarak biteknebul.com sisteminden çıkarılırsınız. Tekne sahibi veya mürettebatın, misafirlerle uygunsuz biçimde kontak kurması, rahatsız edici şekilde fiziksel temasata bulunması, ırkçı, tehdit edici, ayrımcı, cinsel tercihlere saygı duymayan, ahlaki ve toplumsal kurallara uymayan söylem ve davranışlarda bulunması durumunda, yapılan değerlendirme sonucunda, 12 aydan kısa süreli olmayacak şekilde biteknebul.com hesabı askıya alınır. Tekne sahibi olarak gerekli minimum ehliyet, deneyim ve yetkinliklere sahip olmayan bir kaptan veya mürettebat ekibi ile hizmet vermeniz durumunda, 3 aydan kısa süreli olmayacak şekilde, ancak her halükarda ilgili eksiklik tamamlanana kadar biteknebul.com hesabınız askıya alınır. Tekne sahibi olarak, biteknebul.com rezervasyon sürecinin dışına çıkmaya çalışmnanız, iletişim bilgilerinizi kiracıyla paylaşmanız veya kiracıyı farklı bir bir platform veya mecradan kiralama yapmaya yönlendirmeniz durumunda biteknebul.com hesabınız 12 ay süreyle askıya alınır. Kiracının ilanınıza ilişkin talep oluşturması ve tekne sahibi olarak bu rezervasyon talebini onaylamanız durumunda, rezervasyon bedelinde ve diğer fiyat bileşenlerinde yukarı yönlü herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Onay vermiş olduğunuz bir rezeryason talebine ilişkin olarak fiyatı yukarı yönlü revize etmeye çalışmanız durumunda iligili ilanınızın takvimi 1 ay süre ile kapatılır. Misafirlerin güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunmanız durumunda, yapılacak inceleme neticesinde, 6 aydan kısa süreli olmamak üzere biteknebul.com hesabınız askıya alınır. Tekne sahibi olarak belirlenmiş rotanın dışına çıkmanız veya taahhüt ettiğiniz rotayı gerekçe göstermeden iptal etmeniz durumunda ilgili ilanınızın takvimi 1 ay süre ile kapatılır. Teknede çalışan kategorisinde belirtilenden fazla kişi bulunması durumunda ilgili ilanınızın takvimi 3 ay süreyle kapatılır. Tekne sahibi olarak ilanda belirtilen tekneden farklı bir tekne ile hizmet sunmaya çalışmanız ve misafirin bu değişikiliği kabul etmemesi durumunda, biteknebul.com tarafından hesabınız 12 ay süreyle askıya alınır. Tekne sahibi olarak, mücbir sebepler dışında, tekneyi misafire 4 saatten daha geç teslim etmeniz durumunda, ilgili ilanınızın takvimi 1 aydan kısa süreli olmayacak şekilde kapatılır. Mücbir sebepler dışında tekneyi misafirinize teslim etmemeniz durumunda ise biteknebul.com hesabınız süresiz olarak askıya alınır. Tekne sahibi olarak biteknebul.com’da yer alan ilanlarınıza ilişkin bilgilerin doğruluğundan ve tamlığından sorumlu olursunuz. Yanlış ve eksik bilgi nedeniyle misafirlerinizin herhangi bir sorunla karşılaşması durumunda, ilanınız 3 aydan kısa süreli olmamak üzere askıya alınır. Temel tekne özellikleri olan, uzunluk, kamara sayısı, misafir kapasitesi gibi sonradan tamamlanması mümkün olmayan özelliklere ilişkin bilgilerin hatalı olması durumunda ise ilan 12 ay süreyle askıya alınır. Son bir yıl içerisinde 2 rezervasyonu geçerli bir sebep göstermeden iptal etmeniz durumunda biteknebul.com hesabınız 6 ay süreyle askıya alınır. Vermiş olduğunuz opsiyonu geçerli bir gerekçe göstermeksizin bozmanız durumunda biteknebul.com hesabınız 1 ay süreyle askıya alınır. Rezervasyon gerçekleştikten sonra misafirin iletişim taleplerine geçerli bir sebep olmaksızın 24 saatten uzun süre cevap verilmemesi durumunda, ilgili ilanınızın takvimi 1 ay süreyle kapatılır. Misafirinizin rahatsız edici derecede hijyenik olmayan koşullara (çok ağır koku, hastalık taşıdığı bilinen haşarat, zehirli ve iğneli böcekler, pireler veya parazitler vb.) maruz bırakılması durumunda, 12 aydan kısa süreli olmayacak şekilde, ancak her halükarda ilgili sorun çözülene kadar ilanınız askıya alınır. Yukarıdaki kurallara uymayan ve cezai yaptırıma maruz kalan tekne sahiplerinin Süper Tekne Sahibi statüsü 3 aydan kısa süreli olmayacak şekilde, cezanın uygulandığı süre zarfında düşer ve ilanları biteknebul.com tarafından herhangi bir mecrada ön plana çıkarılmaz. TEKNE SAHİBİ HİZMET STANDARTLARI biteknebul.com hizmet kalitesini hukuki sözleşmeler (Kullanım Şartları Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Para Transfer Sözleşmesi), Cezai Yaptırımlar, yorum ve puanlama özelliği ve Tekne Sahibi Hizmet Standartları ile sağlamaktadır. Tekne Sahibi Hizmet Standartları öneri niteliğinde olup herhangi bir hukuki veya cezai bir yaptırıma bağlanmamıştır. Bununla birlikte, bu standartlardan taviz vermeniz durumunda, bu durumun kullanıcı yorumlarına ve gelecekte alacağınız rezervasyon talebi sayısına olumsuz yönde yansıyacağını unutmayınız. • Üyelik Süreci Bilgilerin Doğruluğu ve Tamlığı Tekne Sahibi olarak biteknebul.com’ya üye olduğunuzda profil ve tekne bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir. Profil bilgileriniz teknenin işletmecisi olan şahıs veya kurum adına doldurulmalıdır. Profil bilgilerine ek olarak, biteknebul.com’da listeleyeceğiniz teknelerin teknik özelliklerini girmeniz ve fotoğraflarını yüklemeniz gerekmektedir. Tekne hakkında olabildiğince çok bilgi girilmesi hem kiracıların karar alma sürecini kolaylaştıracak hem de olası mutabakatsızlıkların önüne geçecektir. Bu bilgilerin doğruluğundan tekne sahibi olarak siz sorumlu olursunuz. Doğrulama Belgeleri ve Sözleşme biteknebul.com tekne doğrulama sürecinde, tekne sahiplerinden, teknenin sigorta poliçesi gibi bazı belgeler istemektedir. Rezervasyon almadan önce bu belgelerin iletilmesi zorunludur. Ek olarak, rezervasyon bedelinin sizlere iletilebilmesi için Para Transfer Sözleşmesini imzalamış olmanız gerekmektedir. Müsaitlik, Profil ve İlan Detaylarının Güncel Tutulması Profil ve ilan detaylarında değişiklik olması durumunda bu bilgileri hesabınız üzerinden güncellemeniz veya bu durumu üye işyeri ekibine bildirmeniz gerekmektedir. İlan ve profil bilgilerinin güncel olmaması durumunda rezervasyon sürecinde sıkıntılar yaşanabilmektedir. İlana ilişkin takvimlerin güncel tutulması sürtünmesiz bir rezervasyon süreci için önemlidir. Platform dışından yapılan satışlarda ilgili tarihlerin takvimde kapatılması gerekmektedir. Aksi durumlarda aynı tarih aralığında birden fazla rezervasyon alınabilir ve cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Takvimde müsait olan tarihler için rezervasyon talebi almanız ancak bu talebi reddetmeniz durumunda biteknebul.com tarafından hesaplanan üye işyeri puanınız düşer ve arama sonuçlarında daha alt sıralarda yer alırsınız. Fiyat Politikası ve Fiyatların Güncelliği biteknebul.com alınmış olan bir rezervasyon talebi için fiyat değişikliği yapmanıza müsaade etmemektedir. Fiyatların güncel olması tüketici güveni ve müşteri deneyimi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, biteknebul.com fiyatlarınızı güncel tutmanızı önermektedir. biteknebul.com’nun esnek fiyat modülü sayesinde sezonsal fiyat girebilir, yüksek ve düşük sezon fiyatlarını ayrıştırabilirsiniz. Erken rezervasyon taleplerini kabul edebilmek adına takip eden sezonun fiyatları olabildiğince erken sisteme girilmelidir. biteknebul.com her an tüm liste fiyatlarının ve diğer fiyat bileşenlerinin güncel olduğunu kabul eder. biteknebul.com tekne sahiplerine fiyatlarını belirlerken platformda yer alan benzer özellikteki teknelerin fiyatlarını incelemesini önermektedir. Ek olarak, her rezervasyon sonrasında misafirler tekne sahiplerini 4 farklı kriter üzerinden değerlendirmektedir. Bu kriterlerden biri de fiyat/performanstır. Bu kriterde düşük puan almanız durumunda fiyatınızı revize etmeyi değerlendirebilirsiniz. • Rezervasyon Süreci Taleplere ve Mesajlara Hızlı Dönüş Sağlama Gelen misafir taleplerine ve mesajlarına hızlı dönüş sağlamanız müşteri memnuniyeti ve yüksek bir üye işyeri puanı açısından önemlidir. biteknebul.com misafir taleplerine ve mesajlarına tercihen 1 saat içerisinde, ancak hiçbir şekilde 24 saati aşmayacak şekilde, cevap vermenizi önerir. Taleplere ve mesajlara hızlı dönüş sağlamanız durumunda misafiriniz nezdinde güven sağlarsınız ve yüksek kullanıcı puanı alma ihtimaliniz yükselir. İptallerden Kaçınma biteknebul.com onaylanmış bir rezervasyonun mücbir sebepler dışında tekne sahibi tarafından iptal edilmemesini önermektedir. Olası bir iptal durumunda misafirinizin zor durumda kalacağını unutmayınız. Misafiriniz seyahat öncesinde uçak, otel ve transfer rezervasyonları nedeniyle belirli maliyetlere katlanmak durumunda kalmış olabilir ve olası iptaller nedeniyle maddi zarara uğrayabilir. Aynı sezonda 2 veya daha fazla iptal olması durumunda cezai şartlar uygulanır. Daha fazla bilgi için Cezai Şartlar bölümünü ziyaret edebilirsiniz. • Check-in Öncesi Süreç Misafir ile İlk Telefon Görüşmesi Ücretsiz iptal süresinin bitiminde misafir ve tekne sahibinin iletişim bilgileri karşılıklı olarak paylaşılmaktadır. İletişim bilgilerinin paylaşılması sonrasında misafirinizi arayarak kendinizi tanıtmanız seyahat öncesinde misafiriniz nezdinde iyi bir intiba bırakmanızı sağlayacaktır. Ayrıcalıklı Erişim İletişim bilgilerinin paylaşılması sonrasında misafirinizin sizlere iletişime geçmesi durumunda hızlı dönüş sağlamanız iyi bir ilk intiba bırakmanızı sağlayacaktır. Rezervasyon yapmış olan misafirlerin iletişim noktasında ön planda tutulması önerilir. Tercihen bu tarz iletişimlerde mesai saatlerinde 1 saati geçmeyecek şekilde dönüş sağlanmalıdır. Konum ve Ulaşım Bilgilendirmeleri Misafiriniz seyahati öncesinde teknenin lokasyonu hakkında bilgi ve bu lokasyona nasıl ulaşabileceği noktasında bilgi ve destek isteyebilir. Misafiriniz bu konuyu gündeme getirmese bile kendisine yardım talep edip etmediğini sormanız önerilir. Destek istemesi durumunda ekstra hizmet veya tavsiye niteliğinde yardımcı olabilirsiniz. Özellikle yurtdışından gelen misafirler için bu noktada daha hassas davranılması gerekmektedir. Rota ve Seyir Planı Seyahat öncesinde misafirinizi arayarak rota alternatifleri hakkında bilgi vermeniz ve misafirinizin rota tercihini öğrenmeniz önerilir. İlk defa check-in sırasında rota ve seyir planının konuşulması veya belirli bir rotada ısrarcı olunması misafirler nezdinde memnuniyetsizlik ve güvensizlik yaratacaktır. Check-in öncesinde bu konunun karara bağlanmış olması önemlidir. Seyahat süresince ertesi gün uğranacak bölgeler, buralarda ne kadar zaman geçirileceği, öğle ve akşam yemeklerinin nerelerde alınacağı, gidilecek yerlerde ne tarz aktiviteler yapılabileceği, gece nerede demir atılacağı hakkında bilgi verilmeli, bu bilgiler verilirken harita üzerinde detaylı bir şekilde gösterim yapılmalıdır. Hava şartları veya farklı birtakım nedenlerle belirlenmiş olan rotanın değiştirilmesi durumunda misafirler detaylı bir şekilde bilgilendirilmeli ve bu değişikliğin nedenleri şeffaf bir şekilde aktarılmalıdır. Yemek Opsiyonları Hakkında Bilgilendirme Seyahat öncesinde misafiriniz ile iletişime geçerek yemek hazırlığı ve kumanya alımı opsiyonları hakkında bilgi vermeniz önerilir. Kumanya alışverişini kiracınız sizlerden yapmanızı rica edebilir. Eğer bu tarz bir hizmet veriyorsanız, önerilen kumanya listesini misafiriniz ile paylaşmanız ve gelen geri bildirimleri dikkate alarak alışverişi yapmanız gerekmektedir. Kumanya listesi hazırlanırken gereksiz ürünlerin ve seyahat sırasında limitli kullanılacak temizlik, sarf ve baharat gibi mutfak malzemelerinin listeye eklenmemesi ve kiralama bedeline yansıtılması önerilir. Ek olarak, mürettebatın kumanya masraflarının kiracı tarafından karşılanması gerektiği bilgisi, özellikle ilk defa tekne kiralayan misafirlerle paylaşılmalıdır. Ekstralar Hakkında Bilgilendirme Seyahat öncesinde zorunlu ve zorunlu olmayan ekstralar hakkında bilgi verilmeli ve misafirin tercihleri doğrultusunda gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Fiyatlamada şeffaflık sağlamak adına, zorunlu ekstralar mümkün olduğunca liste fiyatına eklenmelidir. Özel Durumlar (Evcil hayvan, vejetaryen menüsü vb.) Seyahat öncesinde misafirlerinize özel bir ihtiyaçları ve/veya hassasiyetleri olup olmadığını sormanızı öneririz. Bazı misafirleriniz vejetaryen menüsü talep edebilir veya böyle bir hizmet veriyor olmanız durumunda tekneye evcil hayvanı ile gelmek isteyebilir. Ek olarak, bazı misafirlerinizi deniz tutuyor olabilir veya misafirlerinizin belirli şeylere karşı alerjileri olabilir. Bu tarz hassasiyetlere özen gösterilmesi müşteri memnuniyeti açısından oldukça önemlidir ve kullanıcı yorumlarına olumlu yönde yansıyacaktır. • Hizmet Süreci Kaptan’ın Briefingi Check-in sırasında misafirlerin teknedeki ortak alanlardan birinde toplanması ve kaptan tarafından kendilerine mürettebatın tanıtılması, temel güvenlik prosedürlerinin ve acil durumlarda ne yapılması gerektiğinin aktarılması, rota ve diğer önemli konular hakkında bilgi verilmesi ve teknenin tanıtılması gerekmektedir. Su sporları ekipmanlarının kullanımı, sigara kullanımı, yatın çocuklara yönelik özel politikası, seyahat sırasında ziyaret edilecek ülke veya bölgelerin yerel kanunları / kısıtlamaları ve internet kullanımı / ücretleri hakkında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gerekli bilgilendirmeler kaptan tarafından yapılmalıdır. Eğer yakıt masrafı kiralama bedeline dahil değilse, yakıt maliyetleri hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Değerli Eşyalar Yolcular check-in sırasında değerli eşyalarını ve kullanmayacakları nakdi kaptana emanet edebildiler. Teknenin kaptanı bu eşyaların güvenli bir yer yerde saklanmasından ve check-out sırasında misafirlere iade edilmesinden sorumludur. Bu süreçte, teslim alınan eşyalar ve nakit konusunda misafir ve kaptan arasında mutabakat sağlanmalıdır. Zorunlu olmamakla birlikte, biteknebul.com tarafından teknelerde kasa bulundurulması önerilir. Misafirlere Yaklaşım & Nezaket Kuralları Misafirlerle diyalogda hassas davranılması, genel nezaket ve ahlak kurallarına uyulması zorunludur. Seyahat sırasında misafirlerin kişisel alanlarına saygı duyulması gerekmektedir. Hem seyir güvenliği hem de müşteri memnuniyeti açısından mürettebatın seyahat süresince alkol kullanımından kaçınması gerekmektedir. Bu yönde misafirlerden gelen davetler nazikçe reddedilmelidir. Mürettebat sigara kullanımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermelidir, misafirlerin yanında kesinlikle sigara içilmemelidir. Uygulanacak Güvenlik Prosedürleri Mevzuat uyarınca ticari teknelerin uyması gereken tüm güvenlik prosedürlerinin bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. Olası Sorunların Çözümü Teknik konularda, hava şartlarıyla ilgili veya misafirlerinizle iletişiminizde, ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere, seyahat sırasında çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tarz durumlarda sorunları soğukkanlı bir şekilde çözmeye çalışmanız, sorunun seyahat sırasında çözülmesi mümkün değilse, şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapmanız ve her durumda biteknebul.com ekibine bilgi vermeniz gerekmektedir. Önemli bir sorunla karşılaşıldığında güvenlik ve müşteri memnuniyeti her zaman ön planda tutulmalıdır. İlkyardım Prosedürleri Check-in sırasında ve gerekli görüldüğü durumlarda ilk yardım prosedürleri hakkında bilgi verilmesi ve mevzuat tarafından ticari teknelerde zorunlu olan temel ilk yardım malzemelerin teknede hazır bulundurulması gerekmektedir. Bu malzemelerin son kullanım tarihlerine dikkat edilmelidir. Temizlik Standartları Teknenin temizliği müşteri memnuniyeti üzerinde oldukça etkilidir ve seyahat sonrasında misafirleriniz tarafından bu kriter üzerinden değerlendirilirsiniz. Check-in öncesinde teknenin detaylı temizliği yapılmalıdır ve tekne misafirlere bu detaylı temizlik sonrasında teslim edilmelidir. Temizlikten mürettebatın sorumlu olduğu durumlarda aşağıdaki konulara dikkat edilmesi önerilir: • Seyahat öncesinde yeterli seviyede temizlik malzemesi temin edilmelidir. • Kabinler her gün havalandırılmalıdır. • Havlu, çarşaf, yorgan ve yastık kılıfları seyahat süresince en az bir kere değiştirilmelidir. Yatak takımları, havlular, masa örtüleri, mürettebat üniformaları vb. dahil olmak üzere geminin tüm çamaşırlarının temizliği kiralama bedeline dahil olmalıdır. • Mutfak, ortak alanlar ve ortak banyo ve tuvaletler her gün temizlenmelidir. • Banyolar ve tuvaletler her gün kontrol edilmeli, eksik sarf malzemeleri tamamlanmalı ve çöp kutuları boşaltılmalıdır. • Banyo ve lavabo giderlerinin tıkanık olup olmadığı kontrol edilmelidir. • Kabinler, misafirlerin farklı bir tercihi olmadığı sürece, günlük olarak temizlenmelidir. Tedarik Harcırahı ve Hesapların Raporlanması Kaptan, doğrudan Kiralayan Kişiye (veya Kiralayan Kişi tarafından talep edilmesi halinde acenteye) karşı masrafların karşılanmasından ve Tedarik Harcırahının (Advanced Provisioning Allowance; APA) sorumlu bir şekilde harcanmasını sağlamaktan sorumludur. Kaptan ayrıca mürettebatının herhangi bir üyesi tarafından yapılan ödemelerden de sorumludur. Kaptan harcamaları gözlemlemeli ve misafirlere hesapların durumu hakkında düzenli olarak bilgi vermelidir. Kaptan, gerekirse, seyahat sırasında misafirlerden ek harcırah talep edebilir. Seyahatin sonunda kaptan, misafirlere, tüm destekleyici makbuzlarla birlikte Tedarik Harcırahının kullanımını gösteren bir hesap özeti sunmalıdır. Ödenmemiş ek masraflar Tedarik Harcırahı hesabında belirtilmeli ve bu masrafları karşılamak için gerçekçi bir miktar belirlenmelidir. Gizlilik Kaptan ve mürettebat tüm misafirlerle ilgili tüm bilgileri her zaman saklamakla yükümlüdür. Seyahat sırasında ve sonrasında hiçbir bilgi veya fotoğraf, önceden yazılı izin alınmadan, üçüncü şahıslara paylaşılamaz. • Seyahat Sonrası Süreç Misafirlerle Seyahat Sonrası İletişim ve Geri Bildirim Alma Misafirlerinizle seyahat sonrasında iletişime geçip geri bildirim almanız hem kendinizi geliştirmeniz hem de misafiriniz nezdinde iyi bir intiba bırakmanız açısından önemlidir. Ek olarak, misafirinizden sizin için puan vermesini ve yorum yapmasını rica edebilirsiniz. Yüksek kullanıcı puanları ve iyi yorumlar gelecekte rezervasyon talebi alma ihtimalinizi önemli oranda artıracaktır. Olumsuz Yorum ve Düşük Puan Alınması Durumunda Yapılması Gerekenler Olumsuz yorum ve düşük puan almanız durumunda misafiriniz ile telefon, e-posta, mesaj veya farklı iletişim kanalları üzerinden tartışmaya girmemeniz önerilir. Yorumun haksız olduğunu düşünmeniz durumunda, bu konuyu biteknebul.com ekibine iletmeniz gerekmektedir. biteknebul.com yapacağı inceleme sonucunda yorum ve puanların yayınlanıp yayınlanmamasına karar verecektir. Tekne sahiplerinin yapılmış olan yorumlara cevap verme hakkı vardır. İptal Politikaları Biteknebul, tekne sahiplerinin hem kiracı hem de tekne sahibini eşit derecede koruyan 4 standart iptal politikası arasından (Esnek, Yarı Esnek, Katı ve Süper Katı) bir seçim yapmasını sağlar. Rezervasyon sırasında ön ödeme yapılır. Bir rezervasyon onaylandıktan sonra, kiracı maksimum 3 gün süreyle bu rezervasyonu ücretsiz iptal edebilir. İptal koşullarını düzenleyen tüm paketlerde bir Zamanaşımı Tarihi belirlenmiştir. 3 günlük ücretsiz iptal süresinin dolmasından sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar rezervasyon iptal edilebilir ancak bu durumda ön ödeme iade edilmez. Kalan ödemenin, aksi belirtilmedikçe, Zamanaşımı Tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir ve iptal durumunda platform üzerinden yapılmış olan ödemelerin iadesi yapılmaz. Zamanaşımı Tarihi geçildiği sırada 3 günlük ücretsiz iptal süresi dolmamış olsa bile rezervasyon kesinleşir; bu tarihten sonra onaylanan rezervasyonlarda 3 günlük ücretsiz iptal kuralı uygulanmaz. Bu tarih itibarıyla, varsa kredi kartı provizyonu kaldırılır ve rezervasyon bedeli tahsil edilir. Sitemizdeki her kayıt ve rezervasyonda iptal politikası açıkça belirtilecektir. Rezervasyon süreci ve iptal ve değişiklik koşulları ile ilgili her türlü tarih teknenin bulunduğu lokasyonun zaman dilimine göre belirlenir. Esnek Rezervasyon Zamanaşımı Tarihi Check-in Tarihinin 3 gün öncesidir. • Rezervasyon anında ön ödeme yapılır. • Rezervasyon tekne sahibinin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz iptal edilebilir. • 3 günlük ücretsiz iptal süresi sonlandıktan sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar hala süre bulunması durumunda, rezervasyon iptal edilebilir ancak ön ödeme iade edilmez. • Kalan ödeme, aksi belirtilmedikçe, Kiracı tarafından Zamanaşımı Tarihine kadar yapılır. • Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda site üzerinden yapılan ödemeler iade edilmez; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır. Yarı Esnek Rezervasyon Zamanaşımı Tarihi Check-in Tarihinin 7 gün öncesidir. • Rezervasyon anında ön ödeme yapılır. • Rezervasyon tekne sahibinin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz iptal edilebilir. • 3 günlük ücretsiz iptal süresi sonlandıktan sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar hala süre bulunması durumunda, rezervasyon iptal edilebilir ancak ön ödeme iade edilmez. • Kalan ödeme, aksi belirtilmedikçe, Kiracı tarafından Zamanaşımı Tarihine kadar yapılır. • Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda site üzerinden yapılan ödemeler iade edilmez; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır. Katı Rezervasyon Zamanaşımı Tarihi Check-in Tarihinin 14 gün öncesidir. • Rezervasyon anında ön ödeme yapılır. • Rezervasyon tekne sahibinin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz iptal edilebilir. • 3 günlük ücretsiz iptal süresi sonlandıktan sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar hala süre bulunması durumunda, rezervasyon iptal edilebilir ancak ön ödeme iade edilmez. • Kalan ödeme, aksi belirtilmedikçe, Kiracı tarafından Zamanaşımı Tarihine kadar yapılır. • Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda site üzerinden yapılan ödemeler iade edilmez; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır. Süper Katı Rezervasyon Zamanaşımı Tarihi Check-in Tarihinin 30 gün öncesidir. • Rezervasyon anında ön ödeme yapılır. • Rezervasyon tekne sahibinin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz iptal edilebilir. • 3 günlük ücretsiz iptal süresi sonlandıktan sonra, Zamanaşımı Tarihine kadar hala süre bulunması durumunda, rezervasyon iptal edilebilir ancak ön ödeme iade edilmez. • Kalan ödeme, aksi belirtilmedikçe, Kiracı tarafından Zamanaşımı Tarihine kadar yapılır. • Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir; iptal durumunda site üzerinden yapılan ödemeler iade edilmez; devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır. 
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp üzerinden sohbet edin
Anasayfa
Hesap
0
Destek